Регистрация  Забыли пароль?

Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори

Aк-Мурза 24.08.2014 в 12:00

КОНСТИТУАНТА – від франц. assemblee constituante – установчі збори, pouvoir constituant – установча влада. |читать по-русски|

У різних країнах Конституанта має різні назви – власне установчі збори, народні, національні, конституційні збори, конституційна асамблея (конгрес, конвент) тощо.

КОНСТИТУАНТА – всенародний вищий колегіальний тимчасовий представницький орган, спеціально утворюваний для розробки і прийняття конституції держави.

Перші Конституанти були утворені в США та Франції. Перші у світі конституції – основоположні закони – були прийняті саме установчими зборами ще у ХVІІІ ст.

В історичній ретроспективі прийняття основного закону спеціально обраною Конституантою, здебільшого, відбувалося після та в результаті якихось надзвичайних подій, війн і революцій, системної кризи (США, 1776, 1787; Франція 1789, 1792, 1848, 1871, 1945; Німеччина, 1848; Бразилія, 1988; Колумбія, 1991; Камбоджа, 1993), після руйнації імперій (Австрія, 1918; Росія, 1918; Німеччина, 1919; Туреччина, 1922), здобуття політичної незалежності (Бельгія, 1831; Польща, 1919; Латвія, 1919; Литва, 1920; Чехія, 1920; Грузія, 1921; Індія, 1950, Естонія, 1992), падіння тоталітарних режимів (Італія, 1947, Португалія, 1976, Болгарія, 1991, Румунія, 1992, Південно-Африканська Республіка, 1996). Іншими словами, реалізована Конституанта завжди знаменувала собою системні зміни в житті суспільства та устрої держави.

Ідея Конституанти не оминула і Україну. 30 жовтня (ст.ст.) 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила основи законопроекту про вибори до Українських Установчих зборів. Третім Універсалом було призначено день виборів – 27 грудня 1917 року та день скликання – 9 січня 1918 року. Самі вибори проходили вже в умовах війни з більшовиками та не були закінчені. Вибори відбулися лише на неокупованих територіях у 171 виборчому окрузі (загальна кількість утворених округів – 301). Власне усі чотири Універсали Центральної Ради були акцентовані на установчі збори. Перший та другий – на Всеросійські, а третій та четвертий Універсали – на Українські Установчі збори.

Західна-Українська Народна Республіка, від моменту свого утворення, також орієнтувалася на Конституанту. Українська Національна Рада у своєму Статуті, прийнятому у Львові 18 жовтня 1918 року, прямо називає себе Конституантою. 13 листопада 1918 року нею був ухвалений Тимчасовий основний закон, який передбачав скликання установчих зборів для прийняття Конституції Західної-Української Народної Республіки.

Більшовицька агресія, німецька окупація, війна та внутрішні чвари, поховали тоді усі надії на Конституанту Українського Народу – Народну Конституцію – Українську Народну Республіку.

Концепція установчої влади була сформульована за часів Великої французької революції абатом Еммануелем-Жозефом Сійесом (фр. Sieyes, 1748–1836). Згідно цієї концепції, установча влада первинна стосовно усіх інших влад – законодавчої, виконавчої і судової.

Установча влада є практичним і вищим проявом суверенітету – верховної влади народу, котрий, реалізуючи її через своїх спеціально і лише для цього обраних представників (установчі збори), приймає конституцію.

За формую скликання Конституанти – загальним волевиявленням, депутати установчих зборів отримують спеціальний (прямий) мандат від народу, який дає їм змогу і право брати участь у вирішенні питань прийняття конституції. Наявність саме такого мандата забезпечує найвищий рівень легітимності прийнятих у такий спосіб конституцій.

Головною ознакою Конституанти є легітимність – визнання народом її правомірності, законності дій та повноважень. Іншими словами – довіра громадян. Недовіра – нелегітимність – нівелюють Конституанту по суті.

ЛЕГІТИМНІСТЬ (лат. legitimus //dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/138786 – згідний із законами, законний, правомірний) – згода народу з владою, коли він добровільно визнає за нею право приймати обов'язкові рішення. Чим нижче рівень легітимності, тим частіше влада спиратиметься на силовий примус. Крім того, легітимність – політико-правове поняття, що означає позитивне відношення жителів країни, великих груп, громадської думки (у тому числі і закордонної) до інститутів влади, що діють в конкретній державі, визнання їх правомірності.

На сьогодні, виходячи з мотивів прагматизму (читай – через страх перед власним народом) найбільш поширеною є практика прийняття конституції або внесення до неї змін парламентом. До цього, про людське око, аби надати основному закону більшої легітимності, може додаватися затвердження прийнятих парламентом рішень на всенародному референдумі.

Референдум прямо узгоджується з концепцією установчої влади, але не є прямим замінником Конституанти. Оскільки мова іде про великий за обсягом документ – конституцію, надзвичайно важливим є питання довіри до розробників основного закону. Тому референдум радше є логічним доповненням і продовженням Конституанти, «останнім легітимізатором» її дій та рішень.

Легітимність організації та діяльності Конституанти, як правило, має забезпечувати спеціальний правовий акт, який встановлює порядок проведення виборів її членів. Проте, наприклад, за умов системної політичної кризи – кризи довіри всіх до всіх, очевидно, можуть виникати сумніви щодо законності – легітимності самого цього акту.

За таких обставин важливу роль відіграє сам факт проведення загальних та демократичних виборів до установчих зборів. Верховна влада – суверенітет – належить народу: легітимізація Конституанти відбувається безпосередньо через її вибори та з моменту її обрання – внаслідок вільного всенародного волевиявлення.

Єдине завдання Конституанти – прийняття нової або зміна діючої конституції – основоположного закону.

Мета Конституанти – Народна Конституція – громадянський консенсус - громадянська солідарність – в ім’я гідності, cвободи та розвитку – через встановлення справедливого закону усіма для усіх.

Коли від серця до серця кожного громадянина України пройде Закон, тоді постане нова українська політична нація – нова українська річ посполита – нова республіка – спільна справа, спільне творення – новий і праведний шлях для усього Українського Народу.

Ред. – В. Ак-Мурза
За текстом – В. М. Шаповал. Конституанта
//cyclop.com.ua/content/view/1142/58/1/9/

Читати більше

Конституція Франції: Декларація прав людини і громадянина та Конституційний Акт 1793
Конституція США: Білль про Права 1791
Декларація прав людини і громадянина 1789
Декларація Незалежності США 1776

Заява ВО «Народна Конституція» про гарантії для Українського Народу
Заява ВО «Народна Конституція» про право народу на повстання

Міжнародний білль про права людини
Озброєна Америка: Портрети власників зброї у себе вдома
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

vforvendetta.warnerbros.com

{ 10 Комментариев }

1000-літня Конституційна Асамблея України: шлях до Народної Конституції чи втрачене тисячоліття

Aк-Мурза 28.06.2014 в 12:00

1. З початку був Закон, і Закон був з Богом, і Закон був Бог.
2. Він був з початку у Бога.
3. Усе крізь Нього почало бути, і без Нього ніщо не почало бути, що почало бути.
4. У Ньому було Життя, і Життя було Світлом людей;
5. І Світло у темряві світить, і темрява не огорнула Його. (Івана 1, 1-5)
 
 

Народна Конституція – це справедливий закон встановлений усіма для усіх

Aк-Мурза 22.03.2014 в 21:06

   Кайл КессідиОзброєна АмерикаПортрети власників зброї у себе вдома

Міжнародний білль про права людини
Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

Народна Конституція приймається і змінюється виключно народом, її виконання - контролюється народом

Aк-Мурза 23.02.2014 в 14:36

   Кайл КессідиОзброєна АмерикаПортрети власників зброї у себе вдома

Міжнародний білль про права людини
Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

Народна Конституція - це виключне право народу засновувати та змінювати свою державу

Aк-Мурза 24.12.2013 в 20:53

   Кайл КессідиОзброєна АмерикаПортрети власників зброї у себе вдома

Міжнародний білль про права людини
Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

Народна Конституція - це право народу змінювати або скасовувати будь-які урядові форми, що стають згубними для людей і держави

Aк-Мурза 05.11.2013 в 13:31

Ми виходимо з тієї самоочевидної істини, що всі люди створені рівними й наділені їхнім Творцем певними невідчужуваними правами, до числа яких відносяться життя, свобода й прагнення до щастя. Для забезпечення цих прав людьми засновуються уряди, що черпають свої законні повноваження зі згоди керованих. У випадку, якщо яка-небудь форма уряду стає згубною для самих цих цілей, народ має право змінити або скасувати її та заснувати новий уряд, заснований на таких принципах і формах організації влади, які, як йому представляється, найкращим чином забезпечать людям безпеку та щастя. Декларація незалежності США.

Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. Декларация независимости США.

   Кайл КессідиОзброєна АмерикаПортрети власників зброї у себе вдома

Міжнародний білль про права людини
Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

{ 2 Комментариев }

Конституція Франції: Декларація прав людини і громадянина та Конституційний Акт 1793

Aк-Мурза 13.01.2013 в 13:31

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Французький народ, переконаний, що забуття природних прав людини і зневага до них є єдиною причиною нещасть світу, прийняв рішення викласти в урочистій декларації ці священні та невід’ємні права для усіх, щоб усі громадяни маючи можливість постійно порівнювати дії уряду з метою будь-якого соціального інституту, ніколи не дозволяли пригноблювати себе і принижувати свою гідність тиранією, щоби людизавжди мали основу своєї свободи і щастя, судді – правила виконання своїх обов’язків, законодавець – мету свого призначення. Отже, він проголошує, у присутності Верховної Істоти, наступну декларацію прав і свобод.  |рус.|

Стаття перша. Метою суспільства є загальне щастя. Уряд встановлений, щоб забезпечити людині користування її природними і невід'ємними правами.

Стаття 2. Ці права є рівність, свобода, безпека, власність.

Стаття 3. Всі люди рівні за природою і за законом.

Стаття 4. Закон є вільне та урочисте вираження загальної волі, він однаковий для усіх, і коли захищає і коли карає, він може утверджувати лише те, що є справедливим та корисним для суспільства і не може захищати те, що є шкідливим.

Стаття 5. Усі громадяни безпосередньо мають право на службу державі. Вільні люди не знають інших підстав мати перевагу на виборах, ніж чесноти і таланти.

Стаття 6. Свобода – це властива людині сила робити усе, що не порушує прав інших: її основа – природа, її мета – справедливість, її забезпечення – закон, моральна межа свободи у цьому правилі: Не роби іншому того, чого не хочеш, щоб зробили тобі.

Стаття 7. Право виражати свої думки і погляди, як у пресі, так і у будь-який інший спосіб, право на мирні зібрання, свободу віросповідання, не можуть бути заборонені. Необхідність проголошення цих прав означає наявність або загрозу деспотизму.

Стаття 8. Безпека - це захист суспільством кожного зі своїх членів: збереження його особистості, його права і власності.

Стаття 9. Закон охороняє спільні та індивідуальні свободи супроти пригноблення тих, хто управляє.

Стаття 10. Ніхто не може бути звинувачений, затриманий або ув’язнений інакше, як у випадках, визначених законом, і у встановленому ним порядку. Будь-який громадянин викликаний або затриманий відповідно до закону, мусить негайно коритися: він робить себе винним, якщо чинить опір.

Стаття 11. Будь-яка дія щодо людини, вчинена без законних підстав та з порушенням встановленого законом порядку є свавільною і тиранічною, особа проти якої є намір вчинити таку дію у насильницький спосіб, має право на застосування сили.

Стаття 12. Ті, хто буде клопотати, видавати розпорядження або виконувати свавільні дії, винні і мають бути покараними.

Стаття 13. Кожна людина вважається невинуватою, доки її не визнано винною, тому у разі необхідності затримання, будь-яка надмірна суворість при його здійсненні повинна бути суворо покарана згідно закону.

Стаття 14. Ніхто не має бути засуджений і покараний інакше, як після вислухування його пояснень, після виклику в законному порядку та за законом, оприлюдненим до вчинення злочину. Закон, що карає злочини, вчинені до його прийняття, є тиранією, надання закону зворотної сили є злочином.

Стаття 15. Закон повинен встановлювати покарання строго і очевидно необхідні: покарання має відповідати тяжкості злочину і бути корисним для суспільства.

Стаття 16. Право власності, це можливість кожному громадянину, користуватися і розпоряджатися на власний розсуд своїм майном, своїми доходами, плодами своєї праці і своїх занять.

Стаття 17Людина може займатися будь-яким видом роботи, діяльності, торгівлі, без будь-яких виключень.

Стаття 18. Кожна людина може надавати за договором свої послуги і свій час, але не може продаватися або бути проданою: особа не є відчужуваною власністю. Закон не визнає прислуги, не може бути зобов’язань про домашні послуги інших, ніж як між робітником і роботодавцем.

Стаття 19. Жодна людина не може бути позбавлена будь-якої частини свого майна без її згоди, крім випадків, коли цього вимагає встановлена законом суспільна необхідність, і за умови справедливого та попереднього відшкодування.

Стаття 20. Жодний податок не може бути встановлений інакше, як для загальної користі. Усі громадяни мають право брати участь у встановленні податків, спостерігати та контролювати їх використання.

Стаття 21. Громадська опіка є священним обов’язком. Суспільство зобов’язане забезпечити існування нещасним громадянам або через надання їм роботи, або через надання коштів для існування тим, хто не в змозі працювати.

Стаття 22. Освіта є необхідністю і має бути забезпечена для усіх. Суспільство повинне всіма силами заохочувати освітній розвитокнароду, освіта повинна бути доступною для усіх громадян.

Стаття 23Соціальна гарантія полягає у діяльності всіх, задля забезпечення кожному реалізацію і збереження своїх прав; ця гарантія грунтується на суверенітеті народу.

Стаття 24. Вона нездійсненна, якщо межі державних повноважень чітко не визначені законом і якщо не гарантована відповідальність усіх посадовців.

Стаття 25. Суверенітет належить народу та є єдиним і неподільним, невідчужуваним та непорушним.

Стаття 26. Жодна частина народу не може здійснювати владу усього народу, але кожна частина суверенних зборів має право повної свободи волевиявлення.

Стаття 27. Кожний, хто привласнює суверенітет має бути негайно страчений вільними людьми.

Стаття 28. Народ завжди зберігає за собою право на перегляд, перетворення та зміну Конституції. Жодне покоління не може підпорядковувати своїм законам майбутні покоління.

Стаття 29. Кожний громадянин має право брати участь у створенні закону, так само як і вибрати для цього своїх представників або агентів.

Стаття 30. Державні посади по суті тимчасові; їх не можна розглядати ні як відзнаки, ні як нагороди, але лише як обов’язки.

Стаття 31. Злочини представників народу та його агентів не повинні залишатися безкарними. Ніхто не має права претендувати на більшу недоторканність, ніж мають усі громадяни.

Стаття 32. Право подавати петиції представникам державної влади у жодному випадку не може бути заборонене, призупинене чи обмежене.

Стаття 33. Спротив пригнобленню є наслідком порушення інших прав людини.

Стаття 34. Пригноблення одного з членів суспільства є тим самим пригноблення усього соціального організму. Пригноблення усього суспільства є тим самим пригноблення кожного з його членів.

Стаття 35. Коли уряд порушує права народу, повстання для народу і для кожної його частини є найсвятішим правом і невідкладним обов’язком.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ АКТ |полный текст|

Республіка

Стаття перша. Французька Республіка є єдина і неподільна.

Розподіл населення

Стаття 2. Задля здійснення свого суверенітету французький народ розподіляється на первинні асамблеям по кантонах.

Стаття 3. Задля здійснення управління і відправлення правосуддя він розподіляється по департаментах, округах, муніципалітетах.

...

Суверенітет народу

Стаття 7Верховна влада належить народу - усім французьким громадянам.

Стаття 8. Народ безпосередньо вибирає своїх представників.

Стаття 9. Він делегує виборщикам право вибирати урядників, громадських третейських суддів, суддів кримінальних і касаційних судів.

Стаття 10Народ – законодавець, він обдумує та створює закони.

...

Становлення закону

Стаття 56. Проекту закону передує доповідь.

Стаття 57. Обговорення не розпочинається і проект закону може бути відкликаний протягом 15 днів після оголошення доповіді.

Стаття 58. Проект друкується і розсилається в усі адміністративно-територіальні утворення Республіки, із позначкою: законодавча пропозиція.

Стаття 59. Якщо протягом 40 днів після розсилки законопроекту в половині департаментів, плюс один, десята частина первинних асамблей кожного з них, скликаних належним чином, не відхилить його, проект вважається прийнятим і стає законом.

Стаття 60. У разі відхилення, законодавчий орган скликає первинні асамблеї.

...

Державні податки

Стаття 101. Жодний громадянин не звільняється від почесного зобов'язання брати участь у спільному внеску.

...

Сили Республіки

Стаття 107Усі та головні сили Республіки складає її народ, в цілому.

Стаття 108. Республіка задля безпеки, навіть у мирний час, утримує збройні сили, сухопутні і морські.

Стаття 109. Усі французи – солдати; вони вчаться володіти зброєю.

Стаття 110Старшого за званням поза службою не існує.

Стаття 111. Різниця у званнях, їх відмітних знаках та субординація існують тільки на службі та лише під час служби.

...

Національний Конвент

Стаття 115. Якщо в половині департаментів, плюс один, десята частина первинних асамблей кожного з них, скликаних в належному порядку, зажадає перегляду конституційного акту або зміни деяких його статей, то законодавчий орган зобов'язаний скликати усі первинні асамблеї Республіки для вирішення питання про скликання Національного Конвенту.

Стаття 116. Національний Конвент формується таким же чином, як і законодавчий орган та поєднує в собі усю владу.

Стаття 117. Він вирішує тільки конституційні питання та лише ті, які спричинили його скликання.

...

Гарантія прав

Стаття 122. Конституція гарантує кожному французові рівність, свободу, безпеку, власність, платежі по державних позиках, вільне віросповідання, загальну освіту, громадську опіку, необмежену свободу преси, право подавати петиції, право об'єднуватися у товариства за інтересами, реалізацію усіх прав людини.

Стаття 123. Французька Республіка шанує щиросердя, мужність, старість, синівське благочестя, нещастя. Вона віддає збереження Конституції під варту усіх чеснот.

Стаття 124. Декларація прав і конституційний акт мають бути викарбувані на таблицях у приміщенні законодавчого корпусу та в інших громадських місцях.

Constitution du 24 juin 1793 ou de l'an I
Конституція 24 червня 1793 або I року

Переклад та виділення в тексті: В. Ак-Мурза

Armoiries de la France - Герб Франції. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793 /agitclub.ru

Міжнародний білль про права людини
Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори

Озброєна Америка: Портрети власників зброї у себе вдома
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

Заява Всеукраїнського Об'єднання «Народна Конституція» про право народу на повстання

Білль про Права 1791

Aк-Мурза 01.11.2012 в 14:13

КОНСТИТУЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Поправки 1791 року (БІЛЛЬ ПРО ПРАВА)

Поправка І. Конгрес не має права видавати закони щодо впровадження будь-якої релігії чи заборони вільно сповідувати її, а також не має права видавати закони, що обмежують свободу слова, друку і права народу мирно збиратися і звертатися до уряду з проханням усунути якусь кривду. |читать по-русски|

Поправка ІІ. Через те, що для безпеки вільної держави потрібна добре організована міліція [народне ополчення], право народу мати і носити зброю не повинне обмежуватися.

Поправка ІІІ. У мирні часи жоден вояк не може квартирувати в будь-якому будинку без згоди на це власника; під час війни таке розквартирування може відбуватися лише згідно з законом, що буде встановлений.

Поправка IV. Право народу на недоторканість особи, помешкання, особистих паперів і майна не має порушуватися безпідставними трусами і арештами; ордер на трус і арешт має видаватися лише зі слушних причин, посвідчених присягою або запевненням. В таких ордерах треба докладно вказувати місце, де треба чинити трус, осіб, яких треба заарештувати, або речі, які треба вилучити.

Поправка V. Нікого не можна притягати до відповідальності за скоєння тяжкого кримінального злочину чи іншого ганебного вчинку, інакше як за поданням або висновком великого журі присяжних, за винятком злочинів, скоєних особами, які належать до наземних чи морських збройних сил або міліції, коли ці особи перебувають на дійсній службі, під час війни чи іншої громадської небезпеки. Нікого не можна притягати до відповідальності за злочин вдруге; нікого не можна примушувати свідчити проти себе за обвинувачення в будь-якому кримінальному злочині, а також нікого не можна позбавити життя, свободи чи власності без законної процедури. Приватну власність не можна відбирати для громадських потреб без справедливої винагороди.

Поправка VI. В усіх кримінальних справах обвинувачений повинен мати право на швидкий і відкритий суд безсторонніх присяжних зі штату чи округи, де скоєно злочин, і то ці округи закон має визначати законом наперед. Обвинуваченого треба повідомляти про зміст і причину обвинувачень, право мати зводини зі свідками позивача, за обов'язковою для усіх процедурою ставити свідків на свою користь і вдаватися до допомоги адвоката для своєї оборони.

Поправка VII. Судові справи на підставі загального права, якщо розмір вимог перевищує двадцять доларів, належать суду присяжних, і жодна справа, розглянута судом присяжних, не повинна розглядатися вдруге у будь-якому суді Сполучених Штатів, інакше як згідно з нормами загального права.

Поправка VIII. Не можна встановлювати надмірних застав, накладати надмірних штрафів або вдаватися до жорстоких і незвичайних покарань.

Поправка ІХ. Перелік у Конституції певних прав не повинен тлумачитися як заперечення чи обмеження інших прав, які належать народові.

Поправка Х. Повноваження, що не передано цією Конституцією Сполученим Штатам і не заборонено нею окремим штатам, належать відповідно штатам або народові. (Ратифіковані у грудні 1791 року).

Bill of Rights, December 15, 1791

10 поправок до Конституції США набрали чинності 15 грудня 1791 р. Цими поправками були гарантовані свобода слова, друку, зборів, віросповідання, відділення церкви від держави, недоторканість особи, право на зберігання і носіння зброї.

Від часу прийняття 17 вересня 1787 р. та ратифікації, першим конституцію ратифікував Делавер 7 грудня 1787 р., в Конституцію США було внесено 27 поправок, у тому числі 10 поправок, що складають Білль про Права 1791 року. Двадцять сьома поправка була внесена до Конституції США у 1992 році.

Цілих 27 поправок за якихось 225 років…

foto: gods-prey.com

Міжнародний білль про права людини
Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори

Озброєна Америка: Портрети власників зброї у себе вдома
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

Декларація прав людини і громадянина 1789

Aк-Мурза 01.08.2012 в 12:48

Преамбула

Представники французького народу, утворивши Національні збори і вважаючи, що неуцтво, забуття прав людини або зневага до них є єдиною причиною суспільних лих та корупції урядів, прийняли рішення викласти в урочистій заяві природні, невід'ємні і священні права людини, щоб ця Декларація, незмінно перебуваючи перед поглядом всіх членів соціального організму, постійно нагадувала їм їх права та обов'язки, щоб дії законодавчої і виконавчої влади, які у будь-який час можна було б порівняти з метою кожного політичного інституту, зустрічали більшу пошану, щоб вимоги громадян, засновані віднині на простих та беззаперечних принципах, спрямовувалися на дотримання Конституції і щастя для усіх. Відповідно, Національні збори визнають та проголошують перед лицем і під заступництвом Верховної Істоти наступні права людини і громадянина. читать по-русски

Стаття перша
Люди народжуються і залишаються вільними і рівними у правах. Суспільні відмінності можуть ґрунтуватися лише на основі загальної користі.

Стаття 2
Метою кожного політичного об’єднання є збереження природних і невід’ємних прав людини. Такими є свобода, власність, безпека і спротив пригнобленню.

Стаття 3
Увесь суверенітет належить нації. Жодна установа, жодна особа не може здійснювати владу, яка не виходить явно від нації.

Стаття 4
Свобода полягає в можливості робити все, що не шкодить іншому: таким чином права кожної людини не мають меж, за винятком тих, які забезпечують іншим членам суспільства користування такими самими правами. Ці обмеження можуть бути визначені тільки законом.

Стаття 5
Закон може забороняти лише дії, шкідливі для суспільства. Все, що не заборонено законом, те дозволено, і ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом.

Стаття 6
Закон є виразом загальної волі. Усі громадяни мають право брати участь особисто або через своїх представників у його створенні. Він має бути однаковим для усіх, захищає він чи карає. Усі громадяни рівні перед ним і тому мають у рівній мірі доступ до всіх посад, місць і занять, відповідно до їх здібностей і без будь-яких розрізнень, крім тих, що обумовлені їхніми чеснотами і талантами.

Стаття 7
Ніхто не може бути обвинувачений, затриманий або ув'язнений інакше, як у випадках, визначених законом, і у встановленому ним порядку. Той, хто домагається, віддає, виконує або примушує виконувати свавільні накази, підлягає покаранню, але кожен громадянин, викликаний або затриманий відповідно до закону, мусить негайно коритися: він робить себе винним, якщо чинить опір.

Стаття 8
Закон встановлює лише ті покарання, які безумовно і очевидно необхідні; ніхто не може бути покараний інакше, ніж на підставі закону, ухваленого і оприлюдненого до скоєння злочину, і правомірно застосованого.

Стаття 9
Кожна людина є невинуватою, доки її не визнано винною, тому у разі необхідності затримання, будь-яка надмірна суворість при його здійсненні повинна каратися жорстокими репресіям зі сторони закону.

Стаття 10
Ніхто не може переслідуватися за свої погляди, навіть релігійні, якщо їх вираження не порушує громадського порядку, встановленого законом.

Стаття 11
Вільне вираження думок і поглядів є одне з найбільш дорогоцінних прав людини: тому кожен громадянин може вільно висловлюватись, писати і друкуватися, але відповідати за зловживання цією свободою у випадках, встановлених законом.

Стаття 12
Права людини і громадянина мають гарантуватися спільною силою: тому ця сила встановлюється в інтересах усіх, а не в інтересах тих, кому вона довірена.

Стаття 13
Для підтримки спільної сили і на адміністративні витрати є необхідним загальний внесок. Він повинен бути рівномірно розподілений між усіма громадянами пропорційно до їхніх статків.

Стаття 14
Усі громадяни мають право переконатися самостійно або через своїх представників у необхідності загального внескузадля добровільної згоди, щоб слідкувати за використанням і визначати суму, підстави, порядок і тривалість сплат.

Стаття 15
Суспільство має право вимагати, аби кожен представник влади звітував про свою управлінську діяльність.

Стаття 16
Суспільство, у якому не забезпечуються гарантії прав та відсутній поділ влади, не має конституції.

Стаття 17
Оскільки власність є недоторканною і священним правом, ніхто не може бути позбавлений її інакше, ніж у разі очевидної, юридично встановленої суспільної необхідності і за умови справедливого і попереднього відшкодування.

26 серпня 1789 р.

Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Переклад та виділення в тексті: В. Ак-Мурза

Декларація прав людини і громадянина 1789 р. (фр. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) - чи не найважливіший документ Великої французької революції, що визначає права людини та наголошує на їхньому абсолютному пріоритеті.

"Пани нам здаються величними тільки тому, що ми перед ними на колінах. Так розпрямися!" - ці слова друкувалися під заголовком кожного номера газети "Паризька революція". "Вкоротимо гігантів, Принижених зробимо грандами, Зросту одного усі, Це ж просто пісня душі" - співали парижани у 1789 році.

Декларація була прийнята Національними зборами (фр. Assemblee nationale constituante) 26 серпня 1789 р. В основу Декларації покладена концепція рівноправ'я і свободи, що належать кожній людині від народження. Природними правами людини були проголошені: право на свободу, право на власність, право на безпеку і право на спротив пригнобленню.

Декларація прав людини і громадянина 1789 р. і до сьогодні лежить в основі французького конституційного права. Вона підтверджена чинною французькою конституцією 4 жовтня 1958 р. Усі закони та нормативні акти, які не узгоджувалися із принципами Декларації були відмінені.

Відповідно до преамбули чинної Конституції П'ятої республіки від 4 жовтня 1958 р., принципи, викладені у Декларації, мають конституційну силу. 16 липня 1971 року Конституційна рада Франції визнала Декларацію юридично обов'язковим документом, порушення якого прирівнюється до неконституційності.

У 2003 році Декларація прав людини і громадянина 1789 р. внесена до міжнародного реєстру ЮНЕСКО "Пам'ять світу".

Armoiries de la France - Герб Франції. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 /georgetown.edu

Міжнародний білль про права людини
Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори

Озброєна Америка: Портрети власників зброї у себе вдома
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

Заява ВО «Народна Конституція» про гарантії для Українського Народу
Заява ВО «Народна Конституція» про право народу на повстання

Декларація Незалежності США 1776

Aк-Мурза 01.03.2012 в 13:42

Декларація Незалежності

Конгрес, 4 липня 1776 року. 

Одностайна заява тринадцяти сполучених Штатів Америки |читать по-русски|

Коли в перебігу історії людства одному народу доводиться розірвати зв’язки, що поєднували його з іншим, і посісти серед держав світу окреме і рівне становище, право на яке йому належить за законами природи і законами Бога природи, належна пошана до поглядів людства вимагає з’ясувати причини, що спонукали його відокремитися.

Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними; що Творець обдарував їх певними невідбірними правами, до яких належать життя, свобода і прагнення щастя; що уряди встановлюються між людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а влада урядів походить із згоди тих, ким вони управляють; що в кожному випадку, коли якась форма правління стає згубною для такої мети, народ має право змінити або скасувати її і встановити новий уряд, спираючись на такі принципи та організовуючи його владу в такі способи, які видаються народу найдоцільнішими для осягнення своєї безпеки і щастя. Розважність, звичайно, підказує не змінювати здавна встановлені уряди з дрібних і минущих причин; згідно з цим цілий досвід свідчить, що людство воліє радше терпіти, поки лихо стерпне, ніж виправляти лихо скасуванням звичних форм. Проте, коли довга низка правопорушень і зловживань владою, незмінно спрямована на досягнення тієї мети, виявляє намір підпорядкувати народ абсолютному деспотизму, тоді народ має право та обов’язок повалити такий уряд і встановити нову форму убезпечення народу в майбутньому. Таке було довготривале страждання наших колоній, і така тепер є конечність, що примушує їх змінити усталені форми правління. Вся історія правління теперішнього короля Великої Британії - це історія постійних зловживань і правопорушень влади, прямою метою яких було створення абсолютної тиранії над нашими Штатами. На доказ цього наводимо факти, щоб про них знав безсторонній світ.

Король відмовляється затверджувати найкорисніші і конечні для загального добра закони.

Він забороняє своїм губернаторам ухвалювати найнагальніші закони, що їх потребує для свого життя людність просторих теренів, якщо вона не зречеться свого права на представництво у законодавчих органах, права неоціненного для людності і грізного тільки для тиранів.

Він скликає законодавчі органи в місцях незвичайних, невигідних і віддалених від сховищ публічних документів тільки через те, щоб змусити цим законодавців дати згоду на свої заходи.

Він неодноразово розпускав Палати представників за те, що вони мужньо опиралися його зазіханням на права народу.

Він довго відмовлявся після таких розпусків дати дозвіл на вибори інших; внаслідок цього законодавча влада як незнищенна поверталася до народу в цілому, але штат, втім, залишався беззахисним як від нападу ззовні, так і від внутрішніх заворушень.

Він намагається запобігти заселенню цих штатів, перешкоджаючи з цією метою дії законів про натуралізацію іноземців, відмовляючись запровадити інші закони, щоб заохотити переселення сюди, та ускладнюючи умови нових наділень землею.

Він перешкоджає судовим органам, відмовляючись санкціонувати закони про встановлення судової влади.

Він цілковито підпорядкував суддів своїй волі, самостійно визначаючи терміни урядування, а також розмір і виплату їм винагороди.

Він заснував безліч нових установ і наслав сюди хмари урядовців, щоб непокоїти наш народ і висмоктувати з нього останні соки.

Він утримує серед нас у мирні часи постійне військо без згоди на це наших законодавчих органів.

Він намагається поставити військових у стан незалежності і вищості щодо цивільної влади.

Він підтримував охочих підпорядкувати нас режимові, чужому нашій конституції і не визнаному нашими законами, схвалюючи їхні акти позірно законодавчого характеру:

на розквартирування серед нас великої кількості озброєного війська;

на убезпечення цих вояків від кари за вбивства, яких вони припустяться проти мешканців цих штатів, завдяки впровадженню судочинства, яке є глузуванням з правосуддя;

на припинення наших торговельних зв’язків з рештою частин світу;

на оподаткування нас без нашої на те згоди;

на позбавлення нас у багатьох випадках права на суд присяжних;

на перевезення нас за океан для суду за вигадані злочини;

на скасування вільної системи англійського права у судовій царині, встановлюючи у ній свавільне правління і поширюючи межі цієї царини так, щоб перетворити її на приклад і водночас зручне знаряддя для запровадження такого самого абсолютного правління в наших колоніях;

на відібрання наших хартій, на скасування наших найцінніших законів і на істотну зміну форми нашого правління;

на зупинення діяльності наших законодавчих органів і проголошення себе правомочним видавати для нас закони в усіх випадках.

Король зрікся своєї влади тут, проголосивши нас поза своєю охороною і започаткувавши проти нас війну.

Він плюндрує наші моря, грабує наші узбережжя, спалює наші міста, відбирає життя у наших людей.

Він переправляє тепер великі армії чужоземних найманців, щоб довершити справу смерті, спустошення і тиранії, вже розпочату за умов такої жорстокості і віроломства, подібні до яких навряд чи були навіть у найбільш варварські часи і які цілковито не гідні глави цивілізованої держави.

Він примушує наших краян, бранців у відкритому морі, здіймати зброю проти своєї країни і ставати вбивцями своїх братів і друзів або самим гинути від їхньої руки.

Він підбурює внутрішні чвари поміж нами і намагається нацькувати на мешканців нашого порубіжжя немилосердних індіанських дикунів, що їхнє відоме правило війни полягає у нищенні до ноги людей будь-якого віку, статі чи стану.

На всіх щаблях цих утисків ми зверталися з проханнями про відновлення справедливості, складеними у найсумирніших виразах. Відповіддю на наші постійні прохання були тільки дальші кривди. Державець, якого кожний з цих учинків викриває як тирана, не може бути правителем вільних людей.

Не бракувало нам і уваги до наших британських братів. Ми час від часу попереджали їх про спроби їхніх законодавчих органів безпідставно поширити на нас свою юрисдикцію. Ми нагадували їм про обставини нашої еміграції і нашого тут оселення. Ми зверталися до їхньої природної справедливості й великодушності і закликали їх, посилаючись на нашу покревність, припинити ці зловживання владою, що неминуче мали призвести до розриву наших зв’язків і листування. Але вони також були глухими до голосу справедливості й покревності. Через те ми мусимо скористатися з конечності проголосити наше відокремлення і ставитися до них так, як ми ставимося до решти людства - як до ворогів у війні, як до приятелів у мирі.

Тому ми, представники Сполучених Штатів Америки, які зібралися на Загальний конгрес, звертаючись до Всевишнього судді світу із запевненням у справедливості наших змагань, ім’ям і за дорученням усіх добрих людей наших колоній, урочисто заявляємо і проголошуємо, що наші Сполучені Колонії є і згідно з правом повинні бути вільними і незалежними штатами; що вони звільнилися від будь-якої вірності британській короні; що будь-який політичний зв’язок між ними і Великою Британією є і повинен бути цілковито розірваний; і що як вільні і незалежні Сполучені Штати, вони мають повне право оголошувати війну, укладати мир, вступати у союз, заходити у торговельні відносини і вчиняти будь-які інші дії і справи, право на які належить незалежним державам. У міцній вірі в ласку Божого провидіння ми присягаємося один перед одним на підтримку цієї Декларації віддати своє життя, добро і святу честь.

Підписав від імені і за дорученням Конгресу Джон Генкок, головуючий

Підписали Декларацію Незалежності:

Нью-Гемпшир: Джосая Бартлет, Вільям Віпл, Метью Торнтон; Род-Айленд: Стивен Гопкінс, Вільям Еллері; Конектикут: Роджер Шерман, Семуел Гантингтон, Вільям Вільямс, Олівер Волкот; Нью-Йорк: Вільям Флойд, Філіп Лівінгстон, Френсіс Льюїс, Льюїс Морріс; Нью-Джерсі: Ричард Стоктон, Джон Візерспун, Френсис Гопкінсон, Джон Гарт, Абрам Кларк; Пенсильванія: Роберт Морріс, Бенджамін Раш, Джон Мортон, Джордж Клаймер, Джеймс Сміт, Джордж Тейлор, Джеймс Вілсон, Джордж Росс, Масачусетс: Семуел Адамс, Джон Адамс, Роберт Пейн, Елбридж Геррі, Джон Генкок; Делавер: Сизар Родні, Джордж Рид, Томас Маккін; Меріленд: Семуел Чейз, Вільям Пака, Томас Стоун, Чарлз Керрол; Віргінія: Джордж Вайт, Ричард Генрі Лі, Томас Джеферсон, Бенджамін Гаррісон, Томас Нелсон Френсис, Лайтфут Лі, Картер Брекстоун; Північна Кароліна: Вільям Гупер, Джозеф Г’юз, Джон Пенн; Південна Кароліна: Едвард Ратледж, Томас Гейворд, Томас Лінч, Артур Мідлтон; Джорджія: Баттон Гвінет, Лайман Голл, Джордж Волтон. 

khpg.org


З 56 чоловік, які поставили свої підписи під Декларацією Незалежності, п'ятеро були захоплені англійцями і розстріляні, як зрадники. Дев'ять підписантів померли від ран, отриманих під час війни за незалежність. Багато хто втратив дружин, дітей і майно. Двоє авторів цього документу, згодом стали президентами США - Томас Джефферсон та Джон Адамс. Вражаючий збіг - обидва президенти померли в один день 4 червня 1826 року, рівно через 50 років після підписання Декларації.

Міжнародний білль про права людини
Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори

Озброєна Америка: Портрети власників зброї у себе вдома
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

Заява ВО «Народна Конституція» про право народу на повстання
Народна Конституція – це право народу змінювати або скасовувати будь-які урядові форми

Декларация прав человека и гражданина 1789

Aк-Мурза 15.09.2011 в 18:23

Представители французского народа, образовав Национальное собрание и полагая, что невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими являются единственной причиной общественных бедствий и испорченности правительств, приняли решение изложить в торжественной Декларации естественные, неотчуждаемые и священные права человека, чтобы эта Декларация, неизменно пребывая перед взором всех членов общественного союза, постоянно напоминала им их права и обязанности, чтобы действия законодательной и исполнительной власти, которые в любое время можно было бы сравнить с целью каждого политического института, встречали большее уважение; чтобы требования граждан, основанные отныне на простых и неоспоримых принципах, устремлялись к соблюдению Конституции и всеобщему благу. Соответственно, Национальное собрание признает и провозглашает перед лицом и под покровительством Верховного существа следующие права человека и гражданина. |читати українською|

Статья 1
Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе. 

Статья 2
Цель всякого политического союза - обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые - свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. 

Статья 3
Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации.

Статья 4
Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом.

Статья 5
Закон имеет право запрещать лишь действия, вредные для общества. Все, что не запрещено законом, то дозволено и никто не может быть принужден делать то, что не предписано законом.

Статья 6
Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право участвовать лично или через своих представителей в его создании. Он должен быть единым для всех, охраняет он или карает. Все граждане равны перед ним и поэтому имеют равный доступ ко всем постам, публичным должностям и занятиям сообразно их способностям и без каких-либо иных различий, кроме тех, что обусловлены их добродетелями и способностями.

Статья 7
Никто не может подвергаться обвинению, задержанию или заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом и в предписанных им формах. Тот, кто испрашивает, отдает, исполняет или заставляет исполнять основанные на произволе приказы, подлежит наказанию; но каждый гражданин, вызванный или задержанный в силу закона, должен беспрекословно повиноваться: в случае сопротивления он несет ответственность.

Статья 8
Закон должен устанавливать наказания лишь строго и бесспорно необходимые; никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, принятого и обнародованного до совершения правонарушения и надлежаще примененного.

Статья 9
Поскольку каждый считается невиновным, пока его вина не установлена, то в случаях, когда признается нужным арест лица, любые излишне суровые меры, не являющиеся необходимыми, должны строжайше пресекаться законом.

Статья 10
Никто не должен быть притесняем за свои взгляды, даже религиозные, при условии, что их выражение не нарушает общественный порядок, установленный законом.

Статья 11
Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека; каждый гражданин поэтому может свободно высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребление этой свободой в случаях, предусмотренных законом.

Статья 12
Для гарантии прав человека и гражданина необходима государственная сила; она создается в интересах всех, а не для личной пользы тех, кому она вверена.

Статья 13
На содержание вооруженной силы и на расходы по управлению необходимы общие взносы; они должны быть равномерно распределены между всеми гражданами сообразно их возможностям.

Статья 14
Все граждане имеют право устанавливать сами или через своих представителей необходимость государственного обложения, добровольно соглашаться на его взимание, следить за его расходованием и определять его долевой размер, основание, порядок и продолжительность взимания.

Статья 15
Общество имеет право требовать у любого должностного лица отчета о его деятельности.

Статья 16
Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения властей, не имеет Конституции.

Статья 17
Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной законом явной общественной необходимости и при условии справедливого и предварительного возмещения.

26 августа 1789 г.

Текст публикуется по изданию:
Французская Республика: Конституция и законодательные акты.
- М., 1989.- С. 26-29.

Декларация прав человека и гражданин 1789 г(фр. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) - важнейший документ Великой французской революции, определяющий индивидуальные права человека.

"Господа нам кажутся величественными только лишь потому, что мы перед ними на коленях. Так распрямись!" - эти слова печатались под заголовком каждого номера газеты "Парижская революция". "Дадим укорот гигантам, Униженных сделаем грандами, Все одного роста, Это же счастье просто" - пели парижане в 1789 году.

Декларация была принята Национальным Учредительным собранием (фр. Assemblee nationale constituante) 26 августа 1789 г. В основу идей Декларации положена концепция равноправии и свободы, принадлежащей каждому от рождения. Естественными правами человека и гражданина объявлялись свобода личности, свобода слова, свобода убеждений, право на сопротивление угнетению.

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. до сих пор лежит в фундаменте французского конституционного права. Она подтверждена французской конституцией 4 октября 1958 г. 16 июля 1971 года Конституционный совет Франции признал Декларацию юридически обязательным документом, нарушение которого приравнивается к неконституционности. В 2003 году ЮНЕСКО включила декларацию в реестр «Память мира».

Выделенный текст – ред. В. Ак-Мурза

Armoiries de la France - Герб Франции. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 /ru.wikipedia.org

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание

Заявление ВО «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа
Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание

Декларация Независимости США 1776

Aк-Мурза 15.08.2011 в 13:18

Декларация Независимости

Конгресс, 4 июля 1776 г.

Принята единогласно тринадцатью соединенными Штатами Америки |читати українською|

Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим народом, и занять самостоятельное и равное место среди держав мира, на которое он имеет право по законам природы и ее Творца, уважительное отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому отделению.

Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. Разумеется, благоразумие требует, чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств; соответственно, весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели использовать свое право упразднять правительственные формы, ставшие для них привычными. Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа. Эти колонии длительное время проявляли терпение, и только необходимость вынуждает их изменить прежнюю систему своего правительства. История правления ныне царствующего короля Великобритании – это набор бесчисленных несправедливостей и насилий, непосредственной целью которых является установление неограниченного деспотизма. Для подтверждения сказанного выше представляем на беспристрастный суд всего человечества следующие факты.

Он отказывался давать свое согласие на принятие законов, в высшей степени полезных и необходимых для общего блага.

Он запрещал своим губернаторам проводить неотложные и чрезвычайно важные законы, если только их действие не откладывалось до получения королевского согласия, но когда они таким способом приостанавливались, он демонстративно оставлял их без всякого внимания.

Он разрешил проводить другие законы, важные для жизни населения обширных округов, только при условии, что оно откажется от права на представительство в легислатуре, то есть от права, бесценного для него и опасного только для тиранов.

Он созывал законодательные органы в непривычных и в неудобных местах, находящихся на большом удалении от места хранения их официальных документов, с единственной целью измором заставить их согласиться с предлагаемой им политикой.

Он неоднократно распускал палаты представителей, мужественно и твердо противостоявшие его посягательствам на права народа.

Он в течение длительного срока после такого роспуска отказывал в выборах других депутатов, в результате чего законодательные полномочия, которые по своей сути неуничтожаемы, возвращались для их осуществления народу в целом; штат тем временем подвергался всем опасностям, проистекавшим как от внешнего вторжения, так и от внутренних беспорядков.

Он пытался помешать заселению этих штатов, игнорируя по этой причине законы о натурализации иностранцев, отказывая в принятии других законов, направленных на поощрение иммиграции, а также затрудняя выделение новых земельных участков.

Он создавал препятствия для осуществления правосудия, отказываясь давать согласие на принятие законов об организации судебной власти.

Он поставил судей в исключительную зависимость от своей воли путем определения сроков их пребывания в должности, а также размера и выплат им жалования.

Он создавал множество новых должностей и присылал к нам сонмища чиновников, чтобы притеснять народ и лишать его средств к существованию.

Он в мирное время содержал у нас постоянную армию без согласия наших легислатур.

Он стремился превратить военную власть в независимую и более высокую по отношению к гражданской власти.

Он объединялся с другими лицами, чтобы подчинить нас юрисдикции, чуждой нашей конституции и не признаваемой нашими законами, утверждал их акты, претендовавшие стать законодательством и служившие:

– для расквартирования у нас крупных соединений вооруженных сил;

– для освобождения посредством судебных процессов, являющихся таковыми только по видимости, от наказаний военных, совершивших убийства жителей этих штатов;

– для прекращения нашей торговли со всеми частями света;

– для обложения нас налогами без нашего согласия;

– для лишения нас по многим судебным делам возможности пользоваться преимуществами суда присяжных;

– для отправки жителей колоний за моря с целью предания их там суду за приписываемые им преступления;

– для отмены свободной системы английских законов в соседней провинции путем установления в ней деспотического правления и расширения ее границ таким образом, чтобы она служила одновременно примером и готовым инструментом для введения такого же абсолютистского правления в наших колониях;

– для отзыва предоставленных нам хартий, отмены наших наиболее полезных законов и коренного изменения форм нашего правительства;

– для приостановления деятельности наших легислатур и присвоения себе полномочий законодательствовать вместо нас в самых различных случаях.

Он отказался от управления колониями, объявив о лишении нас его защиты и начав против нас войну.

Он грабил нас на море, опустошал наши берега, сжигал наши города и лишал наших людей жизни.

Он в настоящий момент посылает к нам большую армию иностранных наемников с тем, чтобы окончательно посеять у нас смерть, разорение и установить тиранию, которые уже нашли свое выражение в фактах жестокости и вероломства, какие едва ли имели место даже в самые варварские времена, и абсолютно недостойны для главы цивилизованной нации.

Он принуждал наших сограждан, взятых в плен в открытом море, воевать против своей страны, убивать своих друзей и братьев либо самим погибать от их рук.

Он подстрекал нас к внутренним мятежам и пытался натравливать на жителей наших пограничных земель безжалостных дикарей-индейцев, чьи признанные правила ведения войны сводятся к уничтожению людей, независимо от возраста, пола и семейного положения.

В ответ на эти притеснения мы каждый раз подавали петиции, составленные в самом сдержанном тоне, с просьбой о восстановлении наших прав: в ответ на наши повторные петиции следовали лишь новые несправедливости. Государь, характеру которого присущи все черты, свойственные тирану, не может быть правителем свободного народа.

В равной степени не оставляли мы без внимания и наших британских братьев. Время от времени мы предостерегали их от попыток парламента незаконным образом подчинить нас своей юрисдикции. Мы напоминали им о причинах, в силу которых мы эмигрировали и поселились здесь. Мы взывали к их прирожденному чувству справедливости и великодушию и заклинали их, ради наших общих кровных уз, осудить эти притеснения, которые с неизбежностью должны были привести к разрыву наших связей и общения. Они также оставались глухими к голосу справедливости и общей крови. Поэтому мы вынуждены признать неотвратимость нашего разделения и рассматривать их, как мы рассматриваем и остальную часть человечества, в качестве врагов во время войны, друзей в мирное время.

Поэтому мы, представители соединенных Штатов Америки, собравшись на общий Конгресс, призывая Всевышнего подтвердить честность наших намерений, от имени и по уполномочию доброго народа этих колоний, торжественно записываем и заявляем, что эти соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами, что они освобождаются от всякой зависимости по отношению к британской короне и что все политические связи между ними и Британским государством должны быть полностью разорваны, что в качестве свободных и независимых штатов они полномочны объявлять войну, заключать мирные договоры, вступать в союзы, вести торговлю, совершать любые другие действия и все то, на что имеет право независимое государство. И с твердой уверенностью в покровительстве Божественного Провидения мы клянемся друг другу поддерживать настоящую Декларацию своей жизнью, своим состоянием и своей незапятнанной честью.

historydoc.edu.ru

Подписал от имени и по поручению Конгресса Джон Генкок, председательствующий

Подписали Декларацию Независимости:

Нью-Гемпшир: Джосая Бартлет, Вильям Випл, Метью Торнтон; Род-Айленд: Стивен Гопкинс, Вильям Еллери; Конектикут: Роджер Шерман, Семуел Гантингтон, Вильям Вильямс, Оливер Волкот; Нью-Йорк: Вильям Флойд, Филлип Ливингстон, Френсис Льюис, Льюис Моррис; Нью-Джерси: Ричард Стоктон, Джон Визерспун, Френсис Гопкинсон, Джон Гарт, Абрам Кларк; Пенсильвания: Роберт Моррис, Бенджамин Раш, Джон Мортон, Джордж Клаймер, Джеймс Смит, Джордж Тейлор, Джеймс Вилсон, Джордж Росс, Масачусетс: Семуел Адамс, Джон Адамс, Роберт Пейн, Елбридж Герри, Джон Генкок; Делавер: Сизар Родни, Джордж Рид, Томас Маккин; Мериленд: Семуел Чейз, Вильям Пака, Томас Стоун, Чарлз Керрол; Вирджиния: Джордж Вайт, Ричард Генри Ли, Томас Джеферсон, Бенджамин Гаррисон, Томас Нелсон Френсис, Лайтфут Ли, Картер Брекстоун; Северная Каролина: Вильям Гупер, Джозеф Гьюз, Джон Пенн; Южная Каролина: Едвард Ратледж, Томас Гейворд, Томас Линч, Артур Мидлтон; Джорджия: Баттон Гвинет, Лайман Голл, Джордж Волтон.

khpg.org

Из 56 человек, которые поставили свои подписи под Декларацией Независимости, пятеро были захвачены англичанами и расстреляны, как изменники. Девять подписантов умерли от ран, полученных во время войны за независимость. Многие потеряли жен, детей и имущество. Двое авторов этого документа, впоследствии стали президентами США, – Томас Джефферсон и Джон Адамс. Самое примечательное, оба президента скончались в один день 4 июля1826 года, ровно через 50 лет после подписания Декларации.

Подписание Декларации независимости. Художник Дж. Трамбл. 1817

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание
Народная Конституция – это право народа изменять или упразднять любые правительственные формы

Билль о Правах 1791

Aк-Мурза 15.06.2011 в 13:57

КОНСТИТУЦИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Поправки 1791 года (БИЛЛЬ О ПРАВАХ)

Поправка I. Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии или запрещающего свободное исповедание оной, либо ограничивающего свободу слова или печати, либо право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб. читати українською

Поправка II. Поскольку хорошо организованная милиция [народное ополчение] необходима для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться.

Поправка III. Ни один солдат не должен в мирное, равно как и военное, время размещаться на постой в доме без согласия владельца; однако в военное время это допускается, но лишь в порядке, предусмотренном законом.

Поправка IV. Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один ордер не должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания, подтвержденного присягай или тожественным заявлением; при этом ордер должен содержать подробное описание места, подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту.

Поправка V. Никто не должен привлекаться к ответственности за караемое смертью или иным образом позорящее преступление, иначе как по представлению или обвинительному заключению Большого жюри, за исключением дел, возбуждаемых в сухопутных или военно-морских силах, либо в милиции, когда она призвана на действительную службу во время войны или на период опасного для общества положения; никто не должен за одно и то же правонарушение дважды подвергаться угрозе лишения жизни или нарушения телесной неприкосновенности; никто не должен принуждаться в уголовном деле быть свидетелем против самого себя; никто не может быть лишен жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры; частная собственность не должна изыматься для общественного пользования без справедливого возмещения.

Поправка VI. Во всяком уголовном преследовании обвиняемый имеет право на скорый и публичный суд беспристрастных присяжных того штата и округа, ранее установленного законом, где было совершено преступление; обвиняемый имеет право быть осведомленным о сущности и основаниях обвинения, он имеет право на очную ставку со свидетелями, показывающими против него, право на принудительный вызов свидетелей со своей стороны и на помощь адвоката для своей защиты.

Поправка VII. По всем гражданским делам, основанным на общем праве, в которых оспариваемая цена иска превышает 20 долларов, сохраняется право на суд присяжных; но ни один факт, рассмотренный присяжными, не может быть пересмотрен каким-либо судом Соединенных Штатов иначе, как в соответствии с нормами общего права.

Поправка VIII. Не должны требоваться чрезмерные залоги или налагаться чрезмерные штрафы, либо назначаться жестокие или необычные наказания.

Поправка IX. Перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание или умаление других прав, сохраняемых народами.

Поправка X. Полномочия, которые не делегированы Соединенным Штатам настоящей Конституцией и пользование которыми не запрещено ею отдельным штатам, сохраняются соответственно за штатами, либо за народом.

Bill of Rights, December 15, 1791

10 поправок к Конституции США вступили в силу 15 декабря 1791 г. Этими поправками были гарантированы свобода слова, печати, собраний, вероисповедания, отделение церкви от государства, неприкосновенность личности, право на хранение и ношение оружия.

Со времени принятия 17 сентября 1787 г. и ратификации, первым конституцию ратифицировал Делавер 7 декабря 1787 г., в Конституцию США было внесено 27 поправок, в том числе 10 поправок, составляющих Билль о Правах 1791 года. Двадцать седьмая поправка была внесена в Конституцию США в 1992 году.

Целых 27 поправок за каких-то 224 года года…

foto: gods-prey.com

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание

Конституция Франции - Конституционный Акт 1793

Aк-Мурза 15.02.2011 в 18:43

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ


О республике

1. Французская республика едина и неделима. |укр.|

О распределении населения

2. В целях осуществления суверенитета народ французский распределяется на первичные собрания по кантонам.

3. В целях осуществления управления и отправления правосудия он распределяется по департаментам, округам, муниципалитетам.

О состоянии гражданства

4. Каждый родившийся и имеющий местожительство во Франции, достигший 21 года; каждый иностранец, достигший 21 года, проживающий во Франции в продолжение одного года, живущий во Франции своим трудом, приобретший собственность или женившийся на француженке, или усыновивший ребенка, или взявший на иждивение старика; наконец, каждый иностранец, имеющий, по мнению законодательного корпуса, достаточные заслуги перед человечеством, – допускаются к осуществлению прав французского гражданина.

5. Осуществление прав гражданства утрачивается: вследствие натурализации в иностранном государстве; вследствие принятия должности, знаков отличия или милостей, исходящих от правительства, не установленного народом; вследствие присуждения к порочащим или унизительным наказаниям впредь до реабилитации.

6. Осуществление прав гражданина приостанавливается: вследствие возбуждения обвинения; вследствие заочного судебного приговора, пока приговор не отменен.

О верховенстве народа

7. Суверенный народ есть совокупность всех французских граждан.

8. Народ непосредственно избирает представителей.

9. Он поручает выборщикам избрание органов управления, общественных третейских посредников, судей, уголовных и гражданских.

10. Народ обсуждает и постановляет законы.

О первичных собраниях

11. Первичные собрания образуются в составе граждан, имеющих местожительство в течение шести месяцев в данном кантоне.

12. Первичные собрания образуются в составе не менее 200 и не свыше 600 граждан, призванных участвовать в голосовании.

13. Первичные собрания выбирают председателя, секретарей и счетчиков.

14. Поддержание внутреннего порядка осуществляется самими собраниями.

15. Никто не может являться в собрание вооруженным.

16. Выборы производятся подачей записок или открытым голосованием, по желанию каждого голосующего.

17. Первичное собрание ни в коем случае не может предписать единообразного способа голосования.

18. Счетчики удостоверяют подачу голоса гражданином, который, не умея писать, предпочтет голосовать подачей записки.

19. Голосование законов производится словами да или нет.

20. Мнение первичного собрания провозглашается в следующем виде: "Граждане, собравшись на первичное собрание такое-то, в числе стольких-то голосующих, высказываются за или против, большинством во столько-то".

О народном представительстве

21. Народонаселение есть единственная основа народного представительства.

22. На каждые 40.000 человек населения приходится один представитель.

23. Каждое первичное собрание, объединяющее население от 39.000 до 41.000 человек, выбирает непосредственно по одному представителю.

24. Избрание производится абсолютным большинством голосов.

25. Каждое собрание освобождает от содержимого избирательные ящики и отправляет комиссара для общего подсчета голосов в заранее назначенное центральное место.

26. Если первый подсчет не даст абсолютного большинства, созывается вторичное собрание и производится голосование двух граждан, получивших наибольшее количество голосов.

27. В случае равенства поданных голосов как при перебаллотировке, так и при избрании предпочтение отдается старшему по возрасту. В случае одинакового возраста избрание решается жребием.

28. Каждый француз, пользующийся правами гражданства, может быть избран на всем пространстве республики.

29. Каждый представитель принадлежит (является представителем) всей нации в целом.

30. В случае отказа от избрания, отставки, утраты правоспособности или смерти представителя его замещение обеспечивается первичным собранием, избравшим его.

31. Представитель, подавший в отставку, может покинуть свой пост лишь по вступлении в исполнение своих обязанностей его преемника.

32. Для производства выборов народ французский собирается ежегодно первого мая.

33. Он приступает к выборам при наличии любого числа граждан, имеющих право голоса.

34. В чрезвычайном порядке первичные собрания созываются по требованию одной пятой граждан, имеющих право голоса.

35. Созыв в таком случае производится муниципалитетом обычного места созыва собрания.

36. Такого рода чрезвычайные собрания приступают к обсуждению не иначе, как при наличии половины, плюс один, всего числа граждан, имеющих право голоса.

О собраниях выборщиков

37. Граждане, явившиеся на первичные собрания, выбирают одного выборщика на каждые 200 граждан наличных или отсутствующих: они выбирают двух на каждые 301– 400; трех на каждые 501– 600.

38. Ведение собрания выборщиков и порядок выборов те же, что и в первичных собраниях.

О законодательном корпусе

39. Законодательный корпус един, неделим и действует постоянно.

40. Его сессия длится один год.

41. Законодательный корпус собирается первого июля.

42. Национальное собрание не может образоваться, если налицо не имеется по крайней мере половины представителей, плюс один.

43. Представители ни в каком случае не могут подвергнуться преследованию, обвинению или суду за мнения, высказанные ими в пределах законодательного корпуса.

44. При совершении преступления они могут быть задержаны на месте преступления, но приказ о задержании и приказ о приводе могут быть выданы против них не иначе, как с утверждения законодательного корпуса.

О ведении заседаний законодательного корпуса

45. Заседания Национального собрания публичны.

46. Протоколы его заседаний печатаются.

47. Национальное собрание не может приступить к прениям, если налицо нет по крайней мере 200 человек.

48. Собрание не может не предоставить слова своим членам в порядке поданных последними записок.

49. Национальное собрание выносит постановления большинством голосов присутствующих членов.

50. 50 членов Собрания имеют право потребовать поименного голосования.

51. Национальное собрание имеет право контроля над поведением своих членов.

52. Ему принадлежит поддержание установленного им порядка в месте его собраний и в пределах внешней ограды.

О функциях законодательного корпуса

53. Законодательный корпус предлагает законы и издает декреты.

54. Общим названием законов обозначаются акты законодательного корпуса, имеющие своим предметом: гражданское и уголовное законодательство; общее заведование текущими доходами и расходами республики; национальные недвижимые имущества; пробу, вес, чекан и наименование монет; род, размер и порядок взимания налогов; объявление войны; каждое новое общее деление французской территории; народное просвещение; государственные чествования памяти великих людей.

55. Особым названием декрета обозначаются акты законодательного корпуса, имеющие предметом: ежегодный контингент сухопутных и морских сил; разрешение и воспрещение прохода иностранных войск по французской территории; ввод иностранных морских сил в порты республики; мероприятия по охране общественной безопасности и спокойствия; ежегодное и текущее распределение пособий и общественных работ; мероприятия по изготовлению всех видов денежных знаков; непредвиденные и чрезвычайные расходы; местные и частные мероприятия по отдельным предметам управления, по отдельным коммунам, по отдельным родам общественных работ; защиту территории; ратификацию договоров; назначение и смещение главнокомандующих армий; возбуждение преследования против членов исполнительного совета и государственных должностных лиц; обвинение подозреваемых в организации заговора против общей безопасности республики; всякое изменение в распределении французской территории по административным делениям; национальные награды.

Об образовании закона

56. Проекту закона предшествует доклад.

57. Прения могут быть открыты и закон может быть принят предварительно не ранее 15 дней после оглашения доклада.

58. Проект печатается и рассылается по всем коммунам республики под названием "Законодательное предложение".

59. Если 40 дней спустя после рассылки предложенного закона в половине департаментов, плюс один, десятая часть первичных собраний каждого из них, созванных надлежащим образом, не отклонит его, проект считается принятым и становится законом.

60. Если последует отклонение, законодательный корпус созывает первичные собрания.

О вводной части законов и декретов

61. Законы, декреты, судебные решения и все прочие государственные акты имеют следующую вводную часть: "Именем французского народа, год... Французской республики".

Об исполнительном совете

62. Исполнительный совет образуется в составе двадцати четырех членов.

63. Собрание выборщиков каждого департамента выбирает одного кандидата. Законодательный корпус выбирает членов совета по общему списку.

64. Исполнительный совет обновляется наполовину в последние месяцы сессии каждого законодательного периода.

65. На исполнительный совет возлагается руководство общим управлением и наблюдение за ним; он может действовать лишь во исполнение законов и декретов законодательного корпуса.

66. Исполнительный совет назначает начальников общего управления республики из числа лиц, не входящих в его состав.

67. Законодательный корпус определяет число и обязанности этих агентов.

68. Эти агенты отнюдь не образуют совета; они действуют отдельно и не связаны между собой непосредственно; они не пользуются никакой личной властью.

69. Исполнительный совет назначает агентов внешних сношений республики из числа лиц, не входящих в его состав.

70. Исполнительный совет ведет предварительные переговоры о заключении международных соглашений.

71. В случае совершения преступления по должности обвинение против членов исполнительного совета возбуждается законодательным корпусом.

72. Исполнительный совет ответствен в случае неисполнения законов и декретов, а также в случае недонесения о злоупотреблениях.

73. Исполнительный совет смещает и замещает назначаемые им исполнительные органы.

74. Исполнительный совет обязан доносить на них, в случае необходимости, органам судебной власти.

Об отношениях исполнительного совета и законодательного корпуса

75. Исполнительный совет заседает при законодательном корпусе; он имеет право присутствовать и занимать особое место в помещении для заседаний последнего.

76. Исполнительный совет должен быть выслушан всякий раз, когда ему необходимо дать отчет.

77. Законодательный корпус приглашает исполнительный совет на свое заседание в целом составе или частично, когда сочтет это необходимым.

Об административных органах управления и муниципальных собраниях

78. В каждой коммуне республики имеется муниципальное управление (администрация), в каждом дистрикте – промежуточное управление (администрация), в каждом департаменте – центральное управление (администрация).

79. Муниципальные должностные лица избираются коммунальными собраниями.

80. Члены местных управлений (администраторы) назначаются собраниями выборщиков департамента и дистрикта.

81. Муниципалитеты и местные управления (администрации) обновляются в своем составе ежегодно наполовину.

82. Члены местных управлений (администраторы) и муниципальные должностные лица не имеют представительного характера. Ни в коем случае они не могут ни вносить изменений в акты законодательного корпуса, ни приостанавливать их исполнение.

83. Законодательный корпус определяет обязанности муниципальных должностных лиц и членов местных управлений (администраторов), издает правила их подчинения и устанавливает наказания, которым они могут подвергаться.

84. Заседания муниципальных собраний и местных управлений публичны.

О гражданском правосудии

85. Кодекс гражданских и уголовных законов един для всей республики.

86. Граждане не могут быть лишены права передавать свои споры на разрешение выбранных ими третейских судей.

87. Постановления таких третейских судов имеют окончательную силу, если граждане не сохранили за собой права обжалования.

88. Мировые судьи избираются гражданами округов, определяемых законом.

89. Мировые судьи производят примирительное и судебное разбирательство без взыскания судебных пошлин.

90. Число мировых судей и круг их ведения определяются законодательным корпусом.

91. Общественные третейские судьи выбираются собраниями выборщиков.

92. Число общественных третейских судей и их округа определяются законодательным корпусом.

93. Общественные третейские судьи разбирают споры, не разрешенные окончательно частными третейскими судьями или мировыми судьями.

94. Общественные третейские судьи ведут судебное разбирательство публично и выносят свои решения во всеуслышание. Они постановляют решения в последней инстанции на основании устной защиты или простой памятной записи, без особых форм судопроизводства и не взыскивая судебных пошлин. Их решения должны быть мотивированы.

95. Мировые судьи и общественные третейские судьи избираются ежегодно.

Об уголовном правосудии

96. В делах уголовных ни один гражданин не может быть судим иначе, как по обвинению, сформулированному присяжными или декретированному законодательным корпусом. Обвиняемые имеют защитников, избираемых ими самими или назначаемых им. Следствие ведется публично. Фактический состав деяния и виновность устанавливаются присяжными. Наказание определяется уголовным трибуналом.

97. Уголовные судьи выбираются ежегодно собраниями выборщиков.

О кассационном суде

98. Для всей республики имеется единый кассационный суд.

99. Кассационный суд не разбирает дел по существу. Он выносит решения лишь по вопросам о нарушении форм судопроизводства и о явных нарушениях закона.

100. Члены кассационного суда назначаются ежегодными собраниями выборщиков.

О государственных налогах

101. Ни один гражданин не освобожден от почетной обязанности делать взносы на государственные расходы.

О национальном казначействе

102. Национальное казначейство есть центральное место поступления доходов и производства расходов республики.

103. Национальное казначейство возглавляется подотчетными должностными лицами, назначенными исполнительным советом.

104. Эти должностные лица находятся под наблюдением комиссаров, назначаемых законодательным корпусом из числа лиц, не входящих в его состав и несущих ответственность за злоупотребления, о которых они не донесут.

Об отчетности

105. Отчеты агентов национального казначейства и заведующих государственными доходами ежегодно направляются ответственным комиссарам, назначаемым исполнительным советом.

106. Проверка, производимая этими последними, происходит под надзором комиссаров, назначаемых законодательным корпусом из лиц, не входящих в его состав и ответственных за злоупотребления и ошибки, о которых они не донесут. Утверждение отчетов принадлежит законодательному корпусу.

О вооруженных силах республики

107. Общие вооруженные силы республики состоят из народа в целом.

108. Республика содержит на жалованьи, даже во время мира, вооруженные силы, сухопутные и морские.

109. Все французы – солдаты: они обучаются владеть оружием.

110. Не существует звания генералиссимуса.

111. Различие чинов, их отличительные знаки и субординация существуют только на службе и лишь при прохождении последней.

112. Вооруженные силы, направленные на поддержание внутреннего порядка и мира, действуют не иначе, как по письменному приказу установленного начальства.

113. Вооруженные силы, направленные против внешних врагов, действуют по приказам исполнительного совета.

114. Ни одна вооруженная часть не может заниматься обсуждением и решением вопросов.

О национальных конвентах

115. Если в половине департаментов, плюс один, десятая часть первичных собраний каждого из них, созванных в надлежащем порядке, потребует пересмотра конституционного акта или изменения некоторых его статей, то законодательный корпус обязан созвать все первичные собрания республики для решения вопроса о созыве Национального конвента.

116. Национальный конвент образуется в том же порядке, как и законодательные собрания, и объединяет в себе всю их власть.

117. В отношении конституции он занимается лишь теми предметами, которые вызвали его созыв.

О сношениях французской республики с зарубежными народами

118. Французский народ есть друг и естественный союзник свободных народов.

119. Французский народ отнюдь не вмешивается в управление других народов; он не потерпит также, чтобы другие народы вмешивались в его дела.

120. Французский народ предоставляет убежище иностранцам, изгнанным из пределов своей родины за преданность свободе. Он отказывает в убежище тиранам.

121. Французский народ не заключает мира с врагом, занимающим его территорию.

О гарантии прав

122. Конституция гарантирует каждому французу равенство, свободу, безопасность, собственность, платежи по государственным займам,свободное отправление религиозных обрядов, всеобщее образование, государственное обеспечение, неограниченную свободу печати, право петиций, право объединения в народные общества, пользование всеми правами человека.

123. Французская республика чтит чистосердечие, мужество, старость, сыновнюю преданность, несчастье. Она вручает охрану и соблюдение конституции совокупности всех добродетелей.

124. Декларация прав и конституционный акт должны быть начертаны на таблицах в помещении законодательного корпуса и в прочих общественных местах.

24 июня 1793 г. 

Выверено по изданию: Документы истории Великой французской революции. 
Т.1. Отв.ред. А.В.Адо. М.: Издательство Московского университета, 1990.

Выделенный текст – ред. В. Ак-Мурза

Armoiries de la France - Герб Франции. Танец санкюлотов вокруг дерева свободы /mtholyoke.edu

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание

Заявление ВО «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа
Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание

Конституция Франции – Декларация прав человека и гражданина 1793

Aк-Мурза 15.01.2011 в 18:00

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Народ французский, убежденный в том, что забвение естественных прав человека и пренебрежение к ним – единственные причины бедствий человечества, принял решение изложить в торжественной декларации эти права, священные и неотъемлемые, дабы все граждане, имея возможность постоянно сравнивать действия правительства с целями всякого общественного учреждения, никогда не допускали угнетать и унижать себя тиранией. Дабы народ всегда имел перед глазами основы своей свободы и своего счастья, должностные лица – правила выполнения своих обязанностей, законодатель – предмет своего назначения. Вследствие этого он провозглашает перед лицом верховного существа следующую декларацию прав человека и гражданина. |читати українською|

1. Целью общества является общее счастье. Правительство установлено, чтобы обеспечить человеку пользование его естественными и неотъемлемыми правами.

2. Эти права суть: равенство, свобода, безопасность, собственность.

3. Все люди равны по природе и перед законом.

4. Закон есть свободное и торжественное выражение общей воли; он один и тот же для всех как в том случае, когда оказывает покровительство, так и в том случае, когда карает; он может предписывать лишь то, что справедливо и полезно обществу; он можетвоспрещать лишь то, что приносит обществу вред.

5. Все граждане на равных правах имеют доступ к общественным должностям. Свободные народы не знают иных оснований для предпочтения при избрании, кроме добродетелей и способностей.

6. Свобода есть присущая человеку возможность делать все, что не причиняет ущерба правам другого; ее основу составляет природа, а ее правило – справедливость; обеспечение свободы есть закон. Нравственную границу свободы составляет следующее правило: "Не причиняй другому того, что нежелательно тебе самому от других".

7. Право выражать свои мысли и свои мнения, как посредством печати, так и любым иным способом, право собираться вместе, соблюдая спокойствие, и свободное отправление религиозных обрядов не могут быть воспрещены. Необходимость провозглашения этих прав предполагает наличие деспотизма или живое воспоминание о нем.

8. Безопасность состоит в покровительстве, оказываемом обществом каждому из своих членов в целях сохранения его личности, его прав и его собственности.

9. Закон должен охранять общественную и индивидуальную свободу против угнетения со стороны правящих.

10. Никто не должен быть обвинен, задержан или подвергнут заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом, и с соблюдением порядка, предписанного им же. Каждый гражданин, вызванный или задержанный именем закона, обязан немедленно повиноваться; в случае сопротивления он подлежит ответственности.

11. Всякий акт, направленный против лица, когда он не предусмотрен законом или когда он совершен с нарушением установленных законом форм, есть акт произвольной и тиранический; лицо, против которого такой акт пожелали бы осуществить насильственным образом, имеет право оказать сопротивление силой.

12. Те, кто стал бы испрашивать, изготовлять, подписывать, выполнять подобные произвольные акты или распоряжаться их выполнением, подлежат ответственности и должны понести наказание.

13. Так как каждый предполагается невиновным, пока не установлено противное, то в случае необходимости подвергнуть кого-либо задержанию всякого рода строгость, не вызываемая при задержании необходимостью, должна сурово караться законом.

14. Никто не должен быть осужден и наказан иначе, как по выслушивании его объяснений, после вызова в законном порядке и только в силу закона, опубликованного до совершения проступка. Закон, карающий проступки, совершенные до его издания, есть закон тиранический; сообщение закону обратной силы само есть преступ ление.

15. Закон должен назначать наказания, строго и бесспорно необходимые; наказания должны быть соразмерны преступлениям и полезны обществу.

16. Право собственности состоит в принадлежащей каждому гражданину возможности пользоваться и располагать по усмотрению своим имуществом, своими доходами, плодами своего труда и своего промысла.

17. Гражданам не может быть воспрещено заниматься каким угодно трудом, земледелием, промыслом, торговлей.

18. Каждый может предоставлять по договору свои услуги и свое время, но не может ни продаваться, ни быть проданным: его личность не есть отчуждаемая собственность. Закон никоим образом не допускает существования дворни; возможно лишь взаимное обязательство об услугах и вознаграждении между трудящимся и нанимателем.

19. Никто не может быть лишен ни малейшей части своей собственности без его согласия, кроме случаев, когда этого требует установленная законом необходимость, и лишь под условием справедливого и предварительного возмещения.

20. Ни один налог не может быть установлен иначе, как в интересах общей пользы. Все граждане имеют право участвовать в установлении обложения, наблюдать за расходованием поступлений и требовать в них отчета.

21. Общественное призрение есть священный долг. Общество обязано давать пропитание неимущим, как приискивая им работу, так и обеспечивая средства существования лицам, неспособным к труду.

22. Образование составляет общую потребность. Общество должно всеми своими средствами способствовать успехам народного просвещения и делать образование достоянием всех граждан.

23. Общественная гарантия состоит в содействии всему направленному на то, чтобы обеспечить каждому пользование его правами и охрану этих прав; эта гарантия зиждется на народном суверенитете.

24. Она неосуществима, если границы правительственной деятельности не определены в точности законом или если не обеспечена ответственность всех должностных лиц.

25. Суверенитет зиждется в народе; он един, неделим, не погашается давностью и неотчуждаем.

26. Ни одна часть народа не может осуществлять власть, принадлежащую всему народу, но каждая часть верховного собрания должнапользоваться правом выражать свою волю совершенно свободно.

27. Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да будет немедленно предан смерти свободными гражданами.

28. Народ всегда сохраняет за собой право пересмотра, преобразования и изменения своей конституции. Ни одно поколение не может подчинить своим законам поколения будущие.

29. Каждый гражданин имеет равное право участвовать в образовании закона и в назначении своих представителей и своих агентов.

30. Государственные должности по существу временны; их нельзя рассматривать ни как отличия, ни как награду, но лишь как обязанности.

31. Преступления представителей народа и его агентов ни в коем случае не должны оставаться безнаказанными. Никто не имеет права притязать на большую неприкосновенность, нежели все прочие граждане.

32. Право подавать петиции представителям государственной власти ни в коем случае не может быть отменено, приостановлено или ограничено.

33. Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из прочих прав человека.

34. Угнетение хотя бы одного только члена общества есть тем самым угнетение всего общественного союза. Угнетение всего общественного союза есть тем самым угнетение каждого члена в отдельности.

35. Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ

24 июня 1793 г. 

Выверено по изданию: Документы истории Великой французской революции. 
Т.1. Отв.ред. А.В.Адо. М.: Издательство Московского университета, 1990.

Выделенный текст – ред. В. Ак-Мурза

Armoiries de la France - Герб Франции. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793 /histoire-image.org
 

1000-летняя Конституционная Ассамблея Украины: путь к Народной Конституции или потерянное тысячелетие

Aк-Мурза 05.05.2010 в 12:00

1. В начале был Закон, и Закон был с Богом, и Закон был Бог. 
2. Он был в начале у Бога.
3. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 
4. В Нем была Жизнь, и Жизнь была Свет человеков;
5. И Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. (Иоанна 1, 1-5)
 
 

Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание

Aк-Мурза 03.03.2010 в 12:00

КОНСТИТУАНТА – от франц. assemblee constituante – учредительное собрание, pouvoir constituant – учредительная власть. |читати українською|

В разных странах Конституанта имеет разные названия – собственно учредительное собрание, народное, национальное, конституционное собрание, конституционная ассамблея (конгресс, конвент) и т. п.

КОНСТИТУАНТА – всенародний высший коллегиальный временный представительский орган, специально образуемый для разработки и принятия конституции государства. Первые Конституанты были образованы в США и Франции. Первые в мире конституции – основополагающие законы – были приняты именно учредительными собраниями еще в ХVІІІ ст.

В исторической ретроспективе принятия основного закона специально избранной Конституантой, по большей части, происходило после и в результате каких-либо чрезвычайных событий, войн и революций, системного кризиса (США, 1776, 1787; Франция 1789, 1792, 1848, 1871, 1945; Германия, 1848; Бразилия, 1988; Колумбия, 1991; Камбоджа, 1993), после разрушения империй (Австрия, 1918; Россия, 1918; Германия, 1919; Турция, 1922), обретения политической независимости (Бельгия, 1831; Польша, 1919; Латвия, 1919; Литва, 1920; Чехия, 1920; Грузия, 1921; Индия, 1950, Эстония, 1992), падения тоталитарных режимов (Италия, 1947, Португалия, 1976, Болгария, 1991, Румыния, 1992, Южно-Африканская Республика, 1996). Иными словами, реализованная Конституанта всегда знаменовала собой системные изменения в жизни общества и устройстве государства.

Идея Конституанты не обошла и Украину. 30 октября (ст.ст.) 1917 года Украинская Центральная Рада приняла основы законопроекта о выборах в Украинское Учредительное собрание. Третьим Универсалом был назначен день выборов – 27 декабря 1917 года и день созыва – 9 января 1918 года. Сами выборы проходили уже в условиях войны с большевиками и не были закончены. Выборы состоялись лишь на свободных от оккупации территориях в 171 избирательном округе (общее количество созданных округов – 301). Собственно все четыре Универсала Центральной Рады были акцентированы на учредительное собрание. Первый и второй – на Всероссийское, а третий и четвертый Универсалы – на Украинское Учредительное собрание.

Западная-Украинская Народная Республика, с момента своего создания, также ориентировалась на Конституанту. Украинская Национальная Рада в своем Уставе, принятом во Львове 18 октября 1918 года, прямо называет себя Конституантой. 13 ноября 1918 года ею был принят Временный основной закон, который предусматривал созыв учредительного собрания для принятия конституции Западной-Украинской Народной Республики.

Большевистская агрессия, немецкая оккупация, война и внутренние дрязги, похоронили тогда все надежды на Конституанту Украинского Народа – Народную Конституцию – Украинскую Народную Республику.

Концепция учредительной власти была сформулирована во времена Великой французской революции аббатом Эммануэлем-Жозефом Сийесом (фр. Sieyes, 1748–1836). Согласно этой концепции, учредительная власть первична относительно всех других властей – законодательной, судебной и исполнительной.

Учредительная власть является практическим и высшим проявлением суверенитета – верховной власти народа, который, реализуя ее через своих специально и только для этого избранных представителей (учредительное собрание), принимает конституцию.

Исходя из формы созыва Конституанты – общим волеизъявлением, депутаты учредительного собрания получают специальный (прямой) мандат от народа, который дает им возможность и право принимать участие в решении вопросов принятия конституции. Наличие именно такого мандата обеспечивает наивысший уровень легитимности принятых таким образом конституций.

Главным признаком Конституанты является легитимность – признание народом ее правомерности, законности действий и полномочий. Другими словами – доверие граждан. Недоверие – нелегитимность – нивелируют Конституанту по сути.

ЛЕГИТИМНОСТЬ (лат. legitimus //dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/138786 – согласный с законами, законный, правомерный) – согласие народа с властью, когда он добровольно признаёт за ней право принимать обязательные решения. Чем ниже уровень легитимности, тем чаще власть будет опираться на силовое принуждение. Кроме того, легитимность – политико-правовое понятие, означающее положительное отношение жителей страны, больших групп, общественного мнения (в том числе и зарубежного) к действующим в конкретном государстве институтам власти, признание их правомерности.

Сегодня, исходя из мотивов прагматизма (читай – из-за страха перед собственным народом) наиболее распространенной является практика принятия конституции или внесения в нее изменений парламентом. К этому, для отвода глаз, чтобы придать основному закону большую легитимность, может добавляться утверждение принятых парламентом решений на всенародном референдуме.

Референдум не является прямым заменителем Конституанты. Поскольку речь идет о большом по объему документе – конституции, чрезвычайно важным является вопрос доверия к разработчикам основного закона. Поэтому референдум скорее есть логическим дополнением и продолжением Конституанты, «последним легитимизатором» ее действий и решений.

Легитимность организации и деятельности Конституанты, как правило, должен обеспечивать специальный правовой акт, который устанавливает порядок проведения выборов ее членов. Однако, например, в условиях системного политического кризиса – кризиса доверия всех ко всем, очевидно, могут возникнуть сомнения относительно законности – легитимности самого этого акта.

При таких обстоятельствах важную роль играет сам факт проведения всеобщих и демократических выборов в учредительное собрание. Верховная власть – суверенитет – принадлежат народу: легитимизация Конституанты происходит непосредственно через ее выборы и с момента ее избрания – вследствие свободного всенародного волеизъявления.

Единственная задача Конституанты – принятие новой или изменение действующей конституции – основополагающего закона.

Цель Конституанты – Народная Конституция – гражданский консенсус – гражданская солидарность – во имя свободы, достоинства и развития – через установление справедливого закона всеми для всех.

Когда от сердца к сердцу каждого гражданина Украины прочной, связующей нитью пройдёт Закон, тогда родится новая украинская политическая нация – новая украинская речь посполитая – новая республика – общее дело, общее созидание – новый и праведный путь для всего Украинского Народа.

Ред. – В. Ак-Мурза
По тексту – В. М. Шаповал. Конституанта
//cyclop.com.ua/content/view/1142/58/1/9/

Читать больше

Конституция Франции: Декларация прав человека и гражданина 1793
Конституция Франции: Конституционный Акт 1793
Конституция США: Билль о Правах 1791
Декларация прав человека и гражданина 1789
Декларация Независимости США 1776

Заявление ВО «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа
Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

vforvendetta.warnerbros.com

{ 4 Комментариев }

Заявление Всеукраинского Объединения «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа

Aк-Мурза 10.01.2010 в 11:50

Конституционный процесс в Украине продолжает удивлять. В первую очередь – своей скромностью, но главное – непонятной таинственностью и неожиданными результатами. |читати українською|

На протяжении прошлой осени, точнее – с 24 августа по 1 декабря 2009 года, в Украине проходило всеукраинское обсуждение президентских конституционных инициатив.

Граждане Украины живо поговорили о педофилах и свином гриппе. Вместе с тем под новый год был создан, со слов Президента Украины – «народный проект конституции».

Также, по словам Виктора Ющенко: «большинство граждан, выступая за обновление Основного Закона, выразили главную мысль: последующие превращения в Украине и европейский выбор нуждаются в эффективной системе государственного управления».

Дальше, больше. Одна за другой посыпались заявления Виктора Януковича, Виктора Медведчука и опять таки Виктора Ющенко о необходимости внедрения в Украине «президентской модели власти». Иначе говоря, о возвращении к системе управления времен Леонида Кучмы, через возобновление действия Конституции Украины 1996 года.

Выходит так. Все конституционные «инновации» предлагаемые народу, причем из абсолютно противоположных политических лагерей, сводятся к одному – очередному выяснению кто генералиссимус, кто наиглавнейший: президент, премьер-министр или парламент. Гражданам упрямо навязывается «главная мысль», что золотой ключик украинского счастья – эффективная власть, кроется в распределении полномочий непосредственно в самой этой власти.

Это в корни ошибочные ориентиры. Можно сколько угодно убеждать граждан в преимуществах той или другой «новой» модели организации государственного управления: президентской, парламентской или смешанной. Дальше пустых обещаний и новых противостояний во власти такая болтовня не приведет.

Гражданам Украины нужные гарантии – убедительные, конституционно закрепленные гарантии эффективности новой системы власти. Гарантии ответственности правительства и государства перед народом и гражданином. Гарантии прямого и повсеместного влияния граждан на все важные процессы, которые происходят в стране. Гарантии осуществления и защиты прав человека и гражданина в Украине. Гарантии, что любой новый законодатель, новое правительство или президент будут работать исключительно на пользу людям.

Демократической системе государственного управления должна предшествовать система действенных конституционных гарантий надлежащего осуществления этого самого управления и нерушимости народовластия. Это единственный правильный путь к созданию и принятию действительно нового Основополагающего Закона – Народной Конституции, в интересах всего Украинского Народа. Перечень, форма и содержание таких гарантий должны стать темой отдельной серьезной общественной дискуссии, темой настоящего всенародного обсуждения.

Нынешняя Конституция Франции, в той ее части, которая называется «Декларация прав человека и гражданина», утверждает: «невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими является единственной причиной общественных бедствий и коррупции правительств». В Украине оказывается все наоборот. Судя со слов отечественных политиков в Украине всегда виноват топор, но не палач.

Всеукраинское Объединение «Народная Конституция» выступает за внесение в Конституцию Украины нового украинского права – права на сопротивление угнетению – права народа на восстание.

Сопротивление угнетению – естественное и неотъемлемое право человека и гражданина. Это право является крайней и вынужденной, однако – основной гарантией осуществления всех прочих прав человека. Также это право можно рассматривать как основную гарантию ответственности правительства и государства перед народом и гражданином. Именно так сопротивление угнетению понимают граждане стран Европы. Той Европы, к коей обещают приобщить Украину подавляющее большинство украинских политиков. Ключевое слово – понимают. Цивилизованная нация – образованная нация. Поэтому скромность в обсуждении Основного Закона явно лишняя.

Невежество угнетает и унижает. Пользоваться чужим невежеством, по меньшей мере – лукавство. Людям нужные знания, чтобы принимать правильные решения. Положить конец своеволию в Украине может лишь тот Закон, который пройдет от сердца к сердцу, от головы к голове каждого украинца. Только при этих условиях и именно такой Закон станет действительно Народной Конституцией – Основополагающим Законом, который будет кому выполнять и будет кому защищать.

Народная Конституция – это конституция принятая народом – это конституция гарантий для Украинского Народа. Народная Конституция – это абсолютный приоритет прав человека и полномочий гражданина. Народная Конституция – это право народа изменять или упразднять любые формы государственного управления, прекращать полномочия парламента, правительства, президента, если их деятельность является губительной для людей и государства. Народная Конституция – это право народа на восстание.

Право народа на восстание – это настоящий Закон Свободы вольной казацкой нации.

Всеукраинское обсуждение закончилось. Да здравствует всенародное обсуждение. 
Конституция – это слишком серьезно, чтобы доверять ее политикам.

Киев – 10 января 2010 г.

В. И. Мурачов
Председатель Всеукраинского Объединения «Народная Конституция»

foto: razom.org.ua

Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 1
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 2

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 1
Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 2
Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 3

Заява Всеукраїнського Об'єднання «Народна Конституція» про гарантії для Українського Народу

Aк-Мурза 10.01.2010 в 11:17

Конституційний процес в Україні продовжує дивувати. Найперше – своєю скромністю, але головне – незрозумілою втаємниченістю і несподіваними результатами. |читать по-русски|

Впродовж минулої осені, точніше – з 24 серпня до 1 грудня 2009 року в Україні проходило всеукраїнське обговорення президентських конституційних ініціатив.

Українство завзято поговорило про педофілів та свинячий грип. Разом із тим під новий рік був створений, зі слів Президента України – «народний проект конституції».

Також, за словами Віктора Ющенка: «більшість громадян, виступаючи за оновлення Основного Закону, висловили головну думку: подальші перетворення в Україні та європейський вибір потребують ефективної системи державного управління».

Далі, більше. Одна за одною посипалися заяви Віктора Януковича, Віктора Медведчука і знову ж таки Віктора Ющенка про необхідність запровадження в Україні «президентської моделі влади». Інакше кажучи, про повернення до системи управління часів Леоніда Кучми, через відновлення дії Конституції України 1996 року.

Виходить так. Усі конституційні «інновації», що пропонуються народу, причому із абсолютно протилежних політичних таборів, зводяться до одного – чергового з’ясування хто генералісімус, хто найголовніший: президент, прем’єр-міністр чи парламент? Громадянам вперто нав’язується «головна думка», що золотий ключик українського щастя – ефективна влада, криється у розподілі повноважень в середині самої цієї влади.

Це у корені хибні орієнтири. Можна скільки завгодно переконувати громадян у перевагах тої чи іншої «нової» моделі організації державного управління: президентської, парламентської чи змішаної. Далі пустопорожніх обіцянок та нових протистоянь у владі такі теревені не приведуть.

Громадянам України потрібні гарантії – переконливі, конституційно закріплені гарантії ефективності нової системи влади. Гарантії відповідальності уряду і держави перед народом і громадянином. Гарантії прямого та повсюдного впливу громадян на усі важливі процеси, що відбуваються в країні. Гарантії здійснення та захисту прав людини і громадянина в Україні. Гарантії, що будь-який новий законодавець, новий уряд чи президент будуть працювати виключно на користь людям.

Демократичній системі державного управління має передувати система дієвих конституційних гарантій належного здійснення цього самого управління та непорушності народовладдя. Це єдиний правильний шлях до створення і прийняття справді нового Основоположного Закону – Народної Конституції, в інтересах усього Українського Народу. Перелік, форма та зміст таких гарантій повинні стати темою окремої серйозної громадської дискусії, темою справжнього всенародного обговорення.

Нинішня Конституція Франції, у тій її частині, що називається «Декларація прав людини і громадянина», стверджує: «неуцтво, забуття прав людини або зневага до них є єдиною причиною суспільних лих та корупції урядів». В Україні виявляється усе навпаки. Судячи зі слів вітчизняних політиків в Україні завжди винна сокира, але не кат.

Всеукраїнське Об’єднання «Народна Конституція» виступає за внесення до Конституції України нового українського права – права на спротив пригнобленню – права народу на повстання.

Спротив пригнобленню – є природнім та невід’ємним правом людини і громадянина. Це право є крайньою та вимушеною, проте – основною гарантією здійснення усіх інших прав людини. Також це право можна розглядати як основну гарантію відповідальності уряду і держави перед народом і громадянином. Принаймні, саме так спротив пригнобленню розуміють громадяни країн Європи. Тієї Європи, до якої обіцяють долучити Україну переважна більшість українських політиків. Ключове слово – розуміють. Цивілізована нація – освічена нація. Тож скромність в обговоренні Основного Закону явно зайва.

Неуцтво пригнічує і принижує. Користуватися чужим неуцтвом, щонайменше – лукавство. Людям потрібні знання, аби приймати правильні рішення. Покласти край свавіллю в Україні може лише той Закон, що пройде від серця до серця, від мізків до мізків кожного українця. Тільки за таких умов і саме такий Закон стане справді Народною Конституцією – Основоположним Законом, який буде кому виконувати і буде кому захищати.

Народна Конституція – це конституція прийнята народом – це конституція гарантій для Українського Народу. Народна Конституція – це абсолютний пріоритет прав людин і повноважень громадянина. Народна Конституція – це право народу змінювати або скасовувати будь-які форми державного управління, припиняти повноваження парламенту, уряду, президента, якщо їхня діяльність є згубною для людей і держави. Народна Конституція – це право народу на повстання.

Право народу на повстання – це справжній Закон Свободи вільної козацької нації.

Всеукраїнське обговорення скінчилося. Хай живе всенародне обговорення. Конституція – це надто серйозно, аби довіряти її політикам.

Київ – 10 січня 2010 р.

В. І. Мурачов
Голова Всеукраїнського Об'єднання «Народна Конституція»

Заява ВО «Народна Конституція» про право народу на повстання
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 1
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 2

Міжнародний білль про права людини
Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори

Озброєна Америка: Портрети власників зброї у себе вдома
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

Народна Конституція: дорога віслюків чи гра в доміно. Частина 1
Народна Конституція: дорога віслюків чи гра в доміно. Частина 2
Народна Конституція: дорога віслюків чи гра в доміно. Частина 3

{ 5 Комментариев }

Право на повстання - право на восстание. Дайджест 2

Aк-Мурза 31.12.2009 в 20:32

ООН признает правомерность восстания, но лишь при вполне определенных условиях, которые можно назвать условиями правомерности восстания. К таковым относятся следующие обстоятельства: 1) наличие в государстве, где произошло восстание, тирании и угнетения; 2) наличие у повстанцев специальной цели в виде устранения тирании и угнетения; 3) отсутствие в правовой системе государства эффективных и доступных для народа правовых средств для устранения тирании и угнетения. Право на восстание. Александр Эрделевский.

Было бы непростительной ошибкой определять политическую власть, как грубую физическую силу: кто палку взял, тот и капрал. Государственник Николай Устрялов как-то заметил по этому поводу : "Палку" должны ведь держать живые люди, "штыки" тоже умеют думать и чувствовать. Когда нет опоры в душах, ни штыки, ни тюрьмы, ни прочие безжизненные предметы не создадут и не охранят власти.Право на восстание. Юрий Солозобов.

Приведем в подтверждение несколько подзабытое высказывание средневекового мыслителя Фомы Аквинского: «Тираническое правительство несправедливо, ибо оно стремится не к общему благу, а к частному благу того, кто правит… и поэтому восстание, поднимаемое против такого правительства, не имеет мятежного характера». Право на восстание – 2. Юрий Солозобов.

Раб имеет право на восстание. Ни в одной священной книге не сказано, что человека, подобие Божие, можно превращать в корову или трактор. Восстав, раб возвращает себе человеческое достоинство. Вос-стание – вос-становление себя как человека. Если в роли угнетателя-рабовладельца выступает государство, значит, человек должен восстать против государства. Право на восстание. Владимир Абель.

В 19 веке, знаменитый русский юрист Анатолий Федорович Кони в диссертации "О праве необходимой обороны" писал: "Народ, правительство которого стремится нарушить его государственное устройство, имеет в силу правового основания необходимой обороны право революции, право восстания". Мужской разговор с диктатурой. Владимир Абель.

Разумеется, право на восстание должно быть зафиксировано в основном законе любой нормальной страны. И вовсе не для того, чтобы граждане с легким сердцем могли бузить по малейшему поводу. Они в обычной ситуации и не будут - вспомним, 80% населения всегда есть ведомая масса, интересы которых сводятся к удовлетворению самых примитивных интересов. Право граждан на восстание – показатель наличия нации. Александр Роджерс.

Любимый вопрос, который Путин задавал всем, кто приходил к нему с новыми, обычно аморальными, предложениями, был: "А это законно?". Ну что ж, по мнению Путина можно совершать любой аморальный поступок, если он выглядит законно в рамках написанного часто самими преступниками законодательства. Право на восстание. Сергей Зайков.

Так что страх, который проглядывает в словах чиновника РПЦ МП, понятен. Саму мысль о покушении на власть нужно осудить, да. Вот только поможет ли? Можно ли отменить право на восстание. Кирилл Лодыгин.

Власть, настолько обнаглевшая, что вытирает ноги о собственный народ, должна получить сдачи хотя бы от части этого народа — как было, кстати, и у нас, во времена «Украины без Кучмы». Народ имеет право на восстание, право хотя бы на битье нескольких оконных стекол в банке, финансирующем такую власть, и витрин в некачественной забегаловке, создающей иллюзию благосостояния у бедного и униженного режимом народа… Осколки слёзы, или Право на восстание. Дмитрий Десятерик.

Мы находимся на пороге социального взрыва. Во все времена народ обладал одним исключительным правом – правом на восстание. Как только "верхушка" полностью утрачивала адекватность, ее сносили. Бути чи не бути Україні. Віталій Помазанов.

Люди, стоящие во главе страны, являются не государственной, а бизнесовой элитой. В лучшем случае ее можно назвать правящим классом. Причем, классом антинародным. Сосредоточив в своих руках все ресурсы, они используют их исключительно для личного обогащения, ведут себя именно так, как и следует "бизнесюкам". Право на повстання. Віталій Помазанов.

Народна Конституція – це конституція прийнята народом і це конституція гарантій для Українського Народу. Народна Конституція – це право народу змінювати або скасовувати будь-які форми управління, припиняти повноваження парламенту, уряду, президента, якщо їхня діяльність є згубною для людей і держави. Народна Конституція – це, насамперед, права людини і повноваження громадянина. Народна Конституція – це право народу на повстання. Право народу на повстання – це справжній Закон Свободи вільної козацької нації. Заява Всеукраїнського Об’єднання «Народна Конституція» про гарантії для Українського Народу. Вадим Мурачов.

Парис. Санкюлот. Фригийский колпак. /sarmata.livejournal.com

Право на повстання  право на восстание. Дайджест 1

Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание
Заявление ВО «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Музыка: La Marseillaise

Право на повстання - право на восстание. Дайджест 1

Aк-Мурза 01.12.2009 в 20:36

Необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року.

Первинним джерелом влади в такій системі є суспільство. Неефективна система влади розглядається громадянами як невдалий контракт, і може бути ними же і переукладений. Влада десакралізована і оцінюється виключно з позиції ефективності менеджменту. Виникнення конкурента на владу в такій системі заохочується – як можливість знайти більш ефективного менеджера. При блокуванні процесу зміни (узурпація влади) – право на повстання в такій концепції виглядає цілком природнім. Status quo влади проти суверенітету народу. Орест Друль.

Суспільство також має природне право на захист від узурпації влади. Найдієвішим механізмом такого захисту є право відкликання влади народом. Коли ж немає реальних механізмів відкликання або зміни влади, народ має законне право на повстання і розв’язання проблеми збройним шляхом. Про це право писали ще перші філософи-енциклопедисти напередодні Великої французької революції. Природне право. Олег Романчук.

Проект Конституції від 26 жовтня 1993 року надавав настільки широку свободу і настільки відверто утверджував пріоритет громадянського суспільства над державою, що в статті 12 закріпив право громадян «чинити опір і перепони будь-кому, хто здійснює спробу насильницької ліквідації української державності, конституційного ладу, встановленого цією Конституцією, порушення територіальної цілісності чи чинить дії, спрямовані на захоплення державної влади». Фактично за суспільством закріплювалося право на повстання. Через терни до громадянського суспільства. Олексій Толкачов

Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность. Декларация прав человека и гражданина. Из Конституции 24 июня 1793 г. Свобода. Равенство. Права человека. Просветительская группа по правам человека. «Мемориал».

Конституции, принятые в последние десятилетия, стали закреплять право на сопротивление, которое стало более «компактным» и потеряло свой революционный оттенок. Статья 21 Конституции Португалии 1976 г. установила: «Каждый пользуется правом оказывать сопротивление любому приказу, который наносит ущерб его правам и свободам и их гарантиям, а также применять силу для отпора любой агрессии, если невозможно обратиться к представителям власти. Конституционное право зарубежных стран.

Если правитель не оправдывает доверия, люди имеют право и даже обязаны перестать ему подчиняться. Иначе говоря, люди имеют право на восстание. Два трактата о государственном правлении. Джон Локк.

С другой стороны, присутствие права на демократическое восстание в конституциях США, Германии, Чехии, Словакии, Литвы и некоторых других стран является впечатляющим свидетельством того, что главные приоритеты конституции на самом деле принадлежат не столько государству, как долгое время было принято считать в традиционной теории конституционного права, сколько гражданскому обществу и его характерным "хаотическим" субъектам. Эссе о политике. В. Речицкий

Осмысленность понятий «беззаконие» и «неправомерное использование власти» влечет за собой требование определенных политических прав. В случае, если лица, находящиеся у власти, используют ее незаконно или неправомерно, подданные (народ) имеют право взять верховную власть в свои руки и либо изменить форму правления, либо сохранить ее и передать власть в другие руки. Три понятия свободы. В. В. Кудрявцев.

Преступная деятельность государства предоставляет моральное и юридическое право народу на восстание, о чем сказано в Декларации прав человека, принятой ООН. Однако ни одна политическая партия Украины не поднимает проблем государственной важности — утверждения и обеспечения прав и свобод человека, необходимости административной реформы. Это характеризует уровень компетентности политиков. Мы имеем право на восстание. В. Середа.

Україна – на колінах. Українці – принижені і розгублені. Довіра до будь-якої влади розтоптана на роки вперед. Наскрізь по країні гуляє-розгулює беззаконня і свавілля нового українського "панства". Століттями омріяна Українська Держава вже давно нагадує м’ясорубку: людських життів, ідей, прагнень, сподівань, віри у справедливість і Закон. Заява Всеукраїнського Об'єднання "Народна Конституція" про право народу на повстання. Вадим Мурачов.

Паріс. Скитські воїни. Фрігійський ковпак. /ru.wikipedia.org

Право на повстання – право на восстание. Дайджест 2

Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание
Заявление ВО «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Музыка: La Marseillaise

Заявление Всеукраинского Объединения «Народная Конституция» о праве народа на восстание

Aк-Мурза 01.11.2009 в 11:35

Конституционный процесс, с таким большим трудом начавшийся «выплясывает» на месте. Всеукраинское обсуждение конституции скорее напоминает имитацию, в лучшем случае – политзанятие или политинформацию советского пошиба, к тому же организованные не лучшим образом. Широкая общественная дискуссия на тему конституционных изменений просто отсутствует. |читати українською|

Очевидно, украинцы крайне разуверены во власти, следовательно, достаточно слабо реагируют на любые властные инициативы, не без основания считая их очередным обманом. Разуверены, это ещё мягко сказано. У многих добропорядочных граждан Украины при одном упоминании об украинской политике и о большинстве отечественных политиков взникает, как минимум, чувство отвращения.

Можно констатировать, что нынешний конституционный процесс и украинство существуют, без преувеличения, в параллельных мирах. При этом подавляющее большинство политических сил в Украине сознательно вредят, саботируют – игнорируют, замалчивают тему конституционной реформы в целом.

Ярким примером этого является недавний отказ Верховной Рады направить на рассмотрение Конституционного Суда все без исключения, на всякий случай, имеющиеся в парламенте проекты изменений Конституции Украины. По-видимому, господ депутатов все устраивает. Народные избранники просто не желают, да и собственно не в состоянии что-либо изменить.

Между тем. Украина – на коленях. Украинцы – унижены и растеряны. Доверие к любой власти растоптано на годы вперед. Насквозь по стране гуляет-розгуливает беззаконие и своеволие нового украинского «барства». Веками выстраданное Украинское Государство уже давно напоминает мясорубку человеческих жизней, идей, стремлений, надежд, веры в справедливость и закон.

Жить в хаосе беззакония, искривления закона становится всё нестерпимее. Да. Украине нужен закон – новый закон. Украине нужна новая конституция. Однако, еще больше украинцам необходимо убеждение в том, что данный закон действительно будет народным – справедливым для всех и каждого, а также действенным – способным реально защитить всех и каждого.

Сегодня президентские конституционные инициативы предлагаются к всеукраинскому обсуждению как «народный проект конституции», но назваться еще не значит соответствовать.

Народность определяется закрепленными в конституции правами человека и гражданина, но в первую очередь – уровнем влияния граждан на реализацию Основного Закона, имеющимися реальными конституционными механизмами прямого, непосредственного участия граждан в осуществлении и защите конституции, в осуществлении и защите своих прав и свобод.

Другими словами, Народная Конституция – это право и обязанность гражданина осуществлять и защищать закон – свои права и свободы, особенно тогда, когда государство не в состоянии этого сделать или тогда, когда государство само становится нарушителем закона.

Именно эффективная защита прав человека и гражданина, а также обеспечение прямого, непосредственного участия граждан в осуществлении и защите своих прав и свобод должны стать краеугольным камнем новой – Народной Конституции Украины.

Предлагаем внести в Конституцию Украины новое право – право народа на восстание – право на сопротивление тирании и угнетению как основную гарантию осуществления и защиты прав человека и гражданина в Украине.

Предлагаем вынести на всеукраинское обсуждение, а дальше на всеукраинский референдум вопрос закрепления в украинском законодательстве права народа на восстание как нормы прямого действия.

Право на демократическое восстание хорошо известно в мире. Закрепление такого права является свидетельством того, что главные приоритеты государства в действительности принадлежат не государственному аппарату – чиновникам, но народу – гражданам страны.

«Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из прочих правам человека. Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его святейшее право и неотложнейшая обязанность». Декларация прав человека и гражданина 1793 г.

«Весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели использовать свое право упразднять правительственные формы, ставшие для них привычными. Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа». Декларация независимости США в 1776 г.

«Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения». Всеобщая декларация прав человека, принятая и провозглашенная резолюцией 217 A (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.

Народная Конституция – это, в первую очередь – право народа на восстание – право на сопротивление тирании и угнетению – священное право на достоинство. Для Украины такое право чрезвычайно актуально. Это право является действительно универсальной гарантией осуществления и главное – защиты всех прочих прав человека и гражданина.

Конечно, само по себе право на восстание не панацея, но то крайнее – народное средство, тот предохранитель, который обязательно будет работать. Это в конечном итоге такой желаемый для государства гражданский консенсус – общая обязанность, общее право, общая ответственность за свободу, за достойную жизнь для каждого украинца и для всего Украинского Народа.

Право народа на восстание – это настоящий Закон Свободы вольной казацкой нации.

Киев – 01 ноября 2009 г.

В. И. Мурачов
Председатель Всеукраинского Объединения «Народная Конституция»

Читать больше

Заявление ВО «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 1
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 2

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 1
Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 2
Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 3

Заява Всеукраїнського Об'єднання «Народна Конституція» про право народу на повстання

Aк-Мурза 01.11.2009 в 10:58

Конституційний процес, з таким великим трудом розпочатий, наразі, «витанцьовує» на місці. Всеукраїнське обговорення конституції радше нагадує імітацію, у кращому випадку – політзаняття чи політінформацію радянського штибу. До того ж організовані не кращим чином. Широка громадська дискусія на тему конституційних змін просто відсутня. |читать по-русски|


Очевидно, українці вкрай зневірені у владі, відтак, досить слабко реагують на будь-які владні ініціативи, небезпідставно вважаючи їх черговим обманом. Зневірені, це ще м’яко сказано. У багатьох добропорядних громадян України при одній згадці про українську політику та про більшість вітчизняних політиків виникає, щонайменше, відчуття огиди.

Треба констатувати, що нинішній конституційний процес та українство існують, без перебільшення, у паралельних світах. При цьому, переважна більшість політичних сил в Україні свідомо шкодять, саботують – ігнорують, замовчують тему конституційної реформи загалом.

Яскравим прикладом цього є недавня відмова Верховної Ради направити на розгляд Конституційного Суду усі без винятку, про всяк випадок, наявні у парламенті проекти змін до Конституції України. Мабуть, панів депутатів усе влаштовує. Народні обранці просто не бажають та й власне не спроможні щось змінити.

Тим часом. Україна – на колінах. Українці – принижені і розгублені. Довіра до будь-якої влади розтоптана на роки вперед. Наскрізь по країні гуляє-розгулює беззаконня і свавілля нового українського «панства». Століттями омріяна Українська Держава вже давно нагадує м’ясорубку людських життів, ідей, прагнень, сподівань, віри у справедливість і закон.

Жити у хаосі беззаконня, викривлення закону стає все нестерпніше. Так. Україні потрібен закон – новий закон. Україні потрібна нова конституція. Проте ще більше українцям потрібне переконання у тому, що цей закон справді буде народним – справедливим для усіх і кожного, а також дієвим – здатним реально захистити усіх та кожного.

Сьогодні президентські конституційні ініціативи пропонуються до всеукраїнського обговорення як «народний проект конституції», але назватися ще не значить бути.

Народність визначається закріпленими у конституції правами людини і громадянина, але найперше – рівнем впливу громадян на реалізацію Основного Закону, наявними реальними конституційними механізмами прямої, безпосередньої участі громадян у здійсненні та захисті конституції, у здійсненні та захисті своїх прав і свобод.

Іншими словами, Народна Конституція – це право та обов’язок громадянина здійснювати та захищати закон – свої права і свободи, особливо тоді, коли держава неспроможна цього зробити або тоді, коли держава сама стає порушником закону.

Саме ефективний захист прав людини і громадянина, а також забезпечення прямої, безпосередньої участі громадян у здійсненні та захисті своїх прав і свобод мають стати наріжним каменем нової – Народної Конституції України.

Пропонуємо внести у Конституцію України нове право – право народу на повстання – право на спротив тиранії і пригнобленню як основну гарантію здійснення та захисту прав людини і громадянина в Україні.

Пропонуємо винести на всеукраїнське обговорення, а далі на всеукраїнський референдум питання закріплення в українському законодавстві права народу на повстання як норми прямої дії.

Право на демократичне повстання є добре відомим у світі. Закріплення такого права є свідченням того, що головні пріоритети держави насправді належать не державному апарату – чиновникам, але народу – громадянам країни.

«Спротив пригнобленню є наслідок, що витікає з інших прав людини. Коли уряд порушує права народу, повстання для народу і для кожної його частини є його найсвятішим правом та невідкладним обов’язком». Декларація прав людини і громадянина 1793 р.

«Весь досвід минулого підтверджує, що люди схильні зносити пороки до тих пір, поки їх можна терпіти, ніж використовувати своє право скасовувати урядові форми, що стали для них звичними. Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, скидання такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу». Декларація незалежності США 1776 р.

«Необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення». Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р.

Народна Конституція – це, насамперед – право народу на повстання – право на спротив тиранії і пригнобленню – священне право на гідність. Для України таке право є надзвичайно актуальним. Це право є справді універсальною гарантією здійснення і найголовніше – захисту усіх інших прав людини і громадянина.

Звичайно, саме по собі право на повстання не панацея, але той крайній – народний засіб, той запобіжник, який обов’язково буде працювати. Це зрештою такий бажаний для держави громадянський консенсус – спільний обов’язок, спільне право, спільна відповідальність за свободу, за гідне життя для кожного українця та для усього Українського Народу.

Право народу на повстання – це справжній Закон Свободи вільної козацької нації.

Київ – 01 листопада 2009 р.

В. І. Мурачов
Голова Всеукраїнського Об’єднання «Народна Конституція»

Читати більше

foto: razom.org.ua

Заява ВО «Народна Конституція» про гарантії для Українського Народу
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 1
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 2

Міжнародний білль про права людини
Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори

Озброєна Америка: Портрети власників зброї у себе вдома
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал

Народна Конституція: дорога віслюків чи гра в доміно. Частина 1
Народна Конституція: дорога віслюків чи гра в доміно. Частина 2
Народна Конституція: дорога віслюків чи гра в доміно. Частина 3

Музыка: Не спи моя рідна земля (Мандри)

Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 3

Aк-Мурза 23.09.2009 в 12:00

Неуверенность Ющенко в начале года, к концу года сменилась стремительной политической атакой.

К такой динамике развития политических событий основные оппоненты Ющенко оказались явно не готовы. Они вынуждены догонять, навёрстывать «проигранное» время. Всё второпях, впопыхах, всё спешим куда-то, поспешаем, всё торопимся зачем-то…

Конституция, как и предполагалось, становиться главным камнем преткновения. И на поверку, ни ПР ни БЮТ не имеют своих вариантов Конституции.

Они оказывается - голодранцы?!

Три ха-ха два раза. Как всегда выручают коммунисты. Верные ленинцы уже поспешили напомнить, что они таки были первыми.

Кто бы сомневался. Гамадрилы тоже категорически всегда успевают раньше всех. Только вот иным левым на самом деле абсолютно не важно куда и зачем спешить. Главное всегда и везде быть первыми. Главное - создать очередь.

Относительно их конституционных предложения, знаю, что они наверняка и всенепременно дождутся своих исследователей - историков, архивариусов, возможно, даже лингвистов. Коммунисты ведь всегда далеко впереди, очень далеко, где-то впереди планеты всей - практически в космосе.

На грешной земле - Янукович. Главный оппозиционер страны. Ничего внятного до сих пор из себя не изрёк. Наверное после последней партии склеивает разбитые костяшки, сосредотачивается.

Последнее время начал уверять народ, что у него хорошее зрение, слух и доброе сердце. Всевидящий и всеслышащий значит. Так бывает. Явно компенсаторное явление при ухудшении обоняния или, например, памяти.

Нужно подождать. Лидер «управляющей оппозиции» мужчина организованный. Сначала будет посещение обители. Далее, аки истинно православному русскому человеку: надобно сперва перекреститься, чтобы потом ударить в морду. Сильно и профессионально.

Короче говоря, подождём, что скажет Герман.

Лисья позиция в вопросе конституции у Тимошенко. Она, безусловно - за новую конституцию, но позже. Сперва, по её мнению, надо посоветоваться с народом по ключевому вопросу: кто лишний для страны - президент или премьер?

Ея соратник по «правящей коалиции» Томенко не устаёт заявлять, что Основной Закон должен приниматься только Радой и пугает избранных возможностью принятия оного в обход парламента.

Тем самым, Томенко пытается создать классическую парламентскую фронду против президента, раздувая конфликт подходов в вопросе легализации Конституции.

«Фрондёрский» подход действительно опасен. Поскольку такая бравада может привести к неожиданному и неприятному результату - противопоставлению парламента народу. Люди не жалуют избранных.

Если избранные - против, значит граждане - за.

В любом случае, ни к чему хорошему это не приведёт. Любой парламент больше склонен бездействовать или договариваться, нежели воевать. Наша Рада, господин «фрондёр», не исключение.

Юлия Владимировна желают сыграть беспроигрышно. В случае избрания президентом - упразднить должности премьера. Если «всё пропало», оставаясь премьером - баламутить людей необходимостью ликвидации должности президента.

Вывод один-одинёшенек: ни о какой Конституции в интересах народа и государства в исполнении БЮТ речи быть никак не может ни сегодня, ни завтра.

Пока суд да дело, Ющенко «подливает масло в огонь», заявляя о готовящихся пяти коварных сценариях по срыву всенародного обсуждения. Умиляет, что информацию об этом он почерпнул из писем неравнодушных граждан.

Наблюдая практику Тимошенко, не удивлюсь, если со временем мы услышим и увидим «полные сакральные тексты десяти проклятий нечистому закону Ющенко». Также узнаем, что количество запятых в этом проклятом законе равно числу пи.

В пылу президентской кампании рассчитывать на конструктивную критику не приходиться.

Удивляет другое. Впереди на всех парах мчащегося «президентского паровоза» постоянно мелькает «дрезина» Яценюка!

Президент только лишь замыслиться о конституционном референдуме, Яценюк уже инициирует свой: «в защиту права граждан формировать власть».

Президент заявит только лишь о возможности референдума по результатам всенародного обсуждения. Яценюк уже подписи собирает под своим всеукраинским. То есть, ключевое слово - референдум.

Получается, как в начале года Гриценко, так со средины года уже Яценюк беспокоится одиночеством президентских конституционных инициатив (юридические коллизии - дело тонкое). Много суеты, Арсений Петрович. Много спешки и суеты, однако…

Гриценко. «Первый непроходной». Иначе говоря, первый среди лузеров, значит – фартовый? Прикольно. Особенно прикольная просьба к народу - помочь деньгами. Непроходному!? Странные инвестиции в собственный голос.

Любопытно. Гражданская Позиция это что? Проект гражданского самоудовлетворения? Новая украинская страница «Камасутры»? И с символикой ГП – ладошкой, как-то так эдак некрасиво получается… Держи себя в руках? Короче, автора в студию. Да. Интересно.

Литвин - спикер. Тоже просит. За всех и у всех. Среди прочего, просит Раду рассмотреть все зарегистрированные конституционные законопроекты, естественно, по мере поступления. То есть - по очереди. Угадайте, кто первый?

Крім вже названих, є ще «Національна Конституція» від ВО «Свобода». Проте, наразі - це наше туманне майбутнє…

Тягныбок выступает категорически за всенародное обсуждение и не прочь поучаствовать в этой процедуре своим вариантом Конституций. Кстати, коммунисты тоже хотят. Почему бы нет? Все имеют полное право. Кульбиты единовремия: будущее и прошлое сегодня.

Теперь, наконец, о главном. Кто станет следующим Президентом Украины, меня лично волнует, но очень мало. Кого бы не избрали, в условиях нарастающего экономического кризиса, любой избранник или избранница - камикадзе.

Важно другое. Насколько эффективной будет пропагандистская кампания по вопросу Конституции. Ещё важнее, насколько «зацепит» тема Конституции украинское общество.

Во всём этом мерзком зловонии украинской политической кухни радует лишь одно. Тема Закона – Основного Закона, преодолела экспертную клоаку и вот-вот выйдет в люди.

Политические обстоятельства вынуждают власть имеющих к взаимодействию с народом.

К слову, если Ющенко в раже своих «атак» попытается «послезавтра» таки навязать стране свою Конституцию - это будет его политической смертью. Сейчас президент «на коне». Но всегда есть завтра. Повторю, в любом деле, главное - вовремя остановится. Много сладкого - приторно.

Завтра будет завтра. Сегодня же надо пожелать всяческих успехов в делах и крепкого здоровья Ульянченко Вере Ивановне. Да, да. Вере Ивановне – главе президентского секретариата. Волею судеб именно ей выпал жребий стать первой учительницей Конституции в Украине.

Конечно, есть директор. Но, в общем и целом, он свою работу уже выполнил. Методичка написана. Указ есть. Пора преподавать. Кстати, именно с преподавательской деятельности начался путь Ульянченко во власть.

Учитывая нынешнюю должность у Веры Ивановны явный педагогический талант.

Первый урок - важный урок. На первом уроке либо напрочь отбивается, либо наоборот добавляется желание учиться. Учиться ведь никогда не поздно. Просвещение народа - дело хорошее. И хорошее имя - Вера. В самый раз. В тему. Символично.

При этом следует понимать: успех народного похода Конституции Ющенко - это победа Ющенко на президентских выборах. Провал - это проигрыш. Пока всё складывается более-менее удачно. Дело за малым - за реализацией.

Любой Закон останется пустой бумажкой если его никто не будет исполнять и некому будет его защищать. Поэтому, чем больше граждан примут участие в создании Закона, воспримут его как свой жизненный ориентир, тем больше шансов, что этот документ заработает.

Когда от сердца к сердцу каждого Гражданина Украины прочной, связующей нитью пройдёт Закон, тогда родится новая мировая украинская политическая нация.

Закон как основа сосуществования и взаимопонимания, соучастия и сопричастности. Основа жизнедеятельности, миропознания и мировосприятия. Закон как объединяющее начало.

Очень сомневаюсь, что какой либо из написанных сегодня вариантов Конституции способен объединить Украину, в том числе, президентский.

С другой стороны, сама мысль об объединении - объединяет. Всему своё время.

Пока, похоже, «від серця до серця» полным ходом идёт «отпевание» Тимошенко? На сленге музыкантов, если память не изменяет, это называется - «лабать жмура»?

Украина стремится быть свободной страной. Свобода – это в первую очередь ответственность. Конституция - это в первую очередь гражданский консенсус.

Консенсус! Гражданское согласие - а не предвыборная технология.

«Общественная свобода есть не что иное, как пунктуальное соблюдение общественных законов, справедливых и равных для всех». Карло Джузеппе Бота (1766-1837), итальянский историк.

В основе общественной свободы - осознанная обществом потребность и стремление к установлению справедливого Закона.

Когда именно мы сможем дойти и дотянуться до нашей законной морковки зависит во многом от нас самих. Хочется верить - скоро.

Пока же доброго пути тебе - тема Закона.

Аqua currit et debere currere ut currere solebat - вода течет и должна течь, ибо она привыкла течь.

Процесс пошёл. Всё ещё только начинается.

Такой вот получился «Манифест Народной Конституции» от народа. Или может молитва за избранных?

Может и так.

В висках лишь отстукивает кем-то когда-то брошенная фраза: «не спеши, а то успеешь».

На войне, как на войне…

Вадим Ак-Мурза, сентябрь 2009 (к новолетию)

Господи, аще которую молитву без внимания причитал и рассеялся в помыслах: прости и спаси мя по милости Твоей.

Прошу считать эту публикацию посильной лептой автора в дело всенародного обсуждения конституционных инициатив Президента Украины Ющенко В.А. Конституционных предложений КПУ, ВО «Свобода», Гриценко А.С., Яценюка А.П., ПР и БЮТ.

ak-murza.hiblogger.net

 

Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 1
Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 2

Заявление ВО «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа
Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 1
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 2

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Настроение:сontra spem spero

Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 2

Aк-Мурза 22.09.2009 в 17:35

В средине мая Ющенко отправил в отставку Балогу и ситуация преобразилась.

В начале июня, накануне светлого праздника Святой Троицы, тайное становиться явным. Милостью избранных, граждане получили возможность ознакомится с Конституцией ПР и БЮТ.

На следующий день, на Святую Троицу, Янукович заявляет о прекращении ПР переговорного процесса с БЮТ. Основная причина: несогласие с выборами президента в парламенте.

В одночасье «всё пропало», лопнуло как мыльная бу-булька. «А город подумал - ученья идут».

Само собой, адекватно - крайне негативно на перспективу дерибана отреагировали общественность и СМИ. Дорогого стоит такая констатация – само собой. Может, не всё так радужно. Может, поспешаю. Но пока это факт. И он не может не радовать.

Идея, раз возникши, дальше продолжает жить своей собственной жизнью. Идея междусобойчика не исключение. Она проста и понятна, а значит привлекательна.

Подобные идеи будет возникать, увы, неоднократно, в нашей блуждающей звезде - в Украине. Причём в самых разных политических конфигурациях…

666 wip-избранных - это дерибан. 46 миллионов граждан - это профанация.

Никоим образом не хочу представить Ющенко невинной жертвой чьих-то злых умыслов. Поделом. Заслужил. Впредь, может быть будет аккуратней в выборе своих подчинённых и партнёров. Будет доверять, но проверять и перепроверять.

Но страна стояла на гране катастрофы. И в этом определённо есть значительная доля вины президента. По большому счёту, в нашей, мягко говоря, не обустроенной Украине вина президента уже в том, что он президент. И это правильно. «Назвался груздём - полезай в кузов».

Основной вывод очевиден: избранные больше не способны договариваться. При этом так и хочется прокричать: слава трусости и жадности, слава доверию во все глаза!

Предполагаю, что у Януковича были свои личные основания отказаться от выборов себя в парламенте. Тем не менее со всех сторон это очень правильное решение. Главное, вовремя остановиться.

Пока в Украине есть всенародно избираемая должность руководителя страны, в Украине есть - государство.

Эту истину о всенародно избранном нужно помнить как «Отче наш».

Если завтра, каким-то чудом, Президентом Украины изберут Владимира Владимировича Путина. Послезавтра он станет самостийником и свидомитом. А ещё через неделю убедительно докажет, что Россия не Украина.

В Кремле это хорошо понимают. Сам по себе нашенский дерибан кремлёвским мало интересен. Это лишь кость, приманка, попросту - банальная взятка для наших избранных.

Главный интерес Москвы во всём этом сговоре - сконцентрировать всю полноту власти в Украине в украинском парламенте. В цепких ручках избранных. Оставив за президентом лишь функции свадебного генерала. И тогда Украина стала бы ручная.

Весь этот пересказ недавних политических событий был, в том числе, для того, чтобы ещё и ещё раз заявить: противно, противно, противно.

Трижды противно осознавать, что почти вся наша «старшина» ведёт себя как дешёвая уличная девка.

Временщики, погрязшие в междоусобицах. Подёнщики. Ради сиюминутной выгоды всегда и на всё готовые. Жалкие рабы обстоятельств и собственных безудержных желаний. Озлобленные и ожесточённые, неприкаянные - несчастные души… Одно слово - избранные.

«Хай у мене хата згорить, аби у сусіда хата та ще й комора». Того глядишь все останемся на пепелище. Может сначала господа отпустят заложников – граждан Украины. Дальше, как положено: «в живых остаться должен только один».

Алчность, гнев, гордыня, зависть, похоть, праздность, чревоугодие – «джентельменский набор» современного украинского политика.

Самонадеянные глупцы:

Вы серьёзно думаете, что ваши дети смогут охранить таким тяжким трудом вами «наколядованое»? Внимательнее присмотритесь к своим чадам. Они ли в состоянии будут противостоять «генералам песчаных карьеров»? Беспощадным, злым и голодным «детям улицы», получающим сейчас благодаря вам настоящее - ваше воспитание. Сегодня - детям. Завтра - беспредельщикам, которые обманом или силой отнимут у ваших кровных детей всё. Хорошо если оставят им жизнь. Не обольщайтесь. Ваши дети значимы пока значимы вы. Здесь и сейчас. А завтра. Что будет завтра? Ведь давно уже выросли те деревья из которых будут сделаны для вас гробы. По-настоящему защитить ваших детей и ваши деньги может только система. Новая, причём обязательно приемлемая для большинства сограждан  система. То, что в Украине сейчас – это беззаконие, где обречены все. Если вы не способны это изменить, хотя бы ради своих детей - не мешайте.

Современная украинская политика - это игра в домино. Смысл игры прост – «забить козла».

Это не английский бридж, французская баккара или германский похшвиль. И даже не русский дурак, тем более - не преферанс. Цель в этих играх - обыграть. У нас, повторюсь – «забить». Везде играют картами. Наши избранные - продолжают стучать-постукивать костяшками.

Похоже Верховную Раду пора переименовать в «национальную федерацию спортивного домино» и определить в сферу ответственности Министерства по делам семьи, молодёжи и спорта.

Яркая иллюстрация национальной игры в домино - недавние события, которые мы имели удовольствие наблюдать: Янукович и Тимошенко дружно, с огоньком «забивали» Ющенко.

Двумя годами ранее, Ющенко и Тимошенко также дружно «забивали» Януковича.

Любят и главное умеют наши политики «дружить против».Знают наверняка, как это делать правильно, по-настоящему - дружить против Украины. Методично добивая страну своими доминошными разборками.

Логично будет предположить, что на этот раз подошла очередь отгребать для Тимошенко. Очевидно в ПР решили, что потрепали президента достаточно. Пришла пора Януковичу дружить с Ющенко: лиха беда начало.

Как тут опять не вспомнить с чего собственно начиналась реализация плана «большого переворота» (дерибана). Почему это вообще стало возможным.

Начиналось, как водится, с «маленького переворотика». В январе произошло «переформатирование» до этого пропрезидентской депутатской фракции НУНС. Тем самым, Ющенко полностью утратил какое либо влияние на парламентскую коалицию, парламент и, разумеется, на правительство.

Именно так или почти так рождается предательство. Когда участники какого либо действа даже не представляют в каком спектакле они принимают участие. Не знают или не хотят знать кто на самом деле кукловодит и какие конечные цели постановки.

Забавно сейчас выглядят плакаты Народного Руха (фракция НСНУ Мартыненко): «З народом і для України»? Хорошенький подарочек Родине к 20-летию Руха готовили его «провідники».

Балога, наоборот. Спустя полгода после отставки вышел на люди с благой вестью. Они с Тимошенко опять друзья. Прочь обиды. Дальше идти по жизни нужно крепко взявшись за руки.

Удивительные метаморфозы. Прямо как в сказке «Красавица и чудовище». Или Амур и Психея из «Золотого осла» древнеримского писателя Апулея. Какая прелесть: не имей сто рублей, а имей сто друзей… в президентском секретариате.

Украинские политические группы представляемые Тимошенко, Ющенко и Януковичем - равносильны. Они не в состоянии победить друг друга.

Да это и невозможно. За долгие годы политического клинча они намертво приросли друг к другу. Стали одним целым. Уродливым, но единым политическим организмом. Естественным продолжением друг друга. Разве может твоя одна рука победить твою другую руку?

Они – «многоглавый дракон». Менее пафосно – «сиамские тройняшки».

Когда украинцам предельно надоест дальше наблюдать показательные самоистязания змия, тогда появится белый рыцарь на белом коне и одним взмахом небесного меча навсегда прекратит бессмысленное и от того столь мучительное существование лютого монстра.

Такая сказка в украинском изложении ещё только ожидает своих братьев Гримм

Реальность прозаичней. Актёры и администрация недавнего политического триллер-шоу «Ширка» известны. Персона художественного руководителя тоже не есть тайной. Мастера всегда легко распознать по почерку: грандиозный замысел, а в результате - пшик.

Не будем называть имён. Пусть останется неизвестным кукловодом: «мастером забить козла» или «мастером домино». И не будем его судить слишком строго.

Разве кто-то мог себе вообразить, что в самый разгар игры, один из наиболее «подогретых», ключевых игроков, вдруг поспешит долбануть по столу костяшками и радостно возопит: «ры-ы-ба-а, посчитаемся, я точно выигрываю»?! Что тут скажешь…

«Козла забить» не вышло.

Осталось лишь два вопроса. Ответы позволят сходу со стопроцентной точностью назвать имя будущего Президента Украины.

Вопрос к Турчинову: зачем Вам сейчас президент Тимошенко? Вопрос к Ахметову: зачем Вам сейчас президент Янукович? И риторическое замечание: разные бывают морковки.

Ющенко - оказался везунчиком. Выбраться из такого загона, далеко не каждому будет под силу. И сейчас политическая инициатива объективно на его стороне.

Украина помаленьку втягивается в обсуждение конституционных инициатив президента. Если к этому добавить, например, «ядерную» активность Ющенко на фоне его противостояния с Кремлём, вырисовывается достаточно мощная и убедительная избирательная кампания.

Всё получается очень даже интересно. Обращение Президента РФ Медведева к Президенту Украины Ющенко.

Указ Президента Украины о вынесении на всенародное обсуждении проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины».

Заявление Ющенко о необходимости пересмотра Будапештского меморандума. Потенциальная возможность проведения в Киеве саммита «ядерных гарантов» накануне президентских выборов.

Обращение интеллектуалов, политиков и общественных деятелей Украины по той же ядерной теме, что интересно, с подписью Кравчука (чутьё экс-президента общеизвестно, ему на ипподроме не было бы равных).

Неуверенность Ющенко в начале года, к концу года сменилась стремительной политической атакой...

Вадим Ак-Мурза, 22 сентября 2009 г.

ak-murza.hiblogger.net

Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 1
Народная Конституция: путь ослов или игра в домино. Часть 3

Заявление ВО «Народная Конституция» о гарантиях для Украинского Народа
Заявление ВО «Народная Конституция» о праве народа на восстание
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 1
Право на повстання - право на восстание. Дайджест 2

Международный билль о правах человека
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал

Настроение:сontra spem spero

Назад | Вперед