Регистрация  Забыли пароль?

Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори

Aк-Мурза 24.08.2014 в 12:00

КОНСТИТУАНТА – від франц. assemblee constituante – установчі збори, pouvoir constituant – установча влада. |читать по-русски|

У різних країнах Конституанта має різні назви – власне установчі збори, народні, національні, конституційні збори, конституційна асамблея (конгрес, конвент) тощо.

КОНСТИТУАНТА – всенародний вищий колегіальний тимчасовий представницький орган, спеціально утворюваний для розробки і прийняття конституції держави.

Перші Конституанти були утворені в США та Франції. Перші у світі конституції – основоположні закони – були прийняті саме установчими зборами ще у ХVІІІ ст.

В історичній ретроспективі прийняття основного закону спеціально обраною Конституантою, здебільшого, відбувалося після та в результаті якихось надзвичайних подій, війн і революцій, системної кризи (США, 1776, 1787; Франція 1789, 1792, 1848, 1871, 1945; Німеччина, 1848; Бразилія, 1988; Колумбія, 1991; Камбоджа, 1993), після руйнації імперій (Австрія, 1918; Росія, 1918; Німеччина, 1919; Туреччина, 1922), здобуття політичної незалежності (Бельгія, 1831; Польща, 1919; Латвія, 1919; Литва, 1920; Чехія, 1920; Грузія, 1921; Індія, 1950, Естонія, 1992), падіння тоталітарних режимів (Італія, 1947, Португалія, 1976, Болгарія, 1991, Румунія, 1992, Південно-Африканська Республіка, 1996). Іншими словами, реалізована Конституанта завжди знаменувала собою системні зміни в житті суспільства та устрої держави.

Ідея Конституанти не оминула і Україну. 30 жовтня (ст.ст.) 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила основи законопроекту про вибори до Українських Установчих зборів. Третім Універсалом було призначено день виборів – 27 грудня 1917 року та день скликання – 9 січня 1918 року. Самі вибори проходили вже в умовах війни з більшовиками та не були закінчені. Вибори відбулися лише на неокупованих територіях у 171 виборчому окрузі (загальна кількість утворених округів – 301). Власне усі чотири Універсали Центральної Ради були акцентовані на установчі збори. Перший та другий – на Всеросійські, а третій та четвертий Універсали – на Українські Установчі збори.

Західна-Українська Народна Республіка, від моменту свого утворення, також орієнтувалася на Конституанту. Українська Національна Рада у своєму Статуті, прийнятому у Львові 18 жовтня 1918 року, прямо називає себе Конституантою. 13 листопада 1918 року нею був ухвалений Тимчасовий основний закон, який передбачав скликання установчих зборів для прийняття Конституції Західної-Української Народної Республіки.

Більшовицька агресія, німецька окупація, війна та внутрішні чвари, поховали тоді усі надії на Конституанту Українського Народу – Народну Конституцію – Українську Народну Республіку.

Концепція установчої влади була сформульована за часів Великої французької революції абатом Еммануелем-Жозефом Сійесом (фр. Sieyes, 1748–1836). Згідно цієї концепції, установча влада первинна стосовно усіх інших влад – законодавчої, виконавчої і судової.

Установча влада є практичним і вищим проявом суверенітету – верховної влади народу, котрий, реалізуючи її через своїх спеціально і лише для цього обраних представників (установчі збори), приймає конституцію.

За формую скликання Конституанти – загальним волевиявленням, депутати установчих зборів отримують спеціальний (прямий) мандат від народу, який дає їм змогу і право брати участь у вирішенні питань прийняття конституції. Наявність саме такого мандата забезпечує найвищий рівень легітимності прийнятих у такий спосіб конституцій.

Головною ознакою Конституанти є легітимність – визнання народом її правомірності, законності дій та повноважень. Іншими словами – довіра громадян. Недовіра – нелегітимність – нівелюють Конституанту по суті.

ЛЕГІТИМНІСТЬ (лат. legitimus //dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/138786 – згідний із законами, законний, правомірний) – згода народу з владою, коли він добровільно визнає за нею право приймати обов'язкові рішення. Чим нижче рівень легітимності, тим частіше влада спиратиметься на силовий примус. Крім того, легітимність – політико-правове поняття, що означає позитивне відношення жителів країни, великих груп, громадської думки (у тому числі і закордонної) до інститутів влади, що діють в конкретній державі, визнання їх правомірності.

На сьогодні, виходячи з мотивів прагматизму (читай – через страх перед власним народом) найбільш поширеною є практика прийняття конституції або внесення до неї змін парламентом. До цього, про людське око, аби надати основному закону більшої легітимності, може додаватися затвердження прийнятих парламентом рішень на всенародному референдумі.

Референдум прямо узгоджується з концепцією установчої влади, але не є прямим замінником Конституанти. Оскільки мова іде про великий за обсягом документ – конституцію, надзвичайно важливим є питання довіри до розробників основного закону. Тому референдум радше є логічним доповненням і продовженням Конституанти, «останнім легітимізатором» її дій та рішень.

Легітимність організації та діяльності Конституанти, як правило, має забезпечувати спеціальний правовий акт, який встановлює порядок проведення виборів її членів. Проте, наприклад, за умов системної політичної кризи – кризи довіри всіх до всіх, очевидно, можуть виникати сумніви щодо законності – легітимності самого цього акту.

За таких обставин важливу роль відіграє сам факт проведення загальних та демократичних виборів до установчих зборів. Верховна влада – суверенітет – належить народу: легітимізація Конституанти відбувається безпосередньо через її вибори та з моменту її обрання – внаслідок вільного всенародного волевиявлення.

Єдине завдання Конституанти – прийняття нової або зміна діючої конституції – основоположного закону.

Мета Конституанти – Народна Конституція – громадянський консенсус - громадянська солідарність – в ім’я гідності, cвободи та розвитку – через встановлення справедливого закону усіма для усіх.

Коли від серця до серця кожного громадянина України пройде Закон, тоді постане нова українська політична нація – нова українська річ посполита – нова республіка – спільна справа, спільне творення – новий і праведний шлях для усього Українського Народу.

Ред. – В. Ак-Мурза
За текстом – В. М. Шаповал. Конституанта
//cyclop.com.ua/content/view/1142/58/1/9/

Читати більше

Конституція Франції: Декларація прав людини і громадянина та Конституційний Акт 1793
Конституція США: Білль про Права 1791
Декларація прав людини і громадянина 1789
Декларація Незалежності США 1776

Заява ВО «Народна Конституція» про гарантії для Українського Народу
Заява ВО «Народна Конституція» про право народу на повстання

Міжнародний білль про права людини
Озброєна Америка: Портрети власників зброї у себе вдома
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

vforvendetta.warnerbros.com

{ 10 Комментариев }

1000-літня Конституційна Асамблея України: шлях до Народної Конституції чи втрачене тисячоліття

Aк-Мурза 28.06.2014 в 12:00

1. З початку був Закон, і Закон був з Богом, і Закон був Бог.
2. Він був з початку у Бога.
3. Усе крізь Нього почало бути, і без Нього ніщо не почало бути, що почало бути.
4. У Ньому було Життя, і Життя було Світлом людей;
5. І Світло у темряві світить, і темрява не огорнула Його. (Івана 1, 1-5)
 
 

Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

Aк-Мурза 17.01.2014 в 14:45

Злочин і покарання. Жертва і кат. Міра і невідворотність. Правосуддя. Правда. Закон. Нарешті – справедливість. Слова. Слова... |рус.|

Кожен розуміє справедливість по-своєму. Водночас, для багатьох поняття справедливості є основою їхнього світосприйняття – мірилом добра і зла. Відчуття справедливості і несправедливості закладені у саму природу людини.

Може варто зняти рожеві окуляри і подивитися справедливості прямо в очі. Не відводячи погляду спробувати роздивитися її – справедливість. Аби зрозуміти, чого ми насправді хочемо, як це може бути та чи мусить бути саме так.

 

§ 1301. Усі підприємства введені в експлуатацію до 1 грудня 1991 року, а затим прихватизовані, підлягають націоналізації...

§ 1303. Усі прихватизатори, за увесь час діяльності цих підприємств, від часу прихватизації, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності та покарані на смерть...

§ 1305. У разі відшкодування збитків завданих Українському Народові (у повній мірі), смертний вирок може бути замінений довічним ув'язненням із правом перегляду вироку через одинадцять років...

§ 1306. У разі спротиву правосуддю – смерть...

§ 1307. Усі, хто чинить перешкоди правосуддю мають бути покарані на смерть...

§ 1308. У разі ухиляння від правосуддя, обвинувачені визнаються винними, оголошуються поза законом та засуджуються на смерть...

§ 1309. Відшкодування збитків, у такому випадку, покладається на їхніх родичів, зокрема, на членів сімей засуджених...

§ 1311. У разі відшкодування збитків члени сімей засуджених можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності...

§ 1312. У разі неможливості відшкодування збитків – довічна каторга...

§ 1313. У разі саботажу правосуддя – смерть...

 

Так справедливо? Ми цього хочемо? Ми готові до такої справедливості? Якщо ні, тоді як інакше? Як інакше жити? Чого прагнути? На що сподіватися? У що вірити? Чому учитися самим і чому учити наших дітей? Без Закону. Без Правди. Без Совісті... У злиднях брехні, зневіри, марнославства...

Кожен новий день Майдану 2004 року починався і закінчувався молитвою. У перший же день Майдану 2010 підприємці прокляли «цю владу». На заклик одного із виступаючих, багатотисячний мітинг тричі повторив: «проклинаємо, проклинаємо, проклинаємо».

На 20-му році незалежності влада в Україні була тричі проклята – піддана народній анафемі. Легко, в єдиному пориві, у гніві та обуренні: «проклинаємо, проклинаємо, проклинаємо».

Безкарність примножує зло. І хто творить зло, отримує удесятеро. Злодійства нового українського панства, прокльони людей, всепоглинаюча прірва ненависті, заздрість, зневага, страх… Так і живемо, у коловороті зла біду наживаємо: злодюжимо, злостивимо…

З вовками жити – вовків родити. Хто там ще канючить про свободу? Волі волюшку давай!

Кожен сам собі майструє шибеницю і кожен сам собі створює ката. 

Зло бува може так розізлитися, дійти до такої люті, що починає оскаженіло жерти саме себе. Дехто називає такі миті торжеством добра і справедливості.

 

Боже, бережи Україну.

Вадим Ак-Мурза, реквієм за конституцією

 

Читати більшеВладімір Чуглазов «Плаха»

Міжнародний білль про права людини
Озброєна Америка: Портрети власників зброї у себе вдома
Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори

Міжнародний білль про права людини

Aк-Мурза 18.10.2013 в 18:00

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права [та його факультативний протокол], а також Міжнародний пакт про цивільні і політичні права та його два [перший і другий] факультативні протоколи у сукупності із Загальною декларацією прав людини складають Міжнародний білль про права людини. |читать по-русски|

У період з 1948 року, коли була прийнята і проголошена Загальна декларація прав людини, до 1976 року, коли набрали чинності Міжнародні пакти про права людини, Декларація була єдиною повністю завершеною частиною Міжнародного білля про права людини. Як Декларація, так і згодом Пакти мали серйозний вплив на уми і діяльність людей та їхніх урядів в усіх частинах світу.

На Міжнародної конференції з прав людини, що відбулася у Тегерані в 1968 році був проведений огляд роботи, виконаної за двадцять років з часу прийняття Загальної декларації прав людини, і складена програма на майбутнє. У прийнятій на Конференції відозві урочисто заявляється, що:

1. Конче необхідно, щоб члени міжнародного співтовариства виконували свої урочисті зобов'язання дотримувати і заохочувати повагу прав людини і основних свобод для всіх, без яких-небудь відмінностей за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших поглядів;

2. Загальна декларація прав людини відображає загальну домовленість народів світу відносно невід'ємних і непорушних прав кожної людини та є зобов'язанням для членів міжнародного співтовариства;

3. Міжнародний пакт про цивільні і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам, [Декларація та] Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації, а також інші конвенції і декларації в області прав людини, прийняті в рамках Організації Об'єднаних Націй, спеціалізованих установ та регіональних міжурядових організацій, встановили нові міжнародні принципи і зобов'язання, які повинні дотримуватися державами.

Таким чином, протягом більше 25 років Загальна декларація прав людини «була загальним мірилом досягнень всіх народів і всіх країн в області прав людини». Вона знайшла популярність і завоювала авторитет як в країнах, які приєдналися до одного або обох пактів, так і в тих країнах, які їх не ратифікували і до них не приєдналися. Її положення стали правовою основою багатьох важливих рішень, прийнятих органами ООН, вони надихнули розробників ряду міжнародних документів в області прав людини як в рамках системи ООН, так і поза нею, зробили значний вплив на цілий ряд багатосторонніх і двосторонніх договорів. Крім того, вони стали основою при підготовці багатьох нових національних конституцій і зведень національних законів.

Загальна декларація прав людини стала визнаним історичним документом, в якому закріплені загальні визначення людської гідності і людських цінностей. Декларація є мірилом досягнень всіх народів і всіх країн в частині пошани і дотримання міжнародних стандартів в області прав людини.

Набрання чинності Пактів, приєднуючись до яких держави беруть на себе як юридичні, так і моральні зобов'язання заохочувати і захищати права людини і основні свободи аж ніяк не зменшили загальновизнаного значення Загальної декларації. Навпаки, сам факт існування Пактів і наявності в них механізмів, що забезпечують реалізацію прав і свобод, закріплених в Декларації, додає нової сили самій Декларації.

Крім того, Загальна декларація має воістину всеосяжний обхват, оскільки повсюдно зберігає свою цінність для кожного члена людської сім'ї, незалежно від того, розділяє чи ні його уряд ці принципи або ратифікувало воно чи ні ці Пакти. З іншого боку, Пакти за своєю природою є ніщо інше, як багатосторонні конвенції, що мають юридично обов'язковий характер лише для тих держав, які приймають їх шляхом ратифікації або приєднання.

Загальна декларація прав людини і один або обидва Пакти беруться за основу у багатьох важливих резолюціях і рішеннях органів ООН, включаючи Генеральну Асамблею і Раду Безпеки. Майже всі міжнародні договори в області прав людини, прийняті органами ООН з 1948 року, засновані на принципах, закладених в Загальній декларація прав людини.

У преамбулі Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права визнається, що «згідно Загальної декларації прав людини, ідеал вільної людської особи, вільної від страху та нужди, можна здійснити, тільки якщо будуть створені такі умови, за яких кожен може користуватися своїми економічними, соціальними і культурними та політичними правами».

Аналогічна заява міститься і у преамбулі Міжнародного пакту про цивільні і політичні права.

У Декларації про захист всіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання, що затверджена резолюцією 3452 (XXX) Генеральних Асамблеї від 9 грудня 1975 року, «враховується стаття 5 Загальній декларації прав людини і стаття 7 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права, обидві з яких передбачають, що ніхто не може піддаватися катуванню чи жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видам поводження і покарання».

Це положення знайшло свій подальший розвиток із прийняттям у 1984 році Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання (резолюція 39/46 Генеральної Асамблеї). Аналогічним чином Декларація про ліквідацію усіх форм нетерпимості і дискримінації на основі релігії або переконань, прийнята резолюцією 36/55 Генеральної Асамблеї від 25 листопада 1981 року, чітко визначає характер і обхват «принципів недискримінації і рівності перед законом і право на свободу думки, совісті, релігії або переконань, проголошені в Загальній декларації прав людини і в Міжнародних пактах».

Схожа ситуація складається і відносно міжнародних договорів в області прав людини, прийнятих відповідними організаціями, що не входять в систему Організації Об'єднаних Націй. Наприклад, Конвенція про захист прав людини і основних свобод, прийнята Радою Європи в 1950 році в Римі, закінчується наступними словами:

«Сповнені рішучості, як уряди європейських держав, що є однодумцями і мають спільну спадщину політичних традицій, ідеалів, свободи і верховенства права, зробити перші кроки для забезпечення колективного гарантування певних прав, проголошених у Загальній декларації».

У Статті II Статуту Організації африканської єдності, прийнятому в Аддіс-Абебе у 1963 році, говориться про те, що однією із цілей Організації є «сприяння міжнародній співпраці з належним врахуванням положень Статуту ООН і Загальної декларації прав людини».

Американська конвенція про права людини, підписана у Сан-Хосе, Коста-Ріка, в 1969 році, у своїй преамбулі зобов'язується поважати принципи, викладені в Статуті Організації американських держав, Загальній декларації прав людини та Американській Декларації Прав і Обов'язків Людини (перший в історії міжнародний документ, який проголошував принципи прав людини, прийнятий народами Америки 30 квітня 1948 року на Дев'ятій Міжнародній Конференції Американських Держав у Боготі, Колумбія: Memorial de las víctimas del Mozote, ред. – В. Ак-Мурза).

Судді Міжнародного кримінального суду незрідка згадують як основу для своїх рішень принципи Міжнародного білля про права людини.

Національні і місцеві трибунали часто посилаються на принципи, викладені в Міжнародному біллі про права людини. Крім того, останніми роками в текстах національних конституцій і законодавчих актів все частіше стали передбачатися заходи юридичного захисту цих принципів. Фактично багато з недавніх національних або місцевих законодательств були створені на основі положень Загальної декларації прав людини і Міжнародних пактів, які продовжують залишатися орієнтиром для усієї поточної і майбутньої діяльності в області прав людини, як на національному, так і на міжнародному рівні.

Нарешті, у прийнятих шляхом аккламації Всесвітньою конференцією з прав людини, в червні 1993 року, Віденській декларації і Програмі дій вітався «прогрес, досягнутий в області кодифікування договорів про права людини», і містився наполегливий заклик «до універсальної ратифікації договорів про права людини. В адресу усіх держав проголошувався заклик ... у міру можливості уникати робити обмовки». (Частина 1, пункт 26).

Таким чином, Міжнародний білль про права людини є крупною віхою в історії прав людини, справжньою «Великою хартією», що знаменує собою життєво важливий етап розвитку людства: усвідомлене набуття людської гідності і цінності людського життя.

un.org
 

Читати більше

Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал
Озброєна Америка: Портрети власників зброї у себе вдома

«Права людини в малюнках»: Бруно Лібераті, Бразилія та Хейко Сакараї, Німеччина /un.org

Народна Конституція – це політичні знання, добре поінформовані, свідомі свого вибору – гідні громадяни

Aк-Мурза 23.09.2013 в 18:25

Пошук знань є природнім правом. 
Поширення знань - священним обов'язком людини і громадянина
.

Ратифікації Конституції США, тільки у першому штаті Делавер у 1787 році, передував величезний цикл публікацій, підготовлений та здійснений авторами цієї конституції - Джеймсом Медісоном, Олександром Гамільтоном і Джоном Джейем. Впродовж усього кількох місяців, було випущено 85! номерів спеціального видання, у якому детально роз'яснювались громадянам положення нового Основного Закону Сполучених Штатів Америки.

«Уряд повинен научити народ, сприяючи придбанню ним політичних знань, необхідних для здійснення виборчого права, права зміщення посадових осіб, права законодавчої ініціативи і права референдуму». Сунь Ятсен, китайський політичний діяч, один з небагатьох в історії цієї древньої країни вшанованих титулом «батько нації» (1866-1925).

Поиск знаний, познание – естественное право. 
Распространение знаний, просвещение - священная обязанность человека и гражданина.


Ратификации Конституции США, только в первом штате Делавэр в 1787 году, предшествовал огромный цикл публикаций, подготовленный и осуществленный авторами этой конституции – Джеймсом Мэдисоном, Александром Гамильтоном и Джоном Джейем. На протяжении всего нескольких месяцев было выпущено 85! Номеров специального издания, в котором подробно разъяснялись гражданам положения нового Основного Закона Соединенных Штатов Америки.

«Правительство должно научить народ, способствуя приобретению им политических знаний, необходимых для осуществления избирательного права, права смещения должностных лиц, права законодательной инициативы и права референдума». Сунь Ятсен, китайский политический деятель, один из немногих в истории этой древней страны удостоенный титула «отец нации» (1866-1925).

    vladche.com/ Кайл КессідиОзброєна АмерикаПортрети власників зброї у себе вдома

Міжнародний білль про права людини
Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

Конституція Франції: Декларація прав людини і громадянина та Конституційний Акт 1793

Aк-Мурза 13.01.2013 в 13:31

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Французький народ, переконаний, що забуття природних прав людини і зневага до них є єдиною причиною нещасть світу, прийняв рішення викласти в урочистій декларації ці священні та невід’ємні права для усіх, щоб усі громадяни маючи можливість постійно порівнювати дії уряду з метою будь-якого соціального інституту, ніколи не дозволяли пригноблювати себе і принижувати свою гідність тиранією, щоби людизавжди мали основу своєї свободи і щастя, судді – правила виконання своїх обов’язків, законодавець – мету свого призначення. Отже, він проголошує, у присутності Верховної Істоти, наступну декларацію прав і свобод.  |рус.|

Стаття перша. Метою суспільства є загальне щастя. Уряд встановлений, щоб забезпечити людині користування її природними і невід'ємними правами.

Стаття 2. Ці права є рівність, свобода, безпека, власність.

Стаття 3. Всі люди рівні за природою і за законом.

Стаття 4. Закон є вільне та урочисте вираження загальної волі, він однаковий для усіх, і коли захищає і коли карає, він може утверджувати лише те, що є справедливим та корисним для суспільства і не може захищати те, що є шкідливим.

Стаття 5. Усі громадяни безпосередньо мають право на службу державі. Вільні люди не знають інших підстав мати перевагу на виборах, ніж чесноти і таланти.

Стаття 6. Свобода – це властива людині сила робити усе, що не порушує прав інших: її основа – природа, її мета – справедливість, її забезпечення – закон, моральна межа свободи у цьому правилі: Не роби іншому того, чого не хочеш, щоб зробили тобі.

Стаття 7. Право виражати свої думки і погляди, як у пресі, так і у будь-який інший спосіб, право на мирні зібрання, свободу віросповідання, не можуть бути заборонені. Необхідність проголошення цих прав означає наявність або загрозу деспотизму.

Стаття 8. Безпека - це захист суспільством кожного зі своїх членів: збереження його особистості, його права і власності.

Стаття 9. Закон охороняє спільні та індивідуальні свободи супроти пригноблення тих, хто управляє.

Стаття 10. Ніхто не може бути звинувачений, затриманий або ув’язнений інакше, як у випадках, визначених законом, і у встановленому ним порядку. Будь-який громадянин викликаний або затриманий відповідно до закону, мусить негайно коритися: він робить себе винним, якщо чинить опір.

Стаття 11. Будь-яка дія щодо людини, вчинена без законних підстав та з порушенням встановленого законом порядку є свавільною і тиранічною, особа проти якої є намір вчинити таку дію у насильницький спосіб, має право на застосування сили.

Стаття 12. Ті, хто буде клопотати, видавати розпорядження або виконувати свавільні дії, винні і мають бути покараними.

Стаття 13. Кожна людина вважається невинуватою, доки її не визнано винною, тому у разі необхідності затримання, будь-яка надмірна суворість при його здійсненні повинна бути суворо покарана згідно закону.

Стаття 14. Ніхто не має бути засуджений і покараний інакше, як після вислухування його пояснень, після виклику в законному порядку та за законом, оприлюдненим до вчинення злочину. Закон, що карає злочини, вчинені до його прийняття, є тиранією, надання закону зворотної сили є злочином.

Стаття 15. Закон повинен встановлювати покарання строго і очевидно необхідні: покарання має відповідати тяжкості злочину і бути корисним для суспільства.

Стаття 16. Право власності, це можливість кожному громадянину, користуватися і розпоряджатися на власний розсуд своїм майном, своїми доходами, плодами своєї праці і своїх занять.

Стаття 17Людина може займатися будь-яким видом роботи, діяльності, торгівлі, без будь-яких виключень.

Стаття 18. Кожна людина може надавати за договором свої послуги і свій час, але не може продаватися або бути проданою: особа не є відчужуваною власністю. Закон не визнає прислуги, не може бути зобов’язань про домашні послуги інших, ніж як між робітником і роботодавцем.

Стаття 19. Жодна людина не може бути позбавлена будь-якої частини свого майна без її згоди, крім випадків, коли цього вимагає встановлена законом суспільна необхідність, і за умови справедливого та попереднього відшкодування.

Стаття 20. Жодний податок не може бути встановлений інакше, як для загальної користі. Усі громадяни мають право брати участь у встановленні податків, спостерігати та контролювати їх використання.

Стаття 21. Громадська опіка є священним обов’язком. Суспільство зобов’язане забезпечити існування нещасним громадянам або через надання їм роботи, або через надання коштів для існування тим, хто не в змозі працювати.

Стаття 22. Освіта є необхідністю і має бути забезпечена для усіх. Суспільство повинне всіма силами заохочувати освітній розвитокнароду, освіта повинна бути доступною для усіх громадян.

Стаття 23Соціальна гарантія полягає у діяльності всіх, задля забезпечення кожному реалізацію і збереження своїх прав; ця гарантія грунтується на суверенітеті народу.

Стаття 24. Вона нездійсненна, якщо межі державних повноважень чітко не визначені законом і якщо не гарантована відповідальність усіх посадовців.

Стаття 25. Суверенітет належить народу та є єдиним і неподільним, невідчужуваним та непорушним.

Стаття 26. Жодна частина народу не може здійснювати владу усього народу, але кожна частина суверенних зборів має право повної свободи волевиявлення.

Стаття 27. Кожний, хто привласнює суверенітет має бути негайно страчений вільними людьми.

Стаття 28. Народ завжди зберігає за собою право на перегляд, перетворення та зміну Конституції. Жодне покоління не може підпорядковувати своїм законам майбутні покоління.

Стаття 29. Кожний громадянин має право брати участь у створенні закону, так само як і вибрати для цього своїх представників або агентів.

Стаття 30. Державні посади по суті тимчасові; їх не можна розглядати ні як відзнаки, ні як нагороди, але лише як обов’язки.

Стаття 31. Злочини представників народу та його агентів не повинні залишатися безкарними. Ніхто не має права претендувати на більшу недоторканність, ніж мають усі громадяни.

Стаття 32. Право подавати петиції представникам державної влади у жодному випадку не може бути заборонене, призупинене чи обмежене.

Стаття 33. Спротив пригнобленню є наслідком порушення інших прав людини.

Стаття 34. Пригноблення одного з членів суспільства є тим самим пригноблення усього соціального організму. Пригноблення усього суспільства є тим самим пригноблення кожного з його членів.

Стаття 35. Коли уряд порушує права народу, повстання для народу і для кожної його частини є найсвятішим правом і невідкладним обов’язком.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ АКТ |полный текст|

Республіка

Стаття перша. Французька Республіка є єдина і неподільна.

Розподіл населення

Стаття 2. Задля здійснення свого суверенітету французький народ розподіляється на первинні асамблеям по кантонах.

Стаття 3. Задля здійснення управління і відправлення правосуддя він розподіляється по департаментах, округах, муніципалітетах.

...

Суверенітет народу

Стаття 7Верховна влада належить народу - усім французьким громадянам.

Стаття 8. Народ безпосередньо вибирає своїх представників.

Стаття 9. Він делегує виборщикам право вибирати урядників, громадських третейських суддів, суддів кримінальних і касаційних судів.

Стаття 10Народ – законодавець, він обдумує та створює закони.

...

Становлення закону

Стаття 56. Проекту закону передує доповідь.

Стаття 57. Обговорення не розпочинається і проект закону може бути відкликаний протягом 15 днів після оголошення доповіді.

Стаття 58. Проект друкується і розсилається в усі адміністративно-територіальні утворення Республіки, із позначкою: законодавча пропозиція.

Стаття 59. Якщо протягом 40 днів після розсилки законопроекту в половині департаментів, плюс один, десята частина первинних асамблей кожного з них, скликаних належним чином, не відхилить його, проект вважається прийнятим і стає законом.

Стаття 60. У разі відхилення, законодавчий орган скликає первинні асамблеї.

...

Державні податки

Стаття 101. Жодний громадянин не звільняється від почесного зобов'язання брати участь у спільному внеску.

...

Сили Республіки

Стаття 107Усі та головні сили Республіки складає її народ, в цілому.

Стаття 108. Республіка задля безпеки, навіть у мирний час, утримує збройні сили, сухопутні і морські.

Стаття 109. Усі французи – солдати; вони вчаться володіти зброєю.

Стаття 110Старшого за званням поза службою не існує.

Стаття 111. Різниця у званнях, їх відмітних знаках та субординація існують тільки на службі та лише під час служби.

...

Національний Конвент

Стаття 115. Якщо в половині департаментів, плюс один, десята частина первинних асамблей кожного з них, скликаних в належному порядку, зажадає перегляду конституційного акту або зміни деяких його статей, то законодавчий орган зобов'язаний скликати усі первинні асамблеї Республіки для вирішення питання про скликання Національного Конвенту.

Стаття 116. Національний Конвент формується таким же чином, як і законодавчий орган та поєднує в собі усю владу.

Стаття 117. Він вирішує тільки конституційні питання та лише ті, які спричинили його скликання.

...

Гарантія прав

Стаття 122. Конституція гарантує кожному французові рівність, свободу, безпеку, власність, платежі по державних позиках, вільне віросповідання, загальну освіту, громадську опіку, необмежену свободу преси, право подавати петиції, право об'єднуватися у товариства за інтересами, реалізацію усіх прав людини.

Стаття 123. Французька Республіка шанує щиросердя, мужність, старість, синівське благочестя, нещастя. Вона віддає збереження Конституції під варту усіх чеснот.

Стаття 124. Декларація прав і конституційний акт мають бути викарбувані на таблицях у приміщенні законодавчого корпусу та в інших громадських місцях.

Constitution du 24 juin 1793 ou de l'an I
Конституція 24 червня 1793 або I року

Переклад та виділення в тексті: В. Ак-Мурза

Armoiries de la France - Герб Франції. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793 /agitclub.ru

Міжнародний білль про права людини
Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори

Озброєна Америка: Портрети власників зброї у себе вдома
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

Заява Всеукраїнського Об'єднання «Народна Конституція» про право народу на повстання

Декларація прав людини і громадянина 1789

Aк-Мурза 01.08.2012 в 12:48

Преамбула

Представники французького народу, утворивши Національні збори і вважаючи, що неуцтво, забуття прав людини або зневага до них є єдиною причиною суспільних лих та корупції урядів, прийняли рішення викласти в урочистій заяві природні, невід'ємні і священні права людини, щоб ця Декларація, незмінно перебуваючи перед поглядом всіх членів соціального організму, постійно нагадувала їм їх права та обов'язки, щоб дії законодавчої і виконавчої влади, які у будь-який час можна було б порівняти з метою кожного політичного інституту, зустрічали більшу пошану, щоб вимоги громадян, засновані віднині на простих та беззаперечних принципах, спрямовувалися на дотримання Конституції і щастя для усіх. Відповідно, Національні збори визнають та проголошують перед лицем і під заступництвом Верховної Істоти наступні права людини і громадянина. читать по-русски

Стаття перша
Люди народжуються і залишаються вільними і рівними у правах. Суспільні відмінності можуть ґрунтуватися лише на основі загальної користі.

Стаття 2
Метою кожного політичного об’єднання є збереження природних і невід’ємних прав людини. Такими є свобода, власність, безпека і спротив пригнобленню.

Стаття 3
Увесь суверенітет належить нації. Жодна установа, жодна особа не може здійснювати владу, яка не виходить явно від нації.

Стаття 4
Свобода полягає в можливості робити все, що не шкодить іншому: таким чином права кожної людини не мають меж, за винятком тих, які забезпечують іншим членам суспільства користування такими самими правами. Ці обмеження можуть бути визначені тільки законом.

Стаття 5
Закон може забороняти лише дії, шкідливі для суспільства. Все, що не заборонено законом, те дозволено, і ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом.

Стаття 6
Закон є виразом загальної волі. Усі громадяни мають право брати участь особисто або через своїх представників у його створенні. Він має бути однаковим для усіх, захищає він чи карає. Усі громадяни рівні перед ним і тому мають у рівній мірі доступ до всіх посад, місць і занять, відповідно до їх здібностей і без будь-яких розрізнень, крім тих, що обумовлені їхніми чеснотами і талантами.

Стаття 7
Ніхто не може бути обвинувачений, затриманий або ув'язнений інакше, як у випадках, визначених законом, і у встановленому ним порядку. Той, хто домагається, віддає, виконує або примушує виконувати свавільні накази, підлягає покаранню, але кожен громадянин, викликаний або затриманий відповідно до закону, мусить негайно коритися: він робить себе винним, якщо чинить опір.

Стаття 8
Закон встановлює лише ті покарання, які безумовно і очевидно необхідні; ніхто не може бути покараний інакше, ніж на підставі закону, ухваленого і оприлюдненого до скоєння злочину, і правомірно застосованого.

Стаття 9
Кожна людина є невинуватою, доки її не визнано винною, тому у разі необхідності затримання, будь-яка надмірна суворість при його здійсненні повинна каратися жорстокими репресіям зі сторони закону.

Стаття 10
Ніхто не може переслідуватися за свої погляди, навіть релігійні, якщо їх вираження не порушує громадського порядку, встановленого законом.

Стаття 11
Вільне вираження думок і поглядів є одне з найбільш дорогоцінних прав людини: тому кожен громадянин може вільно висловлюватись, писати і друкуватися, але відповідати за зловживання цією свободою у випадках, встановлених законом.

Стаття 12
Права людини і громадянина мають гарантуватися спільною силою: тому ця сила встановлюється в інтересах усіх, а не в інтересах тих, кому вона довірена.

Стаття 13
Для підтримки спільної сили і на адміністративні витрати є необхідним загальний внесок. Він повинен бути рівномірно розподілений між усіма громадянами пропорційно до їхніх статків.

Стаття 14
Усі громадяни мають право переконатися самостійно або через своїх представників у необхідності загального внескузадля добровільної згоди, щоб слідкувати за використанням і визначати суму, підстави, порядок і тривалість сплат.

Стаття 15
Суспільство має право вимагати, аби кожен представник влади звітував про свою управлінську діяльність.

Стаття 16
Суспільство, у якому не забезпечуються гарантії прав та відсутній поділ влади, не має конституції.

Стаття 17
Оскільки власність є недоторканною і священним правом, ніхто не може бути позбавлений її інакше, ніж у разі очевидної, юридично встановленої суспільної необхідності і за умови справедливого і попереднього відшкодування.

26 серпня 1789 р.

Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Переклад та виділення в тексті: В. Ак-Мурза

Декларація прав людини і громадянина 1789 р. (фр. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) - чи не найважливіший документ Великої французької революції, що визначає права людини та наголошує на їхньому абсолютному пріоритеті.

"Пани нам здаються величними тільки тому, що ми перед ними на колінах. Так розпрямися!" - ці слова друкувалися під заголовком кожного номера газети "Паризька революція". "Вкоротимо гігантів, Принижених зробимо грандами, Зросту одного усі, Це ж просто пісня душі" - співали парижани у 1789 році.

Декларація була прийнята Національними зборами (фр. Assemblee nationale constituante) 26 серпня 1789 р. В основу Декларації покладена концепція рівноправ'я і свободи, що належать кожній людині від народження. Природними правами людини були проголошені: право на свободу, право на власність, право на безпеку і право на спротив пригнобленню.

Декларація прав людини і громадянина 1789 р. і до сьогодні лежить в основі французького конституційного права. Вона підтверджена чинною французькою конституцією 4 жовтня 1958 р. Усі закони та нормативні акти, які не узгоджувалися із принципами Декларації були відмінені.

Відповідно до преамбули чинної Конституції П'ятої республіки від 4 жовтня 1958 р., принципи, викладені у Декларації, мають конституційну силу. 16 липня 1971 року Конституційна рада Франції визнала Декларацію юридично обов'язковим документом, порушення якого прирівнюється до неконституційності.

У 2003 році Декларація прав людини і громадянина 1789 р. внесена до міжнародного реєстру ЮНЕСКО "Пам'ять світу".

Armoiries de la France - Герб Франції. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 /georgetown.edu

Міжнародний білль про права людини
Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори

Озброєна Америка: Портрети власників зброї у себе вдома
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

Заява ВО «Народна Конституція» про гарантії для Українського Народу
Заява ВО «Народна Конституція» про право народу на повстання

Декларация прав человека и гражданина 1789

Aк-Мурза 15.09.2011 в 18:23

Представители французского народа, образовав Национальное собрание и полагая, что невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими являются единственной причиной общественных бедствий и испорченности правительств, приняли решение изложить в торжественной Декларации естественные, неотчуждаемые и священные права человека, чтобы эта Декларация, неизменно пребывая перед взором всех членов общественного союза, постоянно напоминала им их права и обязанности, чтобы действия законодательной и исполнительной власти, которые в любое время можно было бы сравнить с целью каждого политического института, встречали большее уважение; чтобы требования граждан, основанные отныне на простых и неоспоримых принципах, устремлялись к соблюдению Конституции и всеобщему благу. Соответственно, Национальное собрание признает и провозглашает перед лицом и под покровительством Верховного существа следующие права человека и гражданина. |читати українською|

Статья 1
Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе. 

Статья 2
Цель всякого политического союза - обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые - свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. 

Статья 3
Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации.

Статья 4
Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом.

Статья 5
Закон имеет право запрещать лишь действия, вредные для общества. Все, что не запрещено законом, то дозволено и никто не может быть принужден делать то, что не предписано законом.

Статья 6
Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право участвовать лично или через своих представителей в его создании. Он должен быть единым для всех, охраняет он или карает. Все граждане равны перед ним и поэтому имеют равный доступ ко всем постам, публичным должностям и занятиям сообразно их способностям и без каких-либо иных различий, кроме тех, что обусловлены их добродетелями и способностями.

Статья 7
Никто не может подвергаться обвинению, задержанию или заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом и в предписанных им формах. Тот, кто испрашивает, отдает, исполняет или заставляет исполнять основанные на произволе приказы, подлежит наказанию; но каждый гражданин, вызванный или задержанный в силу закона, должен беспрекословно повиноваться: в случае сопротивления он несет ответственность.

Статья 8
Закон должен устанавливать наказания лишь строго и бесспорно необходимые; никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, принятого и обнародованного до совершения правонарушения и надлежаще примененного.

Статья 9
Поскольку каждый считается невиновным, пока его вина не установлена, то в случаях, когда признается нужным арест лица, любые излишне суровые меры, не являющиеся необходимыми, должны строжайше пресекаться законом.

Статья 10
Никто не должен быть притесняем за свои взгляды, даже религиозные, при условии, что их выражение не нарушает общественный порядок, установленный законом.

Статья 11
Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека; каждый гражданин поэтому может свободно высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребление этой свободой в случаях, предусмотренных законом.

Статья 12
Для гарантии прав человека и гражданина необходима государственная сила; она создается в интересах всех, а не для личной пользы тех, кому она вверена.

Статья 13
На содержание вооруженной силы и на расходы по управлению необходимы общие взносы; они должны быть равномерно распределены между всеми гражданами сообразно их возможностям.

Статья 14
Все граждане имеют право устанавливать сами или через своих представителей необходимость государственного обложения, добровольно соглашаться на его взимание, следить за его расходованием и определять его долевой размер, основание, порядок и продолжительность взимания.

Статья 15
Общество имеет право требовать у любого должностного лица отчета о его деятельности.

Статья 16
Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения властей, не имеет Конституции.

Статья 17
Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной законом явной общественной необходимости и при условии справедливого и предварительного возмещения.

26 августа 1789 г.

Текст публикуется по изданию:
Французская Республика: Конституция и законодательные акты.
- М., 1989.- С. 26-29.

Декларация прав человека и гражданин 1789 г(фр. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) - важнейший документ Великой французской революции, определяющий индивидуальные права человека.

"Господа нам кажутся величественными только лишь потому, что мы перед ними на коленях. Так распрямись!" - эти слова печатались под заголовком каждого номера газеты "Парижская революция". "Дадим укорот гигантам, Униженных сделаем грандами, Все одного роста, Это же счастье просто" - пели парижане в 1789 году.

Декларация была принята Национальным Учредительным собранием (фр. Assemblee nationale constituante) 26 августа 1789 г. В основу идей Декларации положена концепция равноправии и свободы, принадлежащей каждому от рождения. Естественными правами человека и гражданина объявлялись свобода личности, свобода слова, свобода убеждений, право на сопротивление угнетению.

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. до сих пор лежит в фундаменте французского конституционного права. Она подтверждена французской конституцией 4 октября 1958 г. 16 июля 1971 года Конституционный совет Франции признал Декларацию юридически обязательным документом, нарушение которого приравнивается к неконституционности. В 2003 году ЮНЕСКО включила декларацию в реестр «Память мира».

Выделенный текст – ред. В. Ак-Мурза

Armoiries de la France - Герб Франции. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 /ru.wikipedia.org

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание

Заявление ВО «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа
Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание

Конституция Франции - Конституционный Акт 1793

Aк-Мурза 15.02.2011 в 18:43

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ


О республике

1. Французская республика едина и неделима. |укр.|

О распределении населения

2. В целях осуществления суверенитета народ французский распределяется на первичные собрания по кантонам.

3. В целях осуществления управления и отправления правосудия он распределяется по департаментам, округам, муниципалитетам.

О состоянии гражданства

4. Каждый родившийся и имеющий местожительство во Франции, достигший 21 года; каждый иностранец, достигший 21 года, проживающий во Франции в продолжение одного года, живущий во Франции своим трудом, приобретший собственность или женившийся на француженке, или усыновивший ребенка, или взявший на иждивение старика; наконец, каждый иностранец, имеющий, по мнению законодательного корпуса, достаточные заслуги перед человечеством, – допускаются к осуществлению прав французского гражданина.

5. Осуществление прав гражданства утрачивается: вследствие натурализации в иностранном государстве; вследствие принятия должности, знаков отличия или милостей, исходящих от правительства, не установленного народом; вследствие присуждения к порочащим или унизительным наказаниям впредь до реабилитации.

6. Осуществление прав гражданина приостанавливается: вследствие возбуждения обвинения; вследствие заочного судебного приговора, пока приговор не отменен.

О верховенстве народа

7. Суверенный народ есть совокупность всех французских граждан.

8. Народ непосредственно избирает представителей.

9. Он поручает выборщикам избрание органов управления, общественных третейских посредников, судей, уголовных и гражданских.

10. Народ обсуждает и постановляет законы.

О первичных собраниях

11. Первичные собрания образуются в составе граждан, имеющих местожительство в течение шести месяцев в данном кантоне.

12. Первичные собрания образуются в составе не менее 200 и не свыше 600 граждан, призванных участвовать в голосовании.

13. Первичные собрания выбирают председателя, секретарей и счетчиков.

14. Поддержание внутреннего порядка осуществляется самими собраниями.

15. Никто не может являться в собрание вооруженным.

16. Выборы производятся подачей записок или открытым голосованием, по желанию каждого голосующего.

17. Первичное собрание ни в коем случае не может предписать единообразного способа голосования.

18. Счетчики удостоверяют подачу голоса гражданином, который, не умея писать, предпочтет голосовать подачей записки.

19. Голосование законов производится словами да или нет.

20. Мнение первичного собрания провозглашается в следующем виде: "Граждане, собравшись на первичное собрание такое-то, в числе стольких-то голосующих, высказываются за или против, большинством во столько-то".

О народном представительстве

21. Народонаселение есть единственная основа народного представительства.

22. На каждые 40.000 человек населения приходится один представитель.

23. Каждое первичное собрание, объединяющее население от 39.000 до 41.000 человек, выбирает непосредственно по одному представителю.

24. Избрание производится абсолютным большинством голосов.

25. Каждое собрание освобождает от содержимого избирательные ящики и отправляет комиссара для общего подсчета голосов в заранее назначенное центральное место.

26. Если первый подсчет не даст абсолютного большинства, созывается вторичное собрание и производится голосование двух граждан, получивших наибольшее количество голосов.

27. В случае равенства поданных голосов как при перебаллотировке, так и при избрании предпочтение отдается старшему по возрасту. В случае одинакового возраста избрание решается жребием.

28. Каждый француз, пользующийся правами гражданства, может быть избран на всем пространстве республики.

29. Каждый представитель принадлежит (является представителем) всей нации в целом.

30. В случае отказа от избрания, отставки, утраты правоспособности или смерти представителя его замещение обеспечивается первичным собранием, избравшим его.

31. Представитель, подавший в отставку, может покинуть свой пост лишь по вступлении в исполнение своих обязанностей его преемника.

32. Для производства выборов народ французский собирается ежегодно первого мая.

33. Он приступает к выборам при наличии любого числа граждан, имеющих право голоса.

34. В чрезвычайном порядке первичные собрания созываются по требованию одной пятой граждан, имеющих право голоса.

35. Созыв в таком случае производится муниципалитетом обычного места созыва собрания.

36. Такого рода чрезвычайные собрания приступают к обсуждению не иначе, как при наличии половины, плюс один, всего числа граждан, имеющих право голоса.

О собраниях выборщиков

37. Граждане, явившиеся на первичные собрания, выбирают одного выборщика на каждые 200 граждан наличных или отсутствующих: они выбирают двух на каждые 301– 400; трех на каждые 501– 600.

38. Ведение собрания выборщиков и порядок выборов те же, что и в первичных собраниях.

О законодательном корпусе

39. Законодательный корпус един, неделим и действует постоянно.

40. Его сессия длится один год.

41. Законодательный корпус собирается первого июля.

42. Национальное собрание не может образоваться, если налицо не имеется по крайней мере половины представителей, плюс один.

43. Представители ни в каком случае не могут подвергнуться преследованию, обвинению или суду за мнения, высказанные ими в пределах законодательного корпуса.

44. При совершении преступления они могут быть задержаны на месте преступления, но приказ о задержании и приказ о приводе могут быть выданы против них не иначе, как с утверждения законодательного корпуса.

О ведении заседаний законодательного корпуса

45. Заседания Национального собрания публичны.

46. Протоколы его заседаний печатаются.

47. Национальное собрание не может приступить к прениям, если налицо нет по крайней мере 200 человек.

48. Собрание не может не предоставить слова своим членам в порядке поданных последними записок.

49. Национальное собрание выносит постановления большинством голосов присутствующих членов.

50. 50 членов Собрания имеют право потребовать поименного голосования.

51. Национальное собрание имеет право контроля над поведением своих членов.

52. Ему принадлежит поддержание установленного им порядка в месте его собраний и в пределах внешней ограды.

О функциях законодательного корпуса

53. Законодательный корпус предлагает законы и издает декреты.

54. Общим названием законов обозначаются акты законодательного корпуса, имеющие своим предметом: гражданское и уголовное законодательство; общее заведование текущими доходами и расходами республики; национальные недвижимые имущества; пробу, вес, чекан и наименование монет; род, размер и порядок взимания налогов; объявление войны; каждое новое общее деление французской территории; народное просвещение; государственные чествования памяти великих людей.

55. Особым названием декрета обозначаются акты законодательного корпуса, имеющие предметом: ежегодный контингент сухопутных и морских сил; разрешение и воспрещение прохода иностранных войск по французской территории; ввод иностранных морских сил в порты республики; мероприятия по охране общественной безопасности и спокойствия; ежегодное и текущее распределение пособий и общественных работ; мероприятия по изготовлению всех видов денежных знаков; непредвиденные и чрезвычайные расходы; местные и частные мероприятия по отдельным предметам управления, по отдельным коммунам, по отдельным родам общественных работ; защиту территории; ратификацию договоров; назначение и смещение главнокомандующих армий; возбуждение преследования против членов исполнительного совета и государственных должностных лиц; обвинение подозреваемых в организации заговора против общей безопасности республики; всякое изменение в распределении французской территории по административным делениям; национальные награды.

Об образовании закона

56. Проекту закона предшествует доклад.

57. Прения могут быть открыты и закон может быть принят предварительно не ранее 15 дней после оглашения доклада.

58. Проект печатается и рассылается по всем коммунам республики под названием "Законодательное предложение".

59. Если 40 дней спустя после рассылки предложенного закона в половине департаментов, плюс один, десятая часть первичных собраний каждого из них, созванных надлежащим образом, не отклонит его, проект считается принятым и становится законом.

60. Если последует отклонение, законодательный корпус созывает первичные собрания.

О вводной части законов и декретов

61. Законы, декреты, судебные решения и все прочие государственные акты имеют следующую вводную часть: "Именем французского народа, год... Французской республики".

Об исполнительном совете

62. Исполнительный совет образуется в составе двадцати четырех членов.

63. Собрание выборщиков каждого департамента выбирает одного кандидата. Законодательный корпус выбирает членов совета по общему списку.

64. Исполнительный совет обновляется наполовину в последние месяцы сессии каждого законодательного периода.

65. На исполнительный совет возлагается руководство общим управлением и наблюдение за ним; он может действовать лишь во исполнение законов и декретов законодательного корпуса.

66. Исполнительный совет назначает начальников общего управления республики из числа лиц, не входящих в его состав.

67. Законодательный корпус определяет число и обязанности этих агентов.

68. Эти агенты отнюдь не образуют совета; они действуют отдельно и не связаны между собой непосредственно; они не пользуются никакой личной властью.

69. Исполнительный совет назначает агентов внешних сношений республики из числа лиц, не входящих в его состав.

70. Исполнительный совет ведет предварительные переговоры о заключении международных соглашений.

71. В случае совершения преступления по должности обвинение против членов исполнительного совета возбуждается законодательным корпусом.

72. Исполнительный совет ответствен в случае неисполнения законов и декретов, а также в случае недонесения о злоупотреблениях.

73. Исполнительный совет смещает и замещает назначаемые им исполнительные органы.

74. Исполнительный совет обязан доносить на них, в случае необходимости, органам судебной власти.

Об отношениях исполнительного совета и законодательного корпуса

75. Исполнительный совет заседает при законодательном корпусе; он имеет право присутствовать и занимать особое место в помещении для заседаний последнего.

76. Исполнительный совет должен быть выслушан всякий раз, когда ему необходимо дать отчет.

77. Законодательный корпус приглашает исполнительный совет на свое заседание в целом составе или частично, когда сочтет это необходимым.

Об административных органах управления и муниципальных собраниях

78. В каждой коммуне республики имеется муниципальное управление (администрация), в каждом дистрикте – промежуточное управление (администрация), в каждом департаменте – центральное управление (администрация).

79. Муниципальные должностные лица избираются коммунальными собраниями.

80. Члены местных управлений (администраторы) назначаются собраниями выборщиков департамента и дистрикта.

81. Муниципалитеты и местные управления (администрации) обновляются в своем составе ежегодно наполовину.

82. Члены местных управлений (администраторы) и муниципальные должностные лица не имеют представительного характера. Ни в коем случае они не могут ни вносить изменений в акты законодательного корпуса, ни приостанавливать их исполнение.

83. Законодательный корпус определяет обязанности муниципальных должностных лиц и членов местных управлений (администраторов), издает правила их подчинения и устанавливает наказания, которым они могут подвергаться.

84. Заседания муниципальных собраний и местных управлений публичны.

О гражданском правосудии

85. Кодекс гражданских и уголовных законов един для всей республики.

86. Граждане не могут быть лишены права передавать свои споры на разрешение выбранных ими третейских судей.

87. Постановления таких третейских судов имеют окончательную силу, если граждане не сохранили за собой права обжалования.

88. Мировые судьи избираются гражданами округов, определяемых законом.

89. Мировые судьи производят примирительное и судебное разбирательство без взыскания судебных пошлин.

90. Число мировых судей и круг их ведения определяются законодательным корпусом.

91. Общественные третейские судьи выбираются собраниями выборщиков.

92. Число общественных третейских судей и их округа определяются законодательным корпусом.

93. Общественные третейские судьи разбирают споры, не разрешенные окончательно частными третейскими судьями или мировыми судьями.

94. Общественные третейские судьи ведут судебное разбирательство публично и выносят свои решения во всеуслышание. Они постановляют решения в последней инстанции на основании устной защиты или простой памятной записи, без особых форм судопроизводства и не взыскивая судебных пошлин. Их решения должны быть мотивированы.

95. Мировые судьи и общественные третейские судьи избираются ежегодно.

Об уголовном правосудии

96. В делах уголовных ни один гражданин не может быть судим иначе, как по обвинению, сформулированному присяжными или декретированному законодательным корпусом. Обвиняемые имеют защитников, избираемых ими самими или назначаемых им. Следствие ведется публично. Фактический состав деяния и виновность устанавливаются присяжными. Наказание определяется уголовным трибуналом.

97. Уголовные судьи выбираются ежегодно собраниями выборщиков.

О кассационном суде

98. Для всей республики имеется единый кассационный суд.

99. Кассационный суд не разбирает дел по существу. Он выносит решения лишь по вопросам о нарушении форм судопроизводства и о явных нарушениях закона.

100. Члены кассационного суда назначаются ежегодными собраниями выборщиков.

О государственных налогах

101. Ни один гражданин не освобожден от почетной обязанности делать взносы на государственные расходы.

О национальном казначействе

102. Национальное казначейство есть центральное место поступления доходов и производства расходов республики.

103. Национальное казначейство возглавляется подотчетными должностными лицами, назначенными исполнительным советом.

104. Эти должностные лица находятся под наблюдением комиссаров, назначаемых законодательным корпусом из числа лиц, не входящих в его состав и несущих ответственность за злоупотребления, о которых они не донесут.

Об отчетности

105. Отчеты агентов национального казначейства и заведующих государственными доходами ежегодно направляются ответственным комиссарам, назначаемым исполнительным советом.

106. Проверка, производимая этими последними, происходит под надзором комиссаров, назначаемых законодательным корпусом из лиц, не входящих в его состав и ответственных за злоупотребления и ошибки, о которых они не донесут. Утверждение отчетов принадлежит законодательному корпусу.

О вооруженных силах республики

107. Общие вооруженные силы республики состоят из народа в целом.

108. Республика содержит на жалованьи, даже во время мира, вооруженные силы, сухопутные и морские.

109. Все французы – солдаты: они обучаются владеть оружием.

110. Не существует звания генералиссимуса.

111. Различие чинов, их отличительные знаки и субординация существуют только на службе и лишь при прохождении последней.

112. Вооруженные силы, направленные на поддержание внутреннего порядка и мира, действуют не иначе, как по письменному приказу установленного начальства.

113. Вооруженные силы, направленные против внешних врагов, действуют по приказам исполнительного совета.

114. Ни одна вооруженная часть не может заниматься обсуждением и решением вопросов.

О национальных конвентах

115. Если в половине департаментов, плюс один, десятая часть первичных собраний каждого из них, созванных в надлежащем порядке, потребует пересмотра конституционного акта или изменения некоторых его статей, то законодательный корпус обязан созвать все первичные собрания республики для решения вопроса о созыве Национального конвента.

116. Национальный конвент образуется в том же порядке, как и законодательные собрания, и объединяет в себе всю их власть.

117. В отношении конституции он занимается лишь теми предметами, которые вызвали его созыв.

О сношениях французской республики с зарубежными народами

118. Французский народ есть друг и естественный союзник свободных народов.

119. Французский народ отнюдь не вмешивается в управление других народов; он не потерпит также, чтобы другие народы вмешивались в его дела.

120. Французский народ предоставляет убежище иностранцам, изгнанным из пределов своей родины за преданность свободе. Он отказывает в убежище тиранам.

121. Французский народ не заключает мира с врагом, занимающим его территорию.

О гарантии прав

122. Конституция гарантирует каждому французу равенство, свободу, безопасность, собственность, платежи по государственным займам,свободное отправление религиозных обрядов, всеобщее образование, государственное обеспечение, неограниченную свободу печати, право петиций, право объединения в народные общества, пользование всеми правами человека.

123. Французская республика чтит чистосердечие, мужество, старость, сыновнюю преданность, несчастье. Она вручает охрану и соблюдение конституции совокупности всех добродетелей.

124. Декларация прав и конституционный акт должны быть начертаны на таблицах в помещении законодательного корпуса и в прочих общественных местах.

24 июня 1793 г. 

Выверено по изданию: Документы истории Великой французской революции. 
Т.1. Отв.ред. А.В.Адо. М.: Издательство Московского университета, 1990.

Выделенный текст – ред. В. Ак-Мурза

Armoiries de la France - Герб Франции. Танец санкюлотов вокруг дерева свободы /mtholyoke.edu

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание

Заявление ВО «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа
Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание

Конституция Франции – Декларация прав человека и гражданина 1793

Aк-Мурза 15.01.2011 в 18:00

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Народ французский, убежденный в том, что забвение естественных прав человека и пренебрежение к ним – единственные причины бедствий человечества, принял решение изложить в торжественной декларации эти права, священные и неотъемлемые, дабы все граждане, имея возможность постоянно сравнивать действия правительства с целями всякого общественного учреждения, никогда не допускали угнетать и унижать себя тиранией. Дабы народ всегда имел перед глазами основы своей свободы и своего счастья, должностные лица – правила выполнения своих обязанностей, законодатель – предмет своего назначения. Вследствие этого он провозглашает перед лицом верховного существа следующую декларацию прав человека и гражданина. |читати українською|

1. Целью общества является общее счастье. Правительство установлено, чтобы обеспечить человеку пользование его естественными и неотъемлемыми правами.

2. Эти права суть: равенство, свобода, безопасность, собственность.

3. Все люди равны по природе и перед законом.

4. Закон есть свободное и торжественное выражение общей воли; он один и тот же для всех как в том случае, когда оказывает покровительство, так и в том случае, когда карает; он может предписывать лишь то, что справедливо и полезно обществу; он можетвоспрещать лишь то, что приносит обществу вред.

5. Все граждане на равных правах имеют доступ к общественным должностям. Свободные народы не знают иных оснований для предпочтения при избрании, кроме добродетелей и способностей.

6. Свобода есть присущая человеку возможность делать все, что не причиняет ущерба правам другого; ее основу составляет природа, а ее правило – справедливость; обеспечение свободы есть закон. Нравственную границу свободы составляет следующее правило: "Не причиняй другому того, что нежелательно тебе самому от других".

7. Право выражать свои мысли и свои мнения, как посредством печати, так и любым иным способом, право собираться вместе, соблюдая спокойствие, и свободное отправление религиозных обрядов не могут быть воспрещены. Необходимость провозглашения этих прав предполагает наличие деспотизма или живое воспоминание о нем.

8. Безопасность состоит в покровительстве, оказываемом обществом каждому из своих членов в целях сохранения его личности, его прав и его собственности.

9. Закон должен охранять общественную и индивидуальную свободу против угнетения со стороны правящих.

10. Никто не должен быть обвинен, задержан или подвергнут заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом, и с соблюдением порядка, предписанного им же. Каждый гражданин, вызванный или задержанный именем закона, обязан немедленно повиноваться; в случае сопротивления он подлежит ответственности.

11. Всякий акт, направленный против лица, когда он не предусмотрен законом или когда он совершен с нарушением установленных законом форм, есть акт произвольной и тиранический; лицо, против которого такой акт пожелали бы осуществить насильственным образом, имеет право оказать сопротивление силой.

12. Те, кто стал бы испрашивать, изготовлять, подписывать, выполнять подобные произвольные акты или распоряжаться их выполнением, подлежат ответственности и должны понести наказание.

13. Так как каждый предполагается невиновным, пока не установлено противное, то в случае необходимости подвергнуть кого-либо задержанию всякого рода строгость, не вызываемая при задержании необходимостью, должна сурово караться законом.

14. Никто не должен быть осужден и наказан иначе, как по выслушивании его объяснений, после вызова в законном порядке и только в силу закона, опубликованного до совершения проступка. Закон, карающий проступки, совершенные до его издания, есть закон тиранический; сообщение закону обратной силы само есть преступ ление.

15. Закон должен назначать наказания, строго и бесспорно необходимые; наказания должны быть соразмерны преступлениям и полезны обществу.

16. Право собственности состоит в принадлежащей каждому гражданину возможности пользоваться и располагать по усмотрению своим имуществом, своими доходами, плодами своего труда и своего промысла.

17. Гражданам не может быть воспрещено заниматься каким угодно трудом, земледелием, промыслом, торговлей.

18. Каждый может предоставлять по договору свои услуги и свое время, но не может ни продаваться, ни быть проданным: его личность не есть отчуждаемая собственность. Закон никоим образом не допускает существования дворни; возможно лишь взаимное обязательство об услугах и вознаграждении между трудящимся и нанимателем.

19. Никто не может быть лишен ни малейшей части своей собственности без его согласия, кроме случаев, когда этого требует установленная законом необходимость, и лишь под условием справедливого и предварительного возмещения.

20. Ни один налог не может быть установлен иначе, как в интересах общей пользы. Все граждане имеют право участвовать в установлении обложения, наблюдать за расходованием поступлений и требовать в них отчета.

21. Общественное призрение есть священный долг. Общество обязано давать пропитание неимущим, как приискивая им работу, так и обеспечивая средства существования лицам, неспособным к труду.

22. Образование составляет общую потребность. Общество должно всеми своими средствами способствовать успехам народного просвещения и делать образование достоянием всех граждан.

23. Общественная гарантия состоит в содействии всему направленному на то, чтобы обеспечить каждому пользование его правами и охрану этих прав; эта гарантия зиждется на народном суверенитете.

24. Она неосуществима, если границы правительственной деятельности не определены в точности законом или если не обеспечена ответственность всех должностных лиц.

25. Суверенитет зиждется в народе; он един, неделим, не погашается давностью и неотчуждаем.

26. Ни одна часть народа не может осуществлять власть, принадлежащую всему народу, но каждая часть верховного собрания должнапользоваться правом выражать свою волю совершенно свободно.

27. Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да будет немедленно предан смерти свободными гражданами.

28. Народ всегда сохраняет за собой право пересмотра, преобразования и изменения своей конституции. Ни одно поколение не может подчинить своим законам поколения будущие.

29. Каждый гражданин имеет равное право участвовать в образовании закона и в назначении своих представителей и своих агентов.

30. Государственные должности по существу временны; их нельзя рассматривать ни как отличия, ни как награду, но лишь как обязанности.

31. Преступления представителей народа и его агентов ни в коем случае не должны оставаться безнаказанными. Никто не имеет права притязать на большую неприкосновенность, нежели все прочие граждане.

32. Право подавать петиции представителям государственной власти ни в коем случае не может быть отменено, приостановлено или ограничено.

33. Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из прочих прав человека.

34. Угнетение хотя бы одного только члена общества есть тем самым угнетение всего общественного союза. Угнетение всего общественного союза есть тем самым угнетение каждого члена в отдельности.

35. Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ

24 июня 1793 г. 

Выверено по изданию: Документы истории Великой французской революции. 
Т.1. Отв.ред. А.В.Адо. М.: Издательство Московского университета, 1990.

Выделенный текст – ред. В. Ак-Мурза

Armoiries de la France - Герб Франции. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793 /histoire-image.org
 

Международный билль о правах человека

Aк-Мурза 09.09.2010 в 13:10

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [и его факультативный протокол], а также Международный пакт о гражданских и политических правах и его два [первый и второй] факультативных протокола в совокупности с Всеобщей декларацией прав человека составляют Международный билль о правах человека. |читати українською|

В период с 1948 года, когда была принята и провозглашена Всеобщая декларация прав человека, до 1976 года, когда вступили в силу Международные пакты о правах человека, Декларация являлась единственной полностью завершенной частью Международного билля о правах человека. Как Декларация, так и впоследствии Пакты оказали серьезное влияние на умы и деятельность людей и их правительств во всех частях света.

На состоявшейся в Тегеране в 1968 году Международной конференции по правам человека был проведен обзор работы, проделанной за двадцать лет со времени принятия Всеобщей декларации прав человека, и составлена программа на будущее. В принятом на Конференции воззвании торжественно заявляется, что:

1. Настоятельно необходимо, чтобы члены международного сообщества выполняли свои торжественные обязательства соблюдать и поощрять уважение прав человека и основных свобод для всех, без каких-либо различий по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или других взглядов;

2. Всеобщая декларация прав человека отражает общую договоренность народов мира в отношении неотъемлемых и нерушимых прав каждого человека и является обязательством для членов международного сообщества;

3. Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, [Декларация и] Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также другие конвенции и декларации в области прав человека, принятые в рамках Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений и региональных межправительственных организаций, установили новые международные принципы и обязательства, которые должны соблюдаться государствами.

Таким образом, в течение более 25 лет Всеобщая декларация прав человека «являлась общим мерилом достижений всех народов и всех стран в области прав человека». Она обрела популярность и завоевала авторитет как в странах, которые присоединились к одному или обоим пактам, так и в тех странах, которые их не ратифицировали и к ним не присоединились. Ее положения стали правовой основой многих важных решений, принятых органами ООН, они вдохновили разработчиков ряда международных документов в области прав человека как в рамках системы ООН, так и вне ее, оказали значительное влияние на целый ряд многосторонних и двусторонних договоров. Кроме того, они стали основой при подготовке многих новых национальных конституций и сводов национальных законов.

Всеобщая декларация прав человека стала признанным историческим документом, в котором закреплены общие определения человеческого достоинства и человеческих ценностей. Декларация является мерилом достижений всех народов и всех стран в части уважения и соблюдения международных стандартов в области прав человека.

Вступление в силу Пактов, присоединяясь к которым государства берут на себя как юридические, так и моральные обязательства поощрять и защищать права человека и основные свободы ни в коей мере не уменьшили общепризнанного значения Всеобщей декларации. Наоборот, сам факт существования Пактов и наличия в них механизмов, обеспечивающих реализацию прав и свобод, закрепленных в Декларации, придает новую силу самой Декларации.

Кроме того, Всеобщая декларация имеет поистине всеобъемлющий охват, поскольку повсеместно сохраняет свою ценность для каждого члена человеческой семьи, независимо от того, разделяет или нет его правительство эти принципы или ратифицировало оно или нет эти Пакты. С другой стороны, Пакты по своей природе есть ничто иное, как многосторонние конвенции, имеющие юридически обязательный характер только для тех государств, которые принимают их путем ратификации или присоединения.

Всеобщая декларация прав человека и один либо оба Пакта берутся за основу во многих важных резолюциях и решениях органов ООН, включая Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности.

Почти все международные договоры в области прав человека, принятые органами ООН с 1948 года, основаны на принципах, заложенных во Всеобщей декларация прав человека.

В преамбуле Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах признается, что «согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал свободной человеческой личности, свободной от страха и нужды, может быть осуществлен только, если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами».

Аналогичное заявление содержится и в преамбуле Международного пакта о гражданских и политических правах.

В Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, утвержденной резолюцией 3452 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года, «учитывается статья 5 Всеобщей декларации прав человека и статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, обе из которых предусматривают, что никто не может подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания». Это положение нашло дальнейшее развитие с принятием в 1984 году Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция 39/46 Генеральной Ассамблеи). Аналогичным образом Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, принятая резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи от 25 ноября 1981 года, четко определяет характер и охват «принципов недискриминации и равенства перед законом и право на свободу мысли, совести, религии или убеждений, провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека и в Международных пактах».

Похожая ситуация складывается и в отношении международных договоров в области прав человека, принятых соответствующими организациями, не входящими в систему Организации Объединенных Наций. Например, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая Советом Европы в 1950 году в Риме, заканчивается следующими словами:

«Преисполненные решимости, как Правительства европейских государств, движимые единым стремлением и имеющие общее наследие политических традиций, идеалов, свободы и верховенства права, сделать первые шаги на пути обеспечения коллективного осуществления некоторых из прав, изложенных во Всеобщей декларации».

В Статье II Устава Организации африканского единства, принятом в Аддис-Абебе в 1963 году, говорится о том, что одной из целей Организации является «содействие международному сотрудничеству с должным учетом положений Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека».

Американская конвенция о правах человека, подписанная Сан-Хосе, Коста-Рика, в 1969 году, в своей преамбуле обязуется уважать принципы, изложенные в Уставе Организации американских государств, Всеобщей декларации прав человека и Американской Декларации Прав и Обязанностей Человека (первый в истории международный документ, который провозглашал принципы прав человека, принятый народами Америки 30 апреля 1948 года на Девятой Международной Конференции Американских Государств в Боготе, Колумбия: Memorial de las víctimas del Mozote, ред. – В. Ак-Мурза).

Судьи Международного уголовного суда нередко упоминают в качестве основы для своих решений принципы Международного билля о правах человека.

Национальные и местные трибуналы часто ссылаются на принципы, изложенные в Международном билле о правах человека. Кроме того, в последние годы в текстах национальных конституций и законодательных актов все чаще стали предусматриваться меры юридической защиты этих принципов. Фактически многие из недавних национальных или местных законодательств создавались на основе положений Всеобщей декларации прав человека и Международных пактов, которые продолжают оставаться ориентиром для всей текущей и будущей деятельности в области прав человека, как на национальном, так и на международном уровне.

Наконец, в принятых путем аккламации Всемирной конференцией по правам человека, в июне 1993 года, Венской декларации и Программе действий приветствовался «прогресс, достигнутый в области кодификации договоров о правах человека», и содержался настоятельный призыв «к универсальной ратификации договоров о правах человека. В адрес всех государств обращается призыв ... по мере возможности избегать делать оговорки». (Часть 1, пункт 26).

Таким образом, Международный билль о правах человека является крупной вехой в истории прав человека, настоящей «Великой хартией», знаменующей собой жизненно важный этап развития человечества: осознанное обретение человеческого достоинства и ценности человеческой жизни

un.org
 

Читать больше

Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома

«Права человека в рисунках»: Питер Шренк, Ирландия и Дусан Петрисик, Канада /un.org

Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Aк-Мурза 08.08.2010 в 15:45

Преступление и наказание. Жертва и палач. Соразмерность и неотвратимость. Правосудие. Правда. Закон. Наконец – справедливость. Слова. Слова... |укр.|

Каждый понимает справедливость по-своему. В то же время, для многих понятие справедливости является основой их мировосприятия – мерилом добра и зла. Ощущения справедливости и несправедливости заложены в саму природу человека.

Может, стоит снять розовые окуляры и посмотреть справедливости прямо в глаза. Не отводя взгляда попробовать разглядеть ее – справедливость. Чтобы понять чего мы в действительности хотим, как это может быть и должно ли быть именно так.

 

§ 1301. Все предприятия введенные в эксплуатацию до 1 декабря 1991 года, а затем прихватизированные, подлежат национализации...

§ 1303. Все прихватизаторы, за все время деятельности этих предприятий, от времени прихватизации, должны быть привлечены к криминальной ответственности и приговорены к смерти...

§ 1305. В случае возмещения убытков нанесенных Украинскому Народу (в полной мере), смертный приговор может быть заменен пожизненным заключением с правом пересмотра приговора через одиннадцать лет...

§ 1306. Все, кто своими действиями препятствует правосудию –повинны смерти...

§ 1307. В случае сопротивления правосудию – смерть…

§ 1308. В случае уклонения от правосудия, обвиняемые признаются виновными, объявляются вне закона и приговариваются к смерти...

§ 1309. Возмещение убытков, в таком случае, полагается на их родственников, в частности, на членов семей осужденных...

§ 1311. В случае возмещения убытков члены семей осужденных могут быть освобождены от криминальной ответственности...

§ 1312. В случае невозможности возмещения убытков – пожизненная каторга...

§ 1313. В случае саботажа правосудия – смерть...

 

Так справедливо? Мы этого хотим? Мы готовы к такой справедливости? Если нет, тогда как иначе? Как иначе жить? К чему стремится? На что надеяться? Во что верить? Чему учиться самим и чему учить детей? Без Закона. Без Правды. Без Совести... В злыднях лжи, отчаяния, тщеславия...

Каждый новый день Майдана 2004 года начинался и заканчивался молитвой. В первый же день Майдана 2010 предприниматели прокляли «эту власть». На призыв одного из выступающих, многотысячный митинг трижды повторил: «проклинаем, проклинаем, проклинаем».

На 20-м году независимости власть в Украине была трижды проклята – предана народной анафеме. Предана легко, в едином порыве, во гневе и возмущении: «проклинаем, проклинаем, проклинаем».

Безнаказанность умножает зло. И творящие зло, получают ответное зло в наказание, многократно. Злодейства нового украинского панства, проклятия людей, всепоглощающая бездна ненависти, зависть, пренебрежение, страх… Так и живем, в круговороте зла беду наживаем: злодействуем, злопыхаем…

С волками жить – волков рожать. Кто там ещё канючит о свободе? Воле волюшку давай!

Каждый сам себе мастерит плаху и каждый сам себе создает палача. 

Зло иной раз может так разозлиться, дойти до такой ярости, что начинает пожирать само себя. Кое-кто называет такие мгновения – торжеством добра и справедливости.

 

Боже, береги Украину.

Вадим Ак-Мурза, реквием по конституции

 

Читати більше

 

 

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание

{ 13 Комментариев }

1000-летняя Конституционная Ассамблея Украины: путь к Народной Конституции или потерянное тысячелетие

Aк-Мурза 05.05.2010 в 12:00

1. В начале был Закон, и Закон был с Богом, и Закон был Бог. 
2. Он был в начале у Бога.
3. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 
4. В Нем была Жизнь, и Жизнь была Свет человеков;
5. И Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. (Иоанна 1, 1-5)
 
 

Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание

Aк-Мурза 03.03.2010 в 12:00

КОНСТИТУАНТА – от франц. assemblee constituante – учредительное собрание, pouvoir constituant – учредительная власть. |читати українською|

В разных странах Конституанта имеет разные названия – собственно учредительное собрание, народное, национальное, конституционное собрание, конституционная ассамблея (конгресс, конвент) и т. п.

КОНСТИТУАНТА – всенародний высший коллегиальный временный представительский орган, специально образуемый для разработки и принятия конституции государства. Первые Конституанты были образованы в США и Франции. Первые в мире конституции – основополагающие законы – были приняты именно учредительными собраниями еще в ХVІІІ ст.

В исторической ретроспективе принятия основного закона специально избранной Конституантой, по большей части, происходило после и в результате каких-либо чрезвычайных событий, войн и революций, системного кризиса (США, 1776, 1787; Франция 1789, 1792, 1848, 1871, 1945; Германия, 1848; Бразилия, 1988; Колумбия, 1991; Камбоджа, 1993), после разрушения империй (Австрия, 1918; Россия, 1918; Германия, 1919; Турция, 1922), обретения политической независимости (Бельгия, 1831; Польша, 1919; Латвия, 1919; Литва, 1920; Чехия, 1920; Грузия, 1921; Индия, 1950, Эстония, 1992), падения тоталитарных режимов (Италия, 1947, Португалия, 1976, Болгария, 1991, Румыния, 1992, Южно-Африканская Республика, 1996). Иными словами, реализованная Конституанта всегда знаменовала собой системные изменения в жизни общества и устройстве государства.

Идея Конституанты не обошла и Украину. 30 октября (ст.ст.) 1917 года Украинская Центральная Рада приняла основы законопроекта о выборах в Украинское Учредительное собрание. Третьим Универсалом был назначен день выборов – 27 декабря 1917 года и день созыва – 9 января 1918 года. Сами выборы проходили уже в условиях войны с большевиками и не были закончены. Выборы состоялись лишь на свободных от оккупации территориях в 171 избирательном округе (общее количество созданных округов – 301). Собственно все четыре Универсала Центральной Рады были акцентированы на учредительное собрание. Первый и второй – на Всероссийское, а третий и четвертый Универсалы – на Украинское Учредительное собрание.

Западная-Украинская Народная Республика, с момента своего создания, также ориентировалась на Конституанту. Украинская Национальная Рада в своем Уставе, принятом во Львове 18 октября 1918 года, прямо называет себя Конституантой. 13 ноября 1918 года ею был принят Временный основной закон, который предусматривал созыв учредительного собрания для принятия конституции Западной-Украинской Народной Республики.

Большевистская агрессия, немецкая оккупация, война и внутренние дрязги, похоронили тогда все надежды на Конституанту Украинского Народа – Народную Конституцию – Украинскую Народную Республику.

Концепция учредительной власти была сформулирована во времена Великой французской революции аббатом Эммануэлем-Жозефом Сийесом (фр. Sieyes, 1748–1836). Согласно этой концепции, учредительная власть первична относительно всех других властей – законодательной, судебной и исполнительной.

Учредительная власть является практическим и высшим проявлением суверенитета – верховной власти народа, который, реализуя ее через своих специально и только для этого избранных представителей (учредительное собрание), принимает конституцию.

Исходя из формы созыва Конституанты – общим волеизъявлением, депутаты учредительного собрания получают специальный (прямой) мандат от народа, который дает им возможность и право принимать участие в решении вопросов принятия конституции. Наличие именно такого мандата обеспечивает наивысший уровень легитимности принятых таким образом конституций.

Главным признаком Конституанты является легитимность – признание народом ее правомерности, законности действий и полномочий. Другими словами – доверие граждан. Недоверие – нелегитимность – нивелируют Конституанту по сути.

ЛЕГИТИМНОСТЬ (лат. legitimus //dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/138786 – согласный с законами, законный, правомерный) – согласие народа с властью, когда он добровольно признаёт за ней право принимать обязательные решения. Чем ниже уровень легитимности, тем чаще власть будет опираться на силовое принуждение. Кроме того, легитимность – политико-правовое понятие, означающее положительное отношение жителей страны, больших групп, общественного мнения (в том числе и зарубежного) к действующим в конкретном государстве институтам власти, признание их правомерности.

Сегодня, исходя из мотивов прагматизма (читай – из-за страха перед собственным народом) наиболее распространенной является практика принятия конституции или внесения в нее изменений парламентом. К этому, для отвода глаз, чтобы придать основному закону большую легитимность, может добавляться утверждение принятых парламентом решений на всенародном референдуме.

Референдум не является прямым заменителем Конституанты. Поскольку речь идет о большом по объему документе – конституции, чрезвычайно важным является вопрос доверия к разработчикам основного закона. Поэтому референдум скорее есть логическим дополнением и продолжением Конституанты, «последним легитимизатором» ее действий и решений.

Легитимность организации и деятельности Конституанты, как правило, должен обеспечивать специальный правовой акт, который устанавливает порядок проведения выборов ее членов. Однако, например, в условиях системного политического кризиса – кризиса доверия всех ко всем, очевидно, могут возникнуть сомнения относительно законности – легитимности самого этого акта.

При таких обстоятельствах важную роль играет сам факт проведения всеобщих и демократических выборов в учредительное собрание. Верховная власть – суверенитет – принадлежат народу: легитимизация Конституанты происходит непосредственно через ее выборы и с момента ее избрания – вследствие свободного всенародного волеизъявления.

Единственная задача Конституанты – принятие новой или изменение действующей конституции – основополагающего закона.

Цель Конституанты – Народная Конституция – гражданский консенсус – гражданская солидарность – во имя свободы, достоинства и развития – через установление справедливого закона всеми для всех.

Когда от сердца к сердцу каждого гражданина Украины прочной, связующей нитью пройдёт Закон, тогда родится новая украинская политическая нация – новая украинская речь посполитая – новая республика – общее дело, общее созидание – новый и праведный путь для всего Украинского Народа.

Ред. – В. Ак-Мурза
По тексту – В. М. Шаповал. Конституанта
//cyclop.com.ua/content/view/1142/58/1/9/

Читать больше

Конституция Франции: Декларация прав человека и гражданина 1793
Конституция Франции: Конституционный Акт 1793
Конституция США: Билль о Правах 1791
Декларация прав человека и гражданина 1789
Декларация Независимости США 1776

Заявление ВО «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа
Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

vforvendetta.warnerbros.com

{ 4 Комментариев }

Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 3

Aк-Мурза 23.09.2009 в 12:00

Неуверенность Ющенко в начале года, к концу года сменилась стремительной политической атакой.

К такой динамике развития политических событий основные оппоненты Ющенко оказались явно не готовы. Они вынуждены догонять, навёрстывать «проигранное» время. Всё второпях, впопыхах, всё спешим куда-то, поспешаем, всё торопимся зачем-то…

Конституция, как и предполагалось, становиться главным камнем преткновения. И на поверку, ни ПР ни БЮТ не имеют своих вариантов Конституции.

Они оказывается - голодранцы?!

Три ха-ха два раза. Как всегда выручают коммунисты. Верные ленинцы уже поспешили напомнить, что они таки были первыми.

Кто бы сомневался. Гамадрилы тоже категорически всегда успевают раньше всех. Только вот иным левым на самом деле абсолютно не важно куда и зачем спешить. Главное всегда и везде быть первыми. Главное - создать очередь.

Относительно их конституционных предложения, знаю, что они наверняка и всенепременно дождутся своих исследователей - историков, архивариусов, возможно, даже лингвистов. Коммунисты ведь всегда далеко впереди, очень далеко, где-то впереди планеты всей - практически в космосе.

На грешной земле - Янукович. Главный оппозиционер страны. Ничего внятного до сих пор из себя не изрёк. Наверное после последней партии склеивает разбитые костяшки, сосредотачивается.

Последнее время начал уверять народ, что у него хорошее зрение, слух и доброе сердце. Всевидящий и всеслышащий значит. Так бывает. Явно компенсаторное явление при ухудшении обоняния или, например, памяти.

Нужно подождать. Лидер «управляющей оппозиции» мужчина организованный. Сначала будет посещение обители. Далее, аки истинно православному русскому человеку: надобно сперва перекреститься, чтобы потом ударить в морду. Сильно и профессионально.

Короче говоря, подождём, что скажет Герман.

Лисья позиция в вопросе конституции у Тимошенко. Она, безусловно - за новую конституцию, но позже. Сперва, по её мнению, надо посоветоваться с народом по ключевому вопросу: кто лишний для страны - президент или премьер?

Ея соратник по «правящей коалиции» Томенко не устаёт заявлять, что Основной Закон должен приниматься только Радой и пугает избранных возможностью принятия оного в обход парламента.

Тем самым, Томенко пытается создать классическую парламентскую фронду против президента, раздувая конфликт подходов в вопросе легализации Конституции.

«Фрондёрский» подход действительно опасен. Поскольку такая бравада может привести к неожиданному и неприятному результату - противопоставлению парламента народу. Люди не жалуют избранных.

Если избранные - против, значит граждане - за.

В любом случае, ни к чему хорошему это не приведёт. Любой парламент больше склонен бездействовать или договариваться, нежели воевать. Наша Рада, господин «фрондёр», не исключение.

Юлия Владимировна желают сыграть беспроигрышно. В случае избрания президентом - упразднить должности премьера. Если «всё пропало», оставаясь премьером - баламутить людей необходимостью ликвидации должности президента.

Вывод один-одинёшенек: ни о какой Конституции в интересах народа и государства в исполнении БЮТ речи быть никак не может ни сегодня, ни завтра.

Пока суд да дело, Ющенко «подливает масло в огонь», заявляя о готовящихся пяти коварных сценариях по срыву всенародного обсуждения. Умиляет, что информацию об этом он почерпнул из писем неравнодушных граждан.

Наблюдая практику Тимошенко, не удивлюсь, если со временем мы услышим и увидим «полные сакральные тексты десяти проклятий нечистому закону Ющенко». Также узнаем, что количество запятых в этом проклятом законе равно числу пи.

В пылу президентской кампании рассчитывать на конструктивную критику не приходиться.

Удивляет другое. Впереди на всех парах мчащегося «президентского паровоза» постоянно мелькает «дрезина» Яценюка!

Президент только лишь замыслиться о конституционном референдуме, Яценюк уже инициирует свой: «в защиту права граждан формировать власть».

Президент заявит только лишь о возможности референдума по результатам всенародного обсуждения. Яценюк уже подписи собирает под своим всеукраинским. То есть, ключевое слово - референдум.

Получается, как в начале года Гриценко, так со средины года уже Яценюк беспокоится одиночеством президентских конституционных инициатив (юридические коллизии - дело тонкое). Много суеты, Арсений Петрович. Много спешки и суеты, однако…

Гриценко. «Первый непроходной». Иначе говоря, первый среди лузеров, значит – фартовый? Прикольно. Особенно прикольная просьба к народу - помочь деньгами. Непроходному!? Странные инвестиции в собственный голос.

Любопытно. Гражданская Позиция это что? Проект гражданского самоудовлетворения? Новая украинская страница «Камасутры»? И с символикой ГП – ладошкой, как-то так эдак некрасиво получается… Держи себя в руках? Короче, автора в студию. Да. Интересно.

Литвин - спикер. Тоже просит. За всех и у всех. Среди прочего, просит Раду рассмотреть все зарегистрированные конституционные законопроекты, естественно, по мере поступления. То есть - по очереди. Угадайте, кто первый?

Крім вже названих, є ще «Національна Конституція» від ВО «Свобода». Проте, наразі - це наше туманне майбутнє…

Тягныбок выступает категорически за всенародное обсуждение и не прочь поучаствовать в этой процедуре своим вариантом Конституций. Кстати, коммунисты тоже хотят. Почему бы нет? Все имеют полное право. Кульбиты единовремия: будущее и прошлое сегодня.

Теперь, наконец, о главном. Кто станет следующим Президентом Украины, меня лично волнует, но очень мало. Кого бы не избрали, в условиях нарастающего экономического кризиса, любой избранник или избранница - камикадзе.

Важно другое. Насколько эффективной будет пропагандистская кампания по вопросу Конституции. Ещё важнее, насколько «зацепит» тема Конституции украинское общество.

Во всём этом мерзком зловонии украинской политической кухни радует лишь одно. Тема Закона – Основного Закона, преодолела экспертную клоаку и вот-вот выйдет в люди.

Политические обстоятельства вынуждают власть имеющих к взаимодействию с народом.

К слову, если Ющенко в раже своих «атак» попытается «послезавтра» таки навязать стране свою Конституцию - это будет его политической смертью. Сейчас президент «на коне». Но всегда есть завтра. Повторю, в любом деле, главное - вовремя остановится. Много сладкого - приторно.

Завтра будет завтра. Сегодня же надо пожелать всяческих успехов в делах и крепкого здоровья Ульянченко Вере Ивановне. Да, да. Вере Ивановне – главе президентского секретариата. Волею судеб именно ей выпал жребий стать первой учительницей Конституции в Украине.

Конечно, есть директор. Но, в общем и целом, он свою работу уже выполнил. Методичка написана. Указ есть. Пора преподавать. Кстати, именно с преподавательской деятельности начался путь Ульянченко во власть.

Учитывая нынешнюю должность у Веры Ивановны явный педагогический талант.

Первый урок - важный урок. На первом уроке либо напрочь отбивается, либо наоборот добавляется желание учиться. Учиться ведь никогда не поздно. Просвещение народа - дело хорошее. И хорошее имя - Вера. В самый раз. В тему. Символично.

При этом следует понимать: успех народного похода Конституции Ющенко - это победа Ющенко на президентских выборах. Провал - это проигрыш. Пока всё складывается более-менее удачно. Дело за малым - за реализацией.

Любой Закон останется пустой бумажкой если его никто не будет исполнять и некому будет его защищать. Поэтому, чем больше граждан примут участие в создании Закона, воспримут его как свой жизненный ориентир, тем больше шансов, что этот документ заработает.

Когда от сердца к сердцу каждого Гражданина Украины прочной, связующей нитью пройдёт Закон, тогда родится новая мировая украинская политическая нация.

Закон как основа сосуществования и взаимопонимания, соучастия и сопричастности. Основа жизнедеятельности, миропознания и мировосприятия. Закон как объединяющее начало.

Очень сомневаюсь, что какой либо из написанных сегодня вариантов Конституции способен объединить Украину, в том числе, президентский.

С другой стороны, сама мысль об объединении - объединяет. Всему своё время.

Пока, похоже, «від серця до серця» полным ходом идёт «отпевание» Тимошенко? На сленге музыкантов, если память не изменяет, это называется - «лабать жмура»?

Украина стремится быть свободной страной. Свобода – это в первую очередь ответственность. Конституция - это в первую очередь гражданский консенсус.

Консенсус! Гражданское согласие - а не предвыборная технология.

«Общественная свобода есть не что иное, как пунктуальное соблюдение общественных законов, справедливых и равных для всех». Карло Джузеппе Бота (1766-1837), итальянский историк.

В основе общественной свободы - осознанная обществом потребность и стремление к установлению справедливого Закона.

Когда именно мы сможем дойти и дотянуться до нашей законной морковки зависит во многом от нас самих. Хочется верить - скоро.

Пока же доброго пути тебе - тема Закона.

Аqua currit et debere currere ut currere solebat - вода течет и должна течь, ибо она привыкла течь.

Процесс пошёл. Всё ещё только начинается.

Такой вот получился «Манифест Народной Конституции» от народа. Или может молитва за избранных?

Может и так.

В висках лишь отстукивает кем-то когда-то брошенная фраза: «не спеши, а то успеешь».

На войне, как на войне…

Вадим Ак-Мурза, сентябрь 2009 (к новолетию)

Господи, аще которую молитву без внимания причитал и рассеялся в помыслах: прости и спаси мя по милости Твоей.

Прошу считать эту публикацию посильной лептой автора в дело всенародного обсуждения конституционных инициатив Президента Украины Ющенко В.А. Конституционных предложений КПУ, ВО «Свобода», Гриценко А.С., Яценюка А.П., ПР и БЮТ.

ak-murza.hiblogger.net

 

Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 1
Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 2

Заявление ВО «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа
Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 1
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 2

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Настроение:сontra spem spero

Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 2

Aк-Мурза 22.09.2009 в 17:35

В средине мая Ющенко отправил в отставку Балогу и ситуация преобразилась.

В начале июня, накануне светлого праздника Святой Троицы, тайное становиться явным. Милостью избранных, граждане получили возможность ознакомится с Конституцией ПР и БЮТ.

На следующий день, на Святую Троицу, Янукович заявляет о прекращении ПР переговорного процесса с БЮТ. Основная причина: несогласие с выборами президента в парламенте.

В одночасье «всё пропало», лопнуло как мыльная бу-булька. «А город подумал - ученья идут».

Само собой, адекватно - крайне негативно на перспективу дерибана отреагировали общественность и СМИ. Дорогого стоит такая констатация – само собой. Может, не всё так радужно. Может, поспешаю. Но пока это факт. И он не может не радовать.

Идея, раз возникши, дальше продолжает жить своей собственной жизнью. Идея междусобойчика не исключение. Она проста и понятна, а значит привлекательна.

Подобные идеи будет возникать, увы, неоднократно, в нашей блуждающей звезде - в Украине. Причём в самых разных политических конфигурациях…

666 wip-избранных - это дерибан. 46 миллионов граждан - это профанация.

Никоим образом не хочу представить Ющенко невинной жертвой чьих-то злых умыслов. Поделом. Заслужил. Впредь, может быть будет аккуратней в выборе своих подчинённых и партнёров. Будет доверять, но проверять и перепроверять.

Но страна стояла на гране катастрофы. И в этом определённо есть значительная доля вины президента. По большому счёту, в нашей, мягко говоря, не обустроенной Украине вина президента уже в том, что он президент. И это правильно. «Назвался груздём - полезай в кузов».

Основной вывод очевиден: избранные больше не способны договариваться. При этом так и хочется прокричать: слава трусости и жадности, слава доверию во все глаза!

Предполагаю, что у Януковича были свои личные основания отказаться от выборов себя в парламенте. Тем не менее со всех сторон это очень правильное решение. Главное, вовремя остановиться.

Пока в Украине есть всенародно избираемая должность руководителя страны, в Украине есть - государство.

Эту истину о всенародно избранном нужно помнить как «Отче наш».

Если завтра, каким-то чудом, Президентом Украины изберут Владимира Владимировича Путина. Послезавтра он станет самостийником и свидомитом. А ещё через неделю убедительно докажет, что Россия не Украина.

В Кремле это хорошо понимают. Сам по себе нашенский дерибан кремлёвским мало интересен. Это лишь кость, приманка, попросту - банальная взятка для наших избранных.

Главный интерес Москвы во всём этом сговоре - сконцентрировать всю полноту власти в Украине в украинском парламенте. В цепких ручках избранных. Оставив за президентом лишь функции свадебного генерала. И тогда Украина стала бы ручная.

Весь этот пересказ недавних политических событий был, в том числе, для того, чтобы ещё и ещё раз заявить: противно, противно, противно.

Трижды противно осознавать, что почти вся наша «старшина» ведёт себя как дешёвая уличная девка.

Временщики, погрязшие в междоусобицах. Подёнщики. Ради сиюминутной выгоды всегда и на всё готовые. Жалкие рабы обстоятельств и собственных безудержных желаний. Озлобленные и ожесточённые, неприкаянные - несчастные души… Одно слово - избранные.

«Хай у мене хата згорить, аби у сусіда хата та ще й комора». Того глядишь все останемся на пепелище. Может сначала господа отпустят заложников – граждан Украины. Дальше, как положено: «в живых остаться должен только один».

Алчность, гнев, гордыня, зависть, похоть, праздность, чревоугодие – «джентельменский набор» современного украинского политика.

Самонадеянные глупцы:

Вы серьёзно думаете, что ваши дети смогут охранить таким тяжким трудом вами «наколядованое»? Внимательнее присмотритесь к своим чадам. Они ли в состоянии будут противостоять «генералам песчаных карьеров»? Беспощадным, злым и голодным «детям улицы», получающим сейчас благодаря вам настоящее - ваше воспитание. Сегодня - детям. Завтра - беспредельщикам, которые обманом или силой отнимут у ваших кровных детей всё. Хорошо если оставят им жизнь. Не обольщайтесь. Ваши дети значимы пока значимы вы. Здесь и сейчас. А завтра. Что будет завтра? Ведь давно уже выросли те деревья из которых будут сделаны для вас гробы. По-настоящему защитить ваших детей и ваши деньги может только система. Новая, причём обязательно приемлемая для большинства сограждан  система. То, что в Украине сейчас – это беззаконие, где обречены все. Если вы не способны это изменить, хотя бы ради своих детей - не мешайте.

Современная украинская политика - это игра в домино. Смысл игры прост – «забить козла».

Это не английский бридж, французская баккара или германский похшвиль. И даже не русский дурак, тем более - не преферанс. Цель в этих играх - обыграть. У нас, повторюсь – «забить». Везде играют картами. Наши избранные - продолжают стучать-постукивать костяшками.

Похоже Верховную Раду пора переименовать в «национальную федерацию спортивного домино» и определить в сферу ответственности Министерства по делам семьи, молодёжи и спорта.

Яркая иллюстрация национальной игры в домино - недавние события, которые мы имели удовольствие наблюдать: Янукович и Тимошенко дружно, с огоньком «забивали» Ющенко.

Двумя годами ранее, Ющенко и Тимошенко также дружно «забивали» Януковича.

Любят и главное умеют наши политики «дружить против».Знают наверняка, как это делать правильно, по-настоящему - дружить против Украины. Методично добивая страну своими доминошными разборками.

Логично будет предположить, что на этот раз подошла очередь отгребать для Тимошенко. Очевидно в ПР решили, что потрепали президента достаточно. Пришла пора Януковичу дружить с Ющенко: лиха беда начало.

Как тут опять не вспомнить с чего собственно начиналась реализация плана «большого переворота» (дерибана). Почему это вообще стало возможным.

Начиналось, как водится, с «маленького переворотика». В январе произошло «переформатирование» до этого пропрезидентской депутатской фракции НУНС. Тем самым, Ющенко полностью утратил какое либо влияние на парламентскую коалицию, парламент и, разумеется, на правительство.

Именно так или почти так рождается предательство. Когда участники какого либо действа даже не представляют в каком спектакле они принимают участие. Не знают или не хотят знать кто на самом деле кукловодит и какие конечные цели постановки.

Забавно сейчас выглядят плакаты Народного Руха (фракция НСНУ Мартыненко): «З народом і для України»? Хорошенький подарочек Родине к 20-летию Руха готовили его «провідники».

Балога, наоборот. Спустя полгода после отставки вышел на люди с благой вестью. Они с Тимошенко опять друзья. Прочь обиды. Дальше идти по жизни нужно крепко взявшись за руки.

Удивительные метаморфозы. Прямо как в сказке «Красавица и чудовище». Или Амур и Психея из «Золотого осла» древнеримского писателя Апулея. Какая прелесть: не имей сто рублей, а имей сто друзей… в президентском секретариате.

Украинские политические группы представляемые Тимошенко, Ющенко и Януковичем - равносильны. Они не в состоянии победить друг друга.

Да это и невозможно. За долгие годы политического клинча они намертво приросли друг к другу. Стали одним целым. Уродливым, но единым политическим организмом. Естественным продолжением друг друга. Разве может твоя одна рука победить твою другую руку?

Они – «многоглавый дракон». Менее пафосно – «сиамские тройняшки».

Когда украинцам предельно надоест дальше наблюдать показательные самоистязания змия, тогда появится белый рыцарь на белом коне и одним взмахом небесного меча навсегда прекратит бессмысленное и от того столь мучительное существование лютого монстра.

Такая сказка в украинском изложении ещё только ожидает своих братьев Гримм

Реальность прозаичней. Актёры и администрация недавнего политического триллер-шоу «Ширка» известны. Персона художественного руководителя тоже не есть тайной. Мастера всегда легко распознать по почерку: грандиозный замысел, а в результате - пшик.

Не будем называть имён. Пусть останется неизвестным кукловодом: «мастером забить козла» или «мастером домино». И не будем его судить слишком строго.

Разве кто-то мог себе вообразить, что в самый разгар игры, один из наиболее «подогретых», ключевых игроков, вдруг поспешит долбануть по столу костяшками и радостно возопит: «ры-ы-ба-а, посчитаемся, я точно выигрываю»?! Что тут скажешь…

«Козла забить» не вышло.

Осталось лишь два вопроса. Ответы позволят сходу со стопроцентной точностью назвать имя будущего Президента Украины.

Вопрос к Турчинову: зачем Вам сейчас президент Тимошенко? Вопрос к Ахметову: зачем Вам сейчас президент Янукович? И риторическое замечание: разные бывают морковки.

Ющенко - оказался везунчиком. Выбраться из такого загона, далеко не каждому будет под силу. И сейчас политическая инициатива объективно на его стороне.

Украина помаленьку втягивается в обсуждение конституционных инициатив президента. Если к этому добавить, например, «ядерную» активность Ющенко на фоне его противостояния с Кремлём, вырисовывается достаточно мощная и убедительная избирательная кампания.

Всё получается очень даже интересно. Обращение Президента РФ Медведева к Президенту Украины Ющенко.

Указ Президента Украины о вынесении на всенародное обсуждении проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины».

Заявление Ющенко о необходимости пересмотра Будапештского меморандума. Потенциальная возможность проведения в Киеве саммита «ядерных гарантов» накануне президентских выборов.

Обращение интеллектуалов, политиков и общественных деятелей Украины по той же ядерной теме, что интересно, с подписью Кравчука (чутьё экс-президента общеизвестно, ему на ипподроме не было бы равных).

Неуверенность Ющенко в начале года, к концу года сменилась стремительной политической атакой...

Вадим Ак-Мурза, 22 сентября 2009 г.

ak-murza.hiblogger.net

Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 1
Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 3

Заявление ВО «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа
Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 1
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 2

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Настроение:сontra spem spero

Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 1

Aк-Мурза 21.09.2009 в 19:06

«Серафимския любве ко Господу пламенный ревнителю и Иеремии, о народе плачещему, усердный подражателю, всеблаженне отче Силуане, ты зову Матере Господа Сил внемляй, змия греховнаго межемудренно изрыгнул еси и в Гору Афонскую от суеты мира удалился еси, идеже в трудех и молитвах со слезами благодать Святаго Духа обильно стяжа. Еюже сердца наша воспламени и с тобой умильно взывати укрепи: Господи мой, Жизнь моя и Радосте Святая, спаси мир и нас от всяких лютых». Тропарь, глас 2-й.

Спешу поздравить Вас друзья. В Украине грядет новая война. Оценивая перспективу, даже сказал бы – новая великая и отечественная война – война Конституций.

Великая и отечественная, потому как эта война на долгие годы вперёд, а также потому, что со временем в неё будет втянуто всё украинское общество: от мала, до велика - вся Украина.

Правда, большая конституционная - это пока лишь перспектива (но неизбежная).

Сейчас же речь идёт о взращивании новой электоральной морковки. И не какой-то там, а громадной морковищи, коей, вне всякого сомнения, есть тема Конституции.

Известно, что приманкой для осла служит морковка, болтающаяся на некотором расстоянии от ослиного носа. Осёл как бы идёт к ней. Идёт и идёт, идёт и идёт…

До сих пор такими морковками для украинского избирателя были темы: НАТО, ЕЭП, Черноморский Флот, федерализация, двуязычие, социалка и т.д. и т.п.

Тема Конституции тем круче, что способна вместить в себе, как в лукошке, все мыслимые и немыслимые электоральные овощи и фрукты, так сказать, на любой вкус.

Простое и понятное решение всех проблем. Изменим Конституцию, при этом, конечно – клятвенно пообещаем заставить всех и каждого её исполнять и, наконец, заживём припеваючи. Оно может быть и да, но нет.

В нормальной жизни, в итоге пути ослу обязательно скармливают ту самую морковку, к которой он так упрямо шёл. Иначе, чего гляди, у несчастного животного начнётся ломка инстинктов.

В украинских политических реалиях, выполнение предвыборных обещаний чревато новыми обязательствами, следовательно - необходимостью их выполнения.

Вообще, надо сказать, политические обещания в Украине - mauvais ton. Практически все значимые обещания отечественных политиков - пустословие. Похоже их никто и никогда не собирался выполнять.

В этом деле первое и главное - обещать. Обещать то, за что граждане обязательно проголосуют. Дальше, проще. Всегда под рукой дежурные оправдания: мешают работать, не хватает депутатских голосов, нет конституционного большинства и всё в таком духе.

Важный нюанс - к новым выборам надо обещать больше. Или лучше даже, как это делают некоторые новомодные политики - не обещать, но гарантировать.

Поэтому сколь долгим будет путь ослов в Украине ведомо одному лишь Господу Богу.

Лейтмотивом приближающейся президентской кампании очевидно будет тема Конституции. При этом добавлю, что и всех последующих избирательных кампаний, причём вне зависимости от уровня (не удивлюсь, если и сельсоветов).

Всенародное обсуждение президентских конституционных инициатив, а также возможный по результатам этого обсуждения референдум как-то очень удачно пересекаться во времени с выборами Президента Украины.

По сути президентская «Народна Конституція» - это в том числе, ни много, ни мало – предвыборная программа кандидата в Президенты Украины - Народного Президента Виктора Ющенко.

«Основний документ держави не може бути лише справою політиків. Він має бути справжньою всенародною справою. Саме такий підхід відкриє шлях до народної Конституції єдиної політичної нації». В. Ющенко, газета «Дзеркало Тижня» №7 (786) 23-29 лютого 2008.

«Конституція, запропонована Ющенком – це Народна Конституція свободи і порядку». Із резолюції VII з’їзду партії «Наша Україна», 27 червня 2009 р.

«Я не нав’язую народу України свій варіант Конституції. Я шукаю серед нього партнерів. Я звертаюся до народу». В. Ющенко, газети «Україна молода», «День» та «Дело», 27.08.2009.

Рискну угадать, что теперь украинские Конституции начнут появляться как грибы после дождя.

Отныне всякий уважающий себя украинский политик или политическая сила, дабы соответствовать, будут обязаны иметь каждый свою Конституцию. Или, по меньшей мере, отличное от других, своё, принципиальное видение Основного Закона Украины.

Планка электорального предложения со стороны президента поднята на небывалую, можно сказать – предельно возможную высоту. Но самое отвратительное то, что к процессу государственного обустройства приобщается украинский народ.

Гражданам предложен не только персонифицированный, но - концептуальный выбор. Предлагается, пусть даже понарошку, но соучаствовать в государственном строительстве, в формировании основ государственной власти Украины.

До сего дня тема Конституции была прерогативой избранных.

Эдакая, миссия невыполнима, из отечественной полит-он-лайн игрушки «Панські чвари». Фишка игры: панам завсегда некогда. Паны чубляться - такая у них работа. И наплевать, что холопы давно лысые.

Ющенко нарушил негласное табу власти. Конституция пошла в народ. В этом, думаю, не столько заслуга самого Ющенко, сколько дань обстоятельствам.

В сложившейся политической, предвыборной ситуации, что прикажете делать президенту? Если премьер практически всё, что только можно и даже нельзя было себе вообразить, народу уже пообещала!? И скажите, хороший она человек после этого?

Получается, что всё это конституционное мыло стало столь необходимым благодаря и госпоже Тимошенко.

Юлия Владимировна (иже с ней) как всегда виртуозно сами себя переиграли. Водимо очень спеша дожать, загнали Ющенко в глухой угол, когда единственное оставшееся, что он мог предложить - это Конституцию.

Воистину, если Господь кого-то хочет наказать…, делает его Премьер-министром на президентских выборах в Украине.

Но возвратимся к началу конституционного процесса, к истории вопроса.

Мучительное начало. Сводный хор отечественных политических и политологических гуру складно пропел аллилуйя. При этом справедливо отметил, что конституционный процесс стартовал с явным опозданием.

Оно и понятно, что с опозданием. Как не понять. Ведь президентский проект Закона «Про внесення змін до Конституції України» был подан в парламент только в марте, а альтернативный проект Конституции от ПР и БЮТ был вот-вот на сносях.

Кулуарно-парламенский Основной Закон подготовить оказалось куда сложнее. Столько согласований. Столько разных интересищей и интересиков надобно учесть.

Хорошо иным, взяли да спокойно, не спеша, написали Конституцию, а разбирать отдали специалистам из Венецианской Комиссии.

Ющенку явно помогали не спешить. И помогали, в том числе, а может и в первую очередь люди из его (президента) ближайшего окружения. Помогали не спешить, как до, так и после подачи президентской Конституции на рассмотрение Верховной Рады.

Всячески убеждая его толи в неактуальности и несвоевременности, толи нецелесообразности или несоответствии политическому моменту, толи ещё как. Иначе говоря, под разным соусом отвлекая его от чрезмерной активности в конституционном процессе.

Заодно успокаивая гаранта, что у него нет никаких шансов на переизбрание, но жизнь на этом не заканчивается и т.п. Политическая голь на выдумки хитра.

Когда же Ющенко становился особенно категоричным, так сказать, выходил из-под контроля, возникали дополнительные палки в колёсах, которые подавались как новые аргументы против форсирования президентом конституционной темы.

Например, за месяц до президентского проекта, в феврале явила свет «Конституция порядка» от Гриценко.

Вдруг, казалось бы, в самое не подходящее – «холодное время», появившись, круто распиарившись на каждом перекрёстке, во всяком случае в Киеве, так же резко куда то исчезла. Причём исчезла сразу же как только Ющенко всё-таки предложил свой вариант конституционных изменений.

Не для того ли «Конституция Порядка» появилась, чтобы «Конституции Свободы и Порядка» было не так одиноко в информационном поле страны?

Есть такая профессия - родину заболтать. А как иначе? Ничего не поделаешь: все мы актёры в предлагаемых обстоятельствах.

Наивно полагать, что актуальная в начале года идея «ширки» (широкой коалиции) ограничивалась только лишь стенами парламента или Кабинета Министров. Допускаю, что некоторые ответственные сотрудники президентского секретариата были также увлечены этой идеей.

Ещё бы. Какой грандиозный, гениальный в своей простоте замысел. Взять и раздерибанить страну. Каждому участнику дерибана – свои «охотничьи угодья». Конечно, в пределах его ранга и статуса. Красота, да и только. Теперь бы не проморгать своё счастье.

Осталось то всего дело малое. Попинать почти «лежачего» президента. По возможности максимально ограничить его властные возможности. Импичмент, добровольная отставка, досрочные выборы, что угодно. Только бы не путался под ногами и не мешал избранным.

Самое главное – спустить на тормозах народный поход Конституции.

И закрутилось, понеслось. Одна за другой посыпались отставки: министр иностранных дел Огрызко, министр обороны Ехануров и прочие чиновники рангом пониже. Людей Ющенко вычёсывали из власти как под гребёнку. Не забывали президента и Верховная Рада и коалиция... и Балога.

Интересно. Сколько министров из квоты Ющенко за глаза трижды предали его на ковре у Турчинова? А такие ведь были? Может не один и не два? Может быть - все? Или только те, которыми Тимошенко была более всех недовольна?

Особенно яркой была информационная кампания по уничижению президента. Как лично, так и самой должности - Президент Украины (ничтожный президент - ничтожная должность). Виктора Андреевича определённо получилось умножить на ноль. Вот с должностью - не очень.

Уже в апреле был момент, когда Ющенко уверовал, что он политический труп. Иначе как понимать фразу: «це як мій політичний заповіт», сказанную им в контексте Конституции вообще?

Рейтинги Ющенко зашкаливали, приближаясь к антарктическим максимумам. Почему-то при этом рейтинги его оппонентов также уверенно мёрзли. Граждане, лишь изредка злорадствуя, равнодушно наблюдали как чихвостят президента.

Наверное украинцы, рассудили просто: все они там наверху одним миром мазаны. И вообще - все политики сво… (к слову, апатия граждан – очень нужный результат во время политического сговора).

Подготовка к «упокоению» Украины через дерибан-междусобойчик шла полным ходом.

Зондировались общественной реакции на некоторые положения готовящейся конституционной «ширки» и, в первую очередь, реакции граждан на перспективу избрания президента в парламенте. Ситуация накалялась. Страсти в среде политиков закипали.

В начале мая президент ясно и предельно точно определил суть происходящего: «сговор БЮТ и ПР - попытка государственного переворота за которым стоит Россия». Но ничего особенного не произошло.

В средине мая Ющенко отправил в отставку Балогу и ситуация преобразилась...

Вадим Ак-Мурза, 21 сентября 2009 г.

ak-murza.hiblogger.net

Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 2
Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 3

Заявление ВО «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа
Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 1
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 2

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Настроение:сontra spem spero