Регистрация  Забыли пароль?

ВСЕ О РЕЙДЕРСТВЕ В УКРАИНЕ

Мандатні рейдери


Уявіть: кожен із чотирьох з лишком сотень депутатів Верховної Ради може бути законодавцем.
Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, в команді якого я працюю, аналізує законопроекти на наявність в них корупційних ознак та індикаторів. Однак трапляється, що творчість народних обранців іноді навіть переходить рамки здорового глузду.
Ось, до прикладу, проект закону №5557 "Про підвищення рівня обороноздатності держави та соціального захисту громадян за допомогою застосування механізмів цивільної конфіскації".
Група депутатів-авторів цього документа вважає за необхідне вжити додаткових заходів щодо предмету законопроекту і пропонує дуже цікаві способи для втілення свого законодавчого "шедевру".
Проект закону включено до порядку денного Верховної Ради 3 жовтня 2017 року. У документі низка законотворців у складі Тетяни Чорновол, Андрія Тетерука, Максима Бурбака й Ігоря Алексєєва пропонують порівняно нову систему "механізмів громадянської конфіскації".
А саме – вилучати пропонується кошти в готівковій і безготівковій формі в національній та іноземній валюті, цінні папери, платіжні документи, банківські метали і дорогоцінне каміння, якщо їх вартість перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати.
Автори пояснюють, що забирати добро будуть тільки у нечесних на руку. Як і чим будуть вимірювати "чесність" заробленого – автори чомусь не деталізують
На додачу, "спеціальний режим конфіскації майна" запропоновано вводити ще до закінчення кримінального провадження. У цьому полягає головна небезпека. Виходить, що у потенційного підслідного заберуть усе ще до того, як суд доведе провину або ж виправдає цю особу.
Чи встигне підозрюваний довести законність права на власність – справа десята. Навіть, якщо потім виявиться, що він білий і пухнастий та не винен взагалі – повернути конфісковане навряд чи вдасться. Адже в законопроекті геть відсутня інформація про повернення конфіскованого, якщо слідство "припустить" можливу незаконність нажитого майна.
Позбавити власності, забрати і поділити – це, звісно, не новий підхід. Щось подібне вже було у більшовиків.
Такий законодавчий нігілізм – звичайно, штука весела. Але за умови байдужості експертного середовища може стати законом України.
Найкращим та найбільш дієвим запобіжником таких речей є громадська антикорупційна експертиза законопроектів та пильний нагляд за діяльністю "талановитих" законотворців.
Причому методологія громадського аналізу проектів законів та рішень органів місцевого самоврядування давно розроблена та загальнодоступна, за що велика подяка Центру політико-правових реформ.
 

Создано: antiraiderukr Открыть

«Коньяк Украины» нуждается в поддержке

«Коньяк Украины» нуждается в поддержке

78bbc9c469e64b578c7ef1ec60cba1b6.jpg

В ближайшее время на комитете ВР рассматриваться законопроект о возвращении действия льготной ставки акцизного налога для коньяков Украины, содержащие отечественные спирты, и доведение нормы содержания отечественных спиртов до 30% ( 100 % для марочных ) в готовой продукции.
 


Этот законопроект крайне важен для судьбы коньячной отрасли.
В Брюсселе зарубежные эксперты подчеркивали, что сохранить право наименование «коньяк Украины» будет просто абсурдно и невозможно, если мы планируем производить продукцию без единого грамма отечественного спирта.
В настоящее время на обсуждении в комитетах ВР находится проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения ставок некоторых налогов и сборов » № 4490 от 19.03.2014 в соответствии с которым предлагается с 1 июня 2014г. увеличить ставку акцизного налога на коньяк до 61,10 грн. за 1 литр 100- процентного спирта.

I. О ставке акцизного налога
Согласно п. 4.1.ст. 4 НКУ налоговое законодательство Украины основывается на принципах, среди которых в п. 4.1.9 . указано и принцип стабильности, заключающийся в том , что изменения в любых элементов налогов и сборов не могут вноситься позднее чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года. В случае повышения ставки акцизного налога на коньяк Украины, состоится грубое нарушение норм действующего Налогового кодекса Украины. То есть, принятие законопроекта в предложенной Министерством финансов Украины редакции входит в прямое противоречие с приведенной выше нормой Налогового кодекса Украины.
Согласно действующей редакции Налогового кодекса Украины на «коньяк Украины» и «Cognac» (коды согласно УКТ ВЭД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00 ) с 1 января 2014 года в 31 марта 2014 применяется ставка акцизного налога в размере 32 грн за 1 литр 100- процентного спирта.
С 1 апреля 2014 будет применена новая ставка акцизного налога в размере 56,42 гривны за 1 литр 100- процентного спирта, поскольку 01.01.2014 вступил в силу принятый без какого-либо обсуждения 19.12.2013г. Верховной Радой Украины проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок отдельных налогов и налоговых льгот» регистрационный № 3757 от 16.12.2013, согласно которому и так каждый планово растущая ставка акцизного налога была досрочно увеличена практически в два раза с 32 гривен до 56,42 гривны за 1 литр 100- процентного спирта.
Ставка акцизного налога на «коньяк Украины» указанная п.1 подраздела 5 раздела XX Налогового кодекса Украины увеличивалась с каждым годом (14 грн. - До 1 января 2011 , 20 грн. - с 1 января 2011 , 27 грн. - с 1 января 2012 года, 29 грн. - с 1 января 2013г. ) и перешла с положениями Налогового кодекса из Закона Украины" О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки, который предусматривал льготную ставку акцизного налога на «коньяк Украины», которая была направлена на обеспечение поддержки отечественных производителей коньяка в период финансового кризиса.
Постепенное повышение ставки акцизного налога на коньяк давало возможность отечественным производителям:
• заблаговременно прогнозировать расходы и объемы производства, не допуская его сокращения,
• отпускную цену, что чрезвычайно важно в условиях жесткой конкуренции с импортными товарами на рынке Украины,
• сохранить конкурентоспособность украинского коньяка, как на внутреннем, так и на внешнем рынках,
• в сочетании с требованием о обязательны содержания отечественных спиртов, наполнить рынок Украины качественным отечественным товаром, избежать дешевой фальсифицированной и контрабандной низкокачественной продукции.
Повышение ставки акцизного налога приведет к росте стоимости конечного продукта. С одной стороны, это приведет к снижению конкурентоспособности отечественной продукции, а с другой - к уменьшению доходности и привлекательности бизнеса по производству «коньяков Украины». Зато, сохранения льготного налогообложения позволит не только избежать негативных социально - экономических последствий для целых регионов, но и, при условии создания соответствующей законодательной базы, может предусматривать обязанность производителей «коньяков Украины» направлять средства от экономии на основе льготного налогообложения на развитие собственной материально - технической и/или сырьевой базы.

II . По содержанию отечественных спиртов в « коньяках Украины »
Согласно положениям принятого 16.12.2013р Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок отдельных налогов и налоговых льгот» внесены изменения в ч.18 . ст.18 Заключительных положений Закона Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового , коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", которым отменено обязательное использование при изготовлении коньяка Украины отечественного коньячного спирта. Данное положение является абсурдным по своей природе, так как дает возможность производить товар под названием «коньяк Украины» без всякого компонента, произведенного на территории Украины.
Напоминаем , что еще в декабре 2008г. статья 3 Закона Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» дополнена следующим текстом « Лицензии на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии выдаются только тем субъектам хозяйствования, которые имеют полный технологический цикл производства, включая выкурку и выдержку, а для производства коньяка также используют не менее 25 процентов спирта коньячного собственного производства или спирта коньячного , выкуренного в Украине из виноматериалов, произведенных из отечественного сырья, и выдержанного не менее трех лет, в пересчете на абсолютный алкоголь. ». Согласно заключительным положениям данного закона, указанные требования фактически начинали действовать с 01.04.2013г .
20.11.2012г. ВР Украины во втором чтении приняла законопроект № 10687 от 03.07.2012г. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно изменения ставок некоторых налогов и сборов)", которым и введен постепенный переход на использование спирта коньячного.
Таким образом, все коньячные предприятия знали еще с 2008г., Что если они хотят выпускать «коньяк Украины», то должны иметь необходимый процент спирта коньячного собственного производства или спирта коньячного, выкуренного в Украине из виноматериалов, произведенных из отечественного сырья и времени для выполнения этих условий у них было достаточно.
Отменив требование содержания отечественных спиртов в «коньяках Украины» , были созданы условия, при которых производители продукции более низкого качества под названием «бренди» получили возможность продавать свой товар под названием «коньяк Украины» и позиционировать его как премиальный и качественный продукт. Во-первых, это введет в заблуждение, однако поняв, что такой продукт низкокачественный, в дальнейшем полностью отвлечет потребителя от такой категории как «коньяк Украины». Таким образом, лояльность отечественного потребителя будет потеряна. Это приведет к стремительному падению продаж и увеличением экспансии импортной продукции. Производство настоящих «коньяков Украины» будет экономически необоснованным и дискредитированным.

III . ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расчеты показывают, что двукратное увеличение ставки акцизного налога на коньяк и отмена нормы по содержанию отечественных спиртов в «коньяках Украины» будет иметь неизбежные пагубные экономические последствия для коньячной отрасли Украины и уменьшит поступления в бюджет.
В результате наступит очень высокая вероятность угрозы исчезновения с рынка коньяков Украины. Как следствие предприятия производящие коньяк Украины» будут на пороге банкротства и будут вынуждены:
• сократить объемы производства;
• распродать запасы собственного сырья ( украинских спиртов) за бесценок ;
• сократить численность персонала задействованного в виноградарстве первичном виноделии, перекурке и выдержке коньячных спиртов. При этом, следует помнить , что благополучие отдельных регионов, населенных пунктов напрямую зависит от функционирования крупных винодельческих предприятий (например Одесская, Херсонская, Закарпатская области) . Общая площадь виноградников коньячных производителей Украины , применяющих полный цикл производства составляет около 5000 гектар. На этой площади и в смежном производстве работают более 8000 виноградарей.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас уделить должное внимание острой необходимости:
1 . продления действия льготной ставки акцизного налога для коньяков Украины, не допустив ее значительного и непосильного для отрасли увеличение,
2 . возвращение нормы о необходимости использования доли отечественного коньячного спирта при изготовлении «коньяков Украины»,
3 . не вводить досрочное повышение ставки акцизного налога с 1 апреля 2014 и 1 июня 2014г. , в связи с тем , что в п.1 подраздела 5 раздела XX Налогового кодекса Украины уже в каждом году заложено пересмотр ставки акцизного налога на коньяк с учетом индекса потребительских цен даже большего чем прогнозируемый.
При отсутствии вышеуказанных действий, Украина неизбежно потеряет уникальный идентичный национальный продукт - «коньяк Украины».

С уважением,
пресс - служба корпорации «Первый Национальный Винодельческий Холдинг»
тел . +38 0562 366-111 доб. 307 , факс 366-111
+380504511455
wineholding@gmail.com

Агентство конфликтного PR — /PR i Z/


Создано: antiraiderukr Открыть Комментариев 1

О сообществе
ВСЕ О РЕЙДЕРСТВЕ В УКРАИНЕ - новости, факты, законы. Вы самостоятельно можете разместить сообщение о рейдерском захвате в сообществе Facebook ВСЕ О РЕЙДЕРСТВЕ В УКРАИНЕ: http://www.facebook.com/pages/Рейдерство-в-Украине/2604718739995 Наши основные блоги: Антирейдер Украина в ЖЖ http://antiraider-ukr.livejournal.com Антирейдер Украина на hiblogger http://antiraiderukr.hiblogger.net Антирейдер Украина на МЕТЕ http://blog.meta.ua/~antiraider_ukraine Антирейдер Украина - i.ua http://blog.i.ua/user/3925991 Антирейдер Украина - www.liveinternet.ru http://www.liveinternet.ru/users/4387265/ Антирейдер Украина на Я.ру http://antiraider-ukr.ya.ru/#y5__id37 Антирейдер Украина на blogspot.com http://antiraiderukr.blogspot.com/ Антирейдер Украина на NETLOG http://ru.netlog.com/antiraider_ukraine Антирейдер Украина на Facebook http://www.facebook.com/AntiraiderUkraine Антирейдер Украина на Google+ https://plus.google.com/u/0/108456433901091003201/posts Антирейдер Украина - Блоги@Mail.ru http://blogs.mail.ru/mail/antiraider.ukraine/

Последние посетители сообщества
Нет данных

Модераторы сообщества

Содержание страницы

Метки

Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ОБОЗ.ua